Nadziranje napak pri obdelavi e-pošte

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Če med obdelavo e-pošte pride do napak, Dynamics 365 ustvari opozorila. Napako je mogoče razvrstiti glede na naravo napake in glede na to, ali je do napake prišlo v e-pošti, v nabiralniku ali v profilu e-poštnega strežnika.

V spodnji tabeli so navedene razlike med trajnimi in začasnimi napakami.

Trajne napake Začasne napake
To so trajne napake, do katerih lahko pride, če se po nekaj poskusih začasne napake ne popravijo. To so začasne napake, ki jih je mogoče z nekaj poskusi popraviti samodejno.
Ko pride do teh napak, se obdelava e-pošte za nabiralnike, na katere napake vplivajo, ustavi. Te zahtevajo popravljalna dejanja, ki jih izvede lastnik nabiralnika ali skrbnik programa Dynamics 365. Te napake morda ne potrebujejo ustreznega posredovanja uporabnika programa Dynamics 365, vendar priporočamo, da si jih ogledate.
Skrbniki in uporabniki na svoj zid z opozorili prejmejo opozorilo o tem, da morajo ukrepati in zagnati obdelavo e-pošte. Skrbniki in uporabniki na svoj zid z opozorili prejmejo obvestilo o teh napakah, vendar jim za te napake ni treba ukrepati.

Spodnja tabela vam bo v pomoč pri razlikovanju napak na ravni e-pošte, nabiralnika in profila e-poštnega strežnika ter pri tem, ali je treba ustrezno ukrepati.

Napake na ravni e-pošte Napake na ravni nabiralnika Napake na ravni profila e-poštnega strežnika
Te napake so značilne za e-poštno sporočilo. Te napake so značilne za nabiralnik. Do teh napak lahko pride v enem ali več nabiralnikih.
Te napake ne vplivajo na obdelavo druge e-pošte. Lastnik nabiralnika je obveščen prek zidu z opozorili in mora ustrezno ukrepati. Lastnik povezanega profila e-poštnega strežnika je obveščen prek zidu z opozorili in mora ustrezno ukrepati.
Opozorila za te napake so prikazana v razdelku z opozorili na e-poštnem obrazcu. Opozorilo se prikaže tudi na ustreznem obrazcu nabiralnika. Lastniki nabiralnika, na katere to vpliva, so prav tako obveščeni prek zidu z opozorili, vendar jim ni treba ukrepati.

Ogled opozoril

Opozorila so prikazana na zidu z opozorili ali v razdelku z opozorili v nabiralniku ali v zapisih profila e-poštnega strežnika. V spodnji tabeli je prikazano, kako si ogledate opozorila in kako lahko pri teh opozorilih ukrepate.

Za Navodila
Ogled vseh opozoril Odprite možnost Prodaja > Opozorila.

- Če želite hkrati izbrisati vsa opozorila, kliknite ali tapnite ikono »Izbrišite vsa opozorila« na zidu z opozorili.
- Če si želite ogledati samo napake, samo opozorila ali samo informacije, kliknite ali tapnite Napake, Opozorila ali Informacije.

Če s strežniško sinhronizacijo sinhronizirate tudi sestanke, stike in opravila, boste videli tudi ta opozorila:

- Če se v programu Dynamics 365 najde eden ali več podvojenih zapisov, ko zapis shranjujete iz programa Exchange v Dynamics 365.
- Če se najde spor razporejanja, ko shranite sestanek iz programa Exchange v Dynamics 365, ker nabiralnik takrat ni na voljo.
- Če se za posamezen nabiralnik najdejo predhodno povezani elementi.

Pozvani boste, da ukrepate glede napak pri sinhroniziranju sestankov, stikov in opravil.
Ogled opozoril za posamezen nabiralnik 1. Odprite možnost Nastavitve > Konfiguracija e-pošte.
2. Kliknite Nabiralniki.
3. Odprite zapis nabiralnika in v levi vrstici za krmarjenje pod možnostjo Splošno kliknite ali tapnite Opozorila.
Ogled opozoril za posamezen profil e-poštnega strežnika 1. Odprite možnost Nastavitve > Konfiguracija e-pošte.
2. Kliknite Profili e-poštnega strežnika.
3. Odprite zapis profila e-poštnega strežnika in v levi vrstici za krmarjenje pod možnostjo Splošno kliknite ali tapnite Opozorila.

Opomba

Če ne želite prejemati opozoril, jih lahko v možnosti Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »E-pošta« onemogočite tako, da počistite potrditvena polja za opozorila.

Glejte tudi