O več spletnih primerkih ali najemnikih

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement ponujajo možnosti za ločevanje podatkov aplikacij Customer Engagement in uporabniškega dostopa. Dodajanje in uporaba več primerkov v okviru naročnine pri večini podjetij zagotavlja ravno pravo kombinacijo funkcionalnosti in preprostega upravljanja. Za podjetja z ločenimi geografskimi lokacijami bo morda koristna uporaba več najemnikov za ločitev licenc za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement. Več primerkov omogoča skupno rabo uporabnikov med posameznimi primerki, medtem ko ta možnost za najemnike ni na voljo.

Opomba

Koncept in funkcija najemnikov ter primerkov sta si sicer podobna, vendar se razlikujeta na področju spletnih in lokalnih uvajanj aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Ta tema je namenjena za skrbnike uvajanj aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Terminologija

Izraz Definicija
Najemnik Za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement je najemnik kupec, ki ga ustvarite v okolju Okolje storitev Microsoft Online Services, ko se prijavite za naročnino za aplikacije Customer Engagement. Najemnik vsebuje enolično določene domene, uporabnike, varnostne skupine in naročnine ter lahko vsebuje več primerkov Customer Engagement.

Ime domene najemnika, ustvarjenega za vas, je <kupec>.onmicrosoft.com. Primer: contoso.onmicrosoft.com.
Primerek Ko se prijavite za preskusno naročnino ali kupite naročnino za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, se ustvari produkcijski primerek aplikacij Customer Engagement. Vsak dodaten produkcijski ali neprodukcijski (Sandbox) primerek Customer Engagement, ki ga dodate, ustvari ločeno in izolirano organizacijo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement za istega najemnika.

Primerek ima obliko spletnega naslova: https://<ime spletnega naslova>.crm.dynamics.com. Na primer: https://contososales.crm.dynamics.com.
Večregijski primerek Primerek v drugi regiji, kot v kateri je trenutno najemnik storitve Customer Engagement. Lokalni primerki lahko zagotovijo hitrejši dostop do podatkov za uporabnike v tej regiji. Več informacij: Dodajanje in urejanje večregijskih primerkov
Naročnina Naročnina vsebuje licence in dodatke za aplikacije Customer Engagement, ki so vključeni v preskusno naročnino ali plačano storitev, za katero ste se prijavili v računu za aplikacije Customer Engagement. Naročnine za aplikacije Customer Engagement se lahko razlikujejo glede na vrsto licence, ceno in končni datum.

Naročnina lahko na primer vključuje 100 licenc za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement Professional in 10 licenc za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement Enterprise.
Identiteta Uporabniški račun, ki se uporablja za prijavo v aplikacije Customer Engagement. To identiteto lahko uporabite tudi za dostop do drugih storitev Microsoft Online, kot je Office 365 ali SharePoint Online. Skrbniki se lahko odločijo za združeno upravljanje identitet uporabnikov med aplikacijami Customer Engagement in imenikom Imenik Active Directory na mestu uporabe.
Uporabniški račun Uporabniški račun, ki ga dodeli (delovna, izobraževalna, neprofitna) organizacija svojemu članu (uslužbencu, študentu, stranki) in na podlagi vpisa omogoča dostop do ene ali več naročnin organizacije za Microsoftove storitve v oblaku, kot so Exchange Online ali aplikacije Customer Engagement. Dostop do spletne storitve nadzira licenca, dodeljena uporabniškemu računu.

Uporabniški računi so shranjeni v imeniku v oblaku organizacije v okviru storitve Azure Active Directory in se običajno izbrišejo, če uporabnik zapusti organizacijo. Organizacijski računi se razlikujejo od Microsoftovih v tem, da jih ustvarjajo in upravljajo skrbniki v organizaciji, ne uporabniki.
Varnostna skupina Če ima vaše podjetje več primerkov storitve Customer Engagement, lahko z varnostnimi skupinami primerkov nadzirate, kateri licencirani uporabniki lahko dostopajo do določenega primerka. Več informacij: Nadzor uporabniškega dostopa do primerkov: varnostne skupine in licence

Načini uporabe za več primerkov

Koncept primerkov storitve Customer Engagement je podoben poslovnemu nebotičniku, v katerem so nadstropja organizirana glede na poslovne funkcije. Posamezno nadstropje je aplikacija (Prodaja/Storitve/Trženje, Upravljanje prodajalcev, Upravljanje premoženja) in posamezna enota oddelka primerek za določen namen (Proizvodnja, Usposabljanje, Preskušanje in Razvoj).

Več primerkov storitve Dynamics 365 for Customer Engagement kot enote v stavbi

Kadar je potrebna ločitev vtičnikov, potekov dela ali skrbniških virov, ki jih ni mogoče preprosto ločiti na podlagi poslovnih enot v aplikacijah Customer Engagement, je treba uporabiti več primerkov.

Uvajanje več primerkov

Običajno uvajanje aplikacij Customer Engagement vključuje samo enega najemnika. Najemnik lahko vključuje enega ali več primerkov storitve Customer Engagement, vendar je primerek storitve Customer Engagement vedno povezan z enim samim najemnikom.

Uvajanje z enim najemnikom v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Ta primer vključuje dva primerka za tri ekipe: Prodaja, Trženje in Storitve.

Ekipi Prodaja in Trženje souporabljata primerek, tako da so podatki o možni stranki dostopni obema. Ekipa Storitve uporablja svoj primerek, tako da lahko vstopnice in jamstva upravlja ločeno v okviru akcij ter drugih s prodajo povezanih dogodkov.

Če želite, preprosto omogočite dostop do katerega koli primerka ali obeh primerkov. Uporabnike v Prodaji in Trženju lahko omejite na svoj primerek, medtem ko lahko uporabnikom v Storitvah z razširjenim dostopom omogočite posodabljanje zapisov o stopnjevanju podpore v povezavi s kupci v obeh primerkih.

O posameznem najemniku z več primerki:

 • Najemnik lahko vključuje največ 50 produkcijskih primerkov aplikacij Customer Engagement in največ 75 neprodukcijskih primerkov (Sandbox).

 • Vsak primerek, ki ga vključuje najemnik, prejme svojo zbirko podatkov SQL.

 • Souporaba podatkov aplikacij Customer Engagement med primerki ni mogoča.

 • Shrambo souporabljajo glavni primerek in morebitni dodatni primerki.

 • Vsi primerki za posameznega najemnika stranke bodo nastavljeni v regiji, kjer se je stranka prvič prijavila v svoj račun. Podatki o porabi shrambe se združijo in sledijo prek vseh primerkov, ki jih vključuje najemnik stranke.

 • Nastavite lahko ločene varnostne skupine za vse primerke.

 • Licencirani uporabnik aplikacij Customer Engagement lahko potencialno dostopa do vseh primerkov storitve Customer Engagement, povezanih z najemnikom. Dostop je omejen s članstvom v varnostnih skupinah primerkov.

 • Za nakup dodatnih primerkov lahko uporabite dodatek z dodatnimi primerki. Dodatne primerke je mogoče uvesti samo v okviru »plačane« naročnine in ne v okviru preskusnih naročnin ali pravic za interno uporabo (IUR). Če ste naročnino za aplikacije Customer Engagement sklenili v okviru količinskega licenciranja, lahko dodatne primerke kupite pri prodajalcu za velike stranke (LAR). Več informacij: Podpora za obračunavanje in naročnino

 • Obstoječih preskusnih ali plačljivih naročnin ni mogoče združiti z dodatnim primerkom; namesto tega boste morali premakniti podatke in prilagoditve.

Namen uporabe več primerkov

V nadaljevanju so opisani najpogostejši primeri uporabe za uvajanje več primerkov. Ti primeri vam bodo v pomoč pri izbiri vrste uvajanja, ki najbolje ustreza zahtevam vašega podjetja.

Upravljanje glavnih podatkov

V tem primeru »glavni« nabor podatkov omogoča upravljanje sprememb prek vira osrednjih glavnih podatkov. Pri tem se morajo osrednji glavni podatki sinhronizirati prek vseh primerkov, tako da ima vsak primerek dostop do najnovejše različice osnovnih informacij. Potrebne spremembe informacij lahko izvedete neposredno v glavnem sistemu. Druga možnost je, da lahko uporabniki izrecno dostopajo do glavnega sistema ali zajemajo spremembe v lokalnem primerku, pri čemer se te spremembe nato posredujejo v glavni primerek.

Z izvajanjem sprememb na osrednjem mestu lahko omogočite centralizirani nadzor nad spremembami. Opravljate lahko na primer preglede za preprečevanje prevar in tako zagotovite, da spremembe izvaja le osrednja ekipa in ne lokalne ekipe, ki bi lahko v nasprotnem primeru recimo spremenile kreditne limite ter se na ta način okoristile. Tako lahko vzpostavite dodatno raven pooblastitve sprememb in preverjanja njihove veljavnosti, ki posamezniku ali skupini sodelavcev onemogoča ustvarjanje prevare. Zaščito pred morebitnimi prevarami lahko zagotovite tudi s potiskanjem zahtev drugi, neodvisni ekipi.

Varnost in zasebnost

Razlike v področni zakonodaji (na primer v EU) ali nacionalni zakonodaji lahko pomenijo spremembe v zahtevah za varstvo podatkov ali zagotavljanje zasebnosti podatkov v različnih regijah ali državah v okviru uvajanja. V nekaterih primerih je čezmejno gostovanje podatkov v skladu zakonodajnimi/regulativnimi omejitvami nezakonito, to vprašanje pa je v določenih poslovnih sektorjih še posebej pomembno.

Primer tega so omejitve o souporabi podatkov o bolnikih v zdravstvenem sektorju. Nekateri predpisi EU zahtevajo, da se lahko vse zbrane informacije o zdravju ljudi, ki prebivajo v EU, hranijo in posredujejo samo znotraj meja EU, medtem ko se lahko podobni zbrani podatki o državljanih Združenih držav Amerike (ZDA) hranijo samo znotraj meja ZDA. Drug primer so omejitve razkrivanja podatkov o strankah v bančnem sektorju. V Švici je na primer posredovanje podatkov o strankah v druge države nezakonito.

Razširljivost

Posamezen primerek aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement je mogoče razširiti, tako da bo zagotavljal ustrezno podporo za rast strankinega podjetja z zmožnostjo obdelave izredno velikih količin podatkov ali ravni zapletenosti, vendar obstajajo dodatni premisleki. Na primer v okoljih z izjemno velikimi količinami podatkov in/ali intenzivnim razporejanjem storitev, lahko razširitev strežnika SQL Server zahteva določeno infrastrukturo, ki je prezapletena za upravljanje ali predraga.

Obstaja veliko primerov, pri katerih gre za naravno funkcionalno delitev zahtev po zmogljivosti. V takih primerih lahko z dodeljevanjem delovnih obremenitev na podlagi ustvarjenih razširitev, ki temeljijo na teh funkcionalnih delitvah, zagotovite obdelavo večjih količin podatkov, tako da uporabite infrastrukturo blaga.

Dodajanje primerka v naročnino

Za informacije o dodajanju primerka v naročnino za aplikacije Customer Engagement glejte Dodajanje primerka v naročnino.

Uvajanje več najemnikov

Globalna podjetja z različnimi področnimi ali državnimi modeli se lahko na spremembe pristopov, velikosti tržišč ali skladnosti z zakonskimi in regulativnimi omejitvami prilagodijo tako, da uvedejo najemnike.

Uvajanje z več najemniki v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Ta primer vključuje drugega najemnika za Contoso Japan.

Souporaba uporabniških računov, identitet, varnostnih skupin, naročnin, licenc in shrambe med najemniki ni mogoča. Vsi najemniki imajo lahko več primerkov, povezanih s posameznim najemnikom. Souporaba podatkov aplikacij Customer Engagement med primerki ali najemniki ni mogoča.

O več najemnikih:

 • V primeru, ki vključuje več najemnikov, lahko licencirani uporabnik aplikacij Customer Engagement, povezan z najemnikom, dostopa samo do tistih primerkov storitve Customer Engagement, ki so preslikani v istega najemnika. Za dostop do drugega najemnika potrebuje uporabnik ločeno licenco in enoličen nabor vpisnih poverilnic za tega najemnika.

  Če ima uporabnik A na primer račun za dostop do najemnika A, lahko s svojo licenco dostopa do katerega koli primerka, ustvarjenega v najemniku A (če to omogoči skrbnik sistema). Če želi uporabnik A dostopati do primerkov znotraj najemnika B, potrebuje dodatno licenco za aplikacije Customer Engagement.

 • Vsak najemnik bo potreboval skrbnika(-e) najemnikov z enoličnimi vpisnimi poverilnicami in vsak povezani skrbnik najemnikov bo svoje najemnike upravljal ločeno v skrbniški konzoli.

 • Če ima skrbnik dostop, lahko več primerkov znotraj najemnika vidi v vmesniku aplikacij Customer Engagement.

 • Licenc med včlanitvami najemnikov ni mogoče znova dodeliti. Včlanjeni povezani skrbnik lahko zmanjša število licenc za včlanitev in za lažjo uporabo doda licence v drugo včlanitev.

 • Združevanja imenika Active Directory na mestu uporabe ni mogoče vzpostaviti z več kot enim najemnikom, razen če želite združiti domene na najvišji ravni z več najemniki (na primer Contoso.com in Fabricam.com).

Namen uporabe več najemnikov

Funkcionalna lokalizacija

Ta primer je značilen za organizacije s prekrivajočimi se, vendar ločenimi funkcionalnimi zahtevami. Nekateri pogosti primeri:

 • Organizacije z različnimi poslovnimi oddelki, namenjenimi za različna tržišča ali poslovne modele.

 • Globalna podjetja z različnimi področnimi ali državnimi modeli za prilagoditev na spremembe pristopov, velikosti tržišč ali skladnosti z zakonskimi in regulativnimi omejitvami.

  Organizacija ima v poslovnih okoljih te vrste pogosto skupne funkcionalnosti, ki posameznim regijam, državam ali poslovnim področjem omogočajo določeno stopnjo lokalizacije v povezavi z naslednjim:

 • Zajemanje informacij. Zajemanje poštne številke v ZDA (ZIP Code) je na primer v soodnosu z zajemanjem poštne številke v Združenem kraljestvu (Post Code).

 • Obrazci, poteki dela.

Fizična porazdelitev

Za poslovne rešitve za podporo uporabnikom, ki so fizično porazdeljeni prek velikih razdalj (zlasti za globalna uvajanja), uporaba enega samega primerka morda ne bo primerna zaradi razlogov v povezavi z infrastrukturo, prek katere se uporabniki povezujejo, ki lahko pomembno vplivajo na uporabniško izkušnjo (npr. zakasnitev WAN). Težave glede omrežja WAN lahko zmanjšate ali odpravite s porazdelitvijo primerkov in tako uporabnikom zagotovite večjo zmogljivost lokalnega dostopa prek krajših omrežnih povezav.

Dodajanje uvajanja z več najemniki v okviru količinskega licenciranja

Za uvajanje z več najemniki potrebujete pogodbeno dopolnilo za več najemnikov. Pogodbeno dopolnilo za več najemnikov je dopolnilo pogodbe o količinskem licenciranju, na podlagi katere se opravi nakup licenc. Če želite pridobiti to dopolnilo, se obrnite na Microsoftovega prodajnega predstavnika ali prodajalca.

Omejitve več najemnikov

Skrbniki, ki želijo uvesti in upravljati več najemnikov, morajo upoštevati naslednje:

 • Souporaba uporabniških računov, identitet, varnostnih skupin, naročnin, licenc in shrambe med najemniki ni mogoča.

 • Posamezno domeno je mogoče združiti samo z enim najemnikom.

 • Vsak najemnik mora imeti lasten imenski prostor; souporaba imenskih prostorov UPN ali SMTP med več najemniki ni mogoča.

 • Obstoječe lokalne organizacije Exchange ni mogoče razdeliti med več najemnikov.

 • Usklajeni globalni seznam naslovov ne bo na voljo, razen v primeru izrecno upravljanega pretoka v okviru sinhronizacije.

 • Sodelovanje med najemniki bo omejeno na funkcije združenja Lync in združenja Exchange.

 • Dostop platforme SharePoint prek najemnikov morda ne bo mogoč. Čeprav je to težavo mogoče odpraviti s funkcijo partnerskega dostopa, je uporabniška izkušnja motena in upoštevati je treba vidike licenciranja.

 • Možnost podvojenih računov v okviru najemnikov ali particij v imeniku Imenik Active Directory na mestu uporabe ni na voljo.

Glejte tudi

Upravljanje primerkov aplikacij Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online)
Uporaba več najemnikov v programu Microsoft Dynamics CRM 2013 za potrebe poslovnih okolij podjetij (predvsem tistih na mestu uporabe)
Spletni dnevnik: Dynamics CRM in uporaba več najemnikov (na mestu uporabe)