Terminologija, ki se uporablja v izdelku in dokumentaciji

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Opomba

V nekaterih dokumentih smo se sklicevali na Dynamics 365 (online), čeprav smo govorili o aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. V naši trenutni dokumentaciji smo to spremenili, tako da je jasno, kdaj se sklicujemo na zbirko aplikacij, med katere spadajo Sales, Customer Service, Marketing, Field Service in Project Service Automation, ter povezane storitve, in kdaj na celotno družino izdelkov Dynamics 365 z aplikacijami in storitvami, kamor spadajo Finance and Operations, Talent, Retail in Business Central. V nekaterih uporabniških vmesnikih lahko še vedno vidite »Dynamics 365 (online)«. Ti nizi se nanašajo na aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

V nadaljevanju so navedeni izrazi, uporabljeni v izdelkih in dokumentaciji za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

Izraz Definicija
Najemnik Za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement je najemnik kupec, ki ga ustvarite v okolju Okolje storitev Microsoft Online Services, ko se prijavite za naročnino za aplikacije Customer Engagement. Najemnik vsebuje enolično določene domene, uporabnike, varnostne skupine in naročnine ter lahko vsebuje več primerkov Customer Engagement.

Ime domene najemnika, ustvarjenega za vas, je <kupec>.onmicrosoft.com. Primer: contoso.onmicrosoft.com.
Primerek Ko se prijavite za preizkusno naročnino ali kupite naročnino za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, se ustvari produkcijski primerek aplikacij Customer Engagement. Vsak dodaten produkcijski ali neprodukcijski (Sandbox) primerek Customer Engagement, ki ga dodate, ustvari ločeno in izolirano organizacijo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement za istega najemnika.

Primerek ima obliko spletnega naslova: https://<ime spletnega naslova>.crm.dynamics.com. Na primer: https://contososales.crm.dynamics.com.
Večregijski primerek Primerek v drugi regiji, kot v kateri je trenutno najemnik storitve Customer Engagement. Lokalni primerki lahko zagotovijo hitrejši dostop do podatkov za uporabnike v tej regiji. Več informacij: Dodajanje in urejanje večregijskih primerkov
Naročnina Naročnina vsebuje licence in dodatke za aplikacije Customer Engagement, ki so vključeni v preizkusno naročnino ali plačano storitev, za katero ste se prijavili v računu za aplikacije Customer Engagement. Naročnine za aplikacije Customer Engagement se lahko razlikujejo glede na vrsto licence, ceno in končni datum.

Naročnina lahko na primer vključuje 100 licenc za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement Professional in 10 licenc za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement Enterprise.
Identiteta Uporabniški račun, ki se uporablja za vpis v aplikacije Customer Engagement. To identiteto lahko uporabite tudi za dostop do drugih storitev Microsoft Online, kot je Office 365 ali SharePoint Online. Skrbniki se lahko odločijo za združeno upravljanje identitet uporabnikov med aplikacijami Customer Engagement in imenikom Imenik Active Directory na mestu uporabe.
Uporabniški račun Uporabniški račun, ki ga dodeli (delovna, izobraževalna, neprofitna) organizacija svojemu članu (uslužbencu, študentu, stranki) in na podlagi vpisa omogoča dostop do ene ali več naročnin organizacije za Microsoftove storitve v oblaku, kot so Exchange Online ali aplikacije Customer Engagement. Dostop do spletne storitve nadzira licenca, dodeljena uporabniškemu računu.

Uporabniški računi so shranjeni v imeniku v oblaku organizacije v okviru storitve Azure Active Directory in se običajno izbrišejo, če uporabnik zapusti organizacijo. Organizacijski računi se razlikujejo od Microsoftovih v tem, da jih ustvarjajo in upravljajo skrbniki v organizaciji, ne uporabniki.
Varnostna skupina Če ima vaše podjetje več primerkov Customer Engagement, lahko z varnostnimi skupinami primerkov nadzirate, kateri licencirani uporabniki lahko dostopajo do določenega primerka. Več informacij: Nadzor uporabniškega dostopa do primerkov: varnostne skupine in licence

Glejte tudi

Upravljanje primerkov aplikacij Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online)