Terminologija, ki se uporablja v izdelku in dokumentaciji

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

V nadaljevanju so navedeni izrazi, uporabljeni v izdelku in dokumentaciji Dynamics 365 (online).

Izraz Definicija
Najemnik Za Dynamics 365 (online) je najemnik kupec, ki ga ustvarite v okolju Okolje storitev Microsoft Online Services, ko se prijavite za naročnino za Dynamics 365 (online). Najemnik vsebuje enolično določene domene, uporabnike, varnostne skupine in naročnine ter lahko vsebuje več primerkov Dynamics 365 (online).

Ime domene najemnika, ustvarjenega za vas, je <kupec>.onmicrosoft.com. Primer: contoso.onmicrosoft.com.
Primerek Ko se prijavite za preskusno naročnino ali kupite naročnino za Dynamics 365 (online), se ustvari produkcijski primerek Dynamics 365 (online). Vsak dodaten produkcijski ali neprodukcijski (Sandbox) primerek Dynamics 365 (online), ki ga dodate, ustvari ločeno in izolirano organizacijo Dynamics 365 za istega najemnika.

Primerek ima obliko spletnega naslova: https://<ime spletnega naslova>.crm.dynamics.com. Na primer: https://contososales.crm.dynamics.com.
Večregijski primerek Primerek v drugi regiji, kot v kateri je trenutno najemnik programa Dynamics 365 (online). Lokalni primerki lahko zagotovijo hitrejši dostop do podatkov za uporabnike v tej regiji. Več informacij: Dodajanje in urejanje večregijskih primerkov
Naročnina Naročnina vsebuje licence in dodatke za program Dynamics 365, ki so vključeni v preskusno naročnino ali plačano storitev, za katero ste se prijavili v računu programa Dynamics 365 (online). Naročnine za program Dynamics 365 se lahko razlikujejo glede na vrsto licence, ceno in končni datum.

Naročnina lahko na primer vključuje 100 licenc za Dynamics 365 (online) Professional in 10 licenc za Dynamics 365 (online) Enterprise.
Identiteta Uporabniški račun, ki se uporablja za vpis v storitev Dynamics 365 (online). To identiteto lahko uporabite tudi za dostop do drugih storitev Microsoft Online, kot je Office 365 ali SharePoint Online. Skrbniki se lahko odločijo za združeno upravljanje identitet uporabnikov med storitvijo Dynamics 365 (online) in imenikom Imenik Active Directory na mestu uporabe.
Uporabniški račun Uporabniški račun, ki ga dodeli (delovna, izobraževalna, neprofitna) organizacija svojemu članu (uslužbencu, študentu, stranki) in na podlagi vpisa omogoča dostop do ene ali več naročnin organizacije za Microsoftove storitve v oblaku, kot je Exchange Online ali Dynamics 365 (online). Dostop do spletne storitve nadzira licenca, dodeljena uporabniškemu računu.

Uporabniški računi so shranjeni v imeniku v oblaku organizacije v okviru storitve Azure Active Directory in se običajno izbrišejo, če uporabnik zapusti organizacijo. Organizacijski računi se razlikujejo od Microsoftovih v tem, da jih ustvarjajo in upravljajo skrbniki v organizaciji, ne uporabniki.
Varnostna skupina Če ima vaše podjetje več primerkov Dynamics 365 (online), lahko z varnostnimi skupinami primerkov nadzirate, kateri licencirani uporabniki lahko dostopajo do določenega primerka. Več informacij: Nadzor uporabniškega dostopa do primerkov: varnostne skupine in licence

Glejte tudi

Upravljanje primerkov aplikacije Microsoft Dynamics 365 (v spletu)