Pravila in obveščanje za storitvene dogodke

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Uvod

Microsoft redno vzdržuje in posodablja program Dynamics 365 (online), da zagotovi varnost, učinkovitost delovanja in razpoložljivost ter nove funkcije in funkcionalnosti. Občasno se Microsoft odzove tudi na storitvene dogodke. Za vsako od teh dejavnosti skrbnik programa Dynamics 365 vaše organizacije ali prejemniki, ki jih je skrbnik programa Dynamics 365 dodal na seznam za obveščanje, prejmejo e-poštna obvestila. Med storitvenim dogodkom vas lahko predstavnik za stranke programa Dynamics 365 (online) tudi pokliče in vas obvešča prek e-poštnih sporočil.

Če niste prepričani, kdo je vaš skrbnik programa Dynamics 365, glejte razdelek Poiščite skrbnika za Dynamics 365 ali osebo za podporo.

Če želite spremeniti osebo, ki prejema e-poštno komunikacijo, glejte Upravljanje e-poštnih obvestil.

Če ste skrbnik programa Dynamics 365, si lahko ogledate tudi najnovejše stanje posodobitev in dogodkov na strani s podatki o ustreznosti stanja storitve Office 365. Za navodila, kako priti do strani s podatki o ustreznosti stanja storitve Office 365, glejte Ogled stanja storitev.

Sistemske posodobitve

Ekipa programa Dynamics 365 (online) redno izvaja varnostne posodobitve ter večje in manjše posodobitve storitve.

Varnostne posodobitve

Ekipa programa Dynamics 365 (online) redno izvaja naslednja opravila, da zagotovi varnost sistema:

 • Preglede storitve za identificiranje morebitnih varnostnih ranljivosti

 • Ocenjevanja storitve za zagotavljanje, da glavni varnostni kontrolniki delujejo učinkovito

 • Vrednotenja storitve za ugotavljanje izpostavljenosti morebitnim ranljivostim, ki jih identificira Microsoft Security Response Center (MSRC), ki redno nadzoruje varnostno ranljivost zunanjih lokacij

Ekipa programa Dynamics 365 (online) identificira morebitne ugotovljene težave, jih spremlja ter po potrebi hitro ukrepa, da bi ublažila posledice tveganja.

Kako lahko izvem, kdaj so načrtovane varnostne posodobitve?

Ker si ekipa programa Dynamics 365 (online) prizadeva, da bi ublažila posledice tveganja, tako da ne bi prišlo do nerazpoložljivosti storitve, skrbniki programa Dynamics 365 običajno ne prejmejo e-poštnih sporočil o varnostnih posodobitvah. Varnostna posodobitev, zaradi katere ne pride do nerazpoložljivosti storitve, je del načrtovanega vzdrževanja.

Če želite več informacij o varnosti programa Dynamics 365 (online), glejte Središče zaupanja Dynamics 365 (v spletu).

Večje posodobitve storitve

Dynamics 365 (v spletu) običajno izda dve večji posodobitvi storitve na leto. Večje posodobitve storitve ponujajo nove funkcije in funkcionalnost programa Dynamics 365 (online).

Opomba

Za informacije o manjših posodobitvah storitve glejte Posodobitve storitve.

Izboljšave postopka posodabljanja vam omogočajo, da sami načrtujete posodobitve storitve v organizaciji. Izbirate lahko med razpoložljivimi datumi. Posodobitve storitve se izvedejo šele po tem, ko jih potrdi skrbnik za Dynamics 365 (online). Preglejte spodnje pomembno obvestilo, ki povzema pravilnik posodobitev za Dynamics 365 Online. To vam omogoča, da pot nadgradnje načrtujete veliko vnaprej, s preizkusnim obdobjem organizacije pa lahko ustrezno preizkusite in ocenite posodobitve storitve z obstoječo kodo proizvodnje.

Pomembno

Za pomembne informacije o posodabljanju na najnovejšo različico glejte Pravilnik posodobitev.

Kako lahko izvem podrobnosti o večjih posodobitvah storitve?

Ekipa programa Dynamics 365 (online) vnaprej razvrsti stranke za posodobitev storitve in pošlje e-poštna sporočila skrbnikom programa Dynamics 365 (online) 90 dni pred načrtovano posodobitvijo. Skrbniki programa Dynamics 365 (online) prejmejo dodatna e-poštna sporočila 90, 30, 15, 7 ali 0 dni pred posodobitvijo, na dan posodobitve in po posodobitvi.

Prek e-poštnega sporočila lahko odobrite datum načrtovane posodobitve ali izberete nov datum za posodobitev na seznamu datumov. Vsem strankam nudimo posodobitve v določenem obdobju izdaje posodobitve storitve, ki navadno traja tri mesece.

Če želite več informacij o prestavljanju posodobitev storitve, glejte Upravljanje posodobitev storitve Dynamics 365 (v spletu).

Če želite izvedeti več o novostih in o tem, kako se pripraviti na naslednjo izdajo, glejte naslednje vire:

E-poštna sporočila glede razporejanja ali prerazporejanja posodobitve imajo svetlo modro pasico.

Pasica v e-poštnem sporočilu za načrtovanje posodobitve

Manjše posodobitve storitve

Manjše posodobitve storitve vsebujejo spremembe prilagajanja, ki podpirajo nove funkcije, izboljšanje izdelkov in popravke napak.

Seznam manjših posodobitev storitve najdete na strani s podatki o izdaji.

Vzdrževanje sistema

Načrtovano vzdrževanje

Načrtovano vzdrževanje vključuje posodobitve in spremembe storitve Dynamics 365 (online), ki zagotavljajo izboljšano stabilnost, zanesljivost in učinkovitost delovanja. Te spremembe lahko vključujejo:

 • Posodobitve strojne opreme ali infrastrukture

 • Integrirane storitve, npr. nova različica storitve Office 365 ali Azure

 • Spremembe storitve in posodobitve programske opreme Dynamics 365 (online)

 • Manjše posodobitve storitve Dynamics 365 (online), ki se zgodijo večkrat na leto. Glejte Posodobitve storitve.

Časovnica vzdrževanja

Za omejitev vpliva na uporabnike je čas vzdrževanja načrtovan glede na regijo, v kateri so okolja uvedena. Ta seznam prikazuje časovno okno vzdrževanje za vsako regijo. Časi so prikazani v časovnem pasu UTC (usklajen univerzalni čas, oz. Greenwiški srednji čas).

 • OCE: 11.00–21.00
 • JPN: 10.00–19.00
 • APJ: 11.00–20.00
 • IND: 24.00-21.00
 • EUR: 18.00–3.00
 • GBR: 18.00–3.00
 • SAM: 12.00–10.00
 • CAN: 1.00–10.00
 • NAM: 2.00–11.00
 • GCC: 2.00–11.00
 • DEU: 17.00–2.00

Predhodno obvestilo

 • Vaša organizacija bo prek Središča za sporočila za Office 365 prejela obvestilo o vzdrževanju. Poleg tega bo skrbnik sistema za Dynamics 365 (online) prejel e-poštno obvestilo glede dejavnosti vzdrževanja, ki vplivajo na vaše možnosti uporabe storitve.

 • Obvestila si lahko ogledate tudi v mobilni aplikaciji Office 365 Admin v mobilni napravi.

 • Poleg tega si urnik in stanje načrtovanih dejavnosti vzdrževanja lahko ogledate na strani s podatki o ustreznosti stanja storitve Office 365. Za navodila, kako priti do strani s podatki o ustreznosti stanja storitve Office 365, glejte Ogled stanja storitev.

O prihodnjem vzdrževanju bodo obveščene naslednje zainteresirane skupine:

 • Lastniki projektov

 • Skrbniki organizacij

 • Skrbniki okolja

 • Druge osebe, navedene na seznamu med uvajanjem ali prek gumba Obvesti v podoknu Podrobnosti o okoljih

Med posodobitvijo

Za prijavo težave, do katere pride med preizkusom posodobitve, Microsoftu pošljite zahtevo za podporo in priložite naslov »Načrtovan postopek vzdrževanja«.

Če popravek posodobitve platforme ne uspe ali traja dlje kot navedeni postopek vzdrževanja, bo na nadzorni plošči stanja storitve objavljeno obvestilo. Tej težavi je pripisana najvišja stopnja prioritete, zato se v njeno odpravljanje vključi ekipa izdelka. Če hitra rešitev ne obstaja, bo Microsoft razveljavil posodobitev, tako da bo okolje čim prej povrnjeno v ustrezno stanje.

Če popravek ni uspešen med posodobitvijo na ravni operacijskega sistema, se zadevni popravek preskoči in namesti v naslednjem ciklu posodobitev.

Obvestilo po posodobitvi

Če je posodobitev zaključena v določenem postopku vzdrževanja, po končani posodobitvi ne boste prejeli obvestila.

Ali je bila posodobitev uspešno zaključena lahko preverite tako, da preverite številko različice na strani z vizitko.

Nameravamo dodati možnost obveščanja strank, ko se čas nedelovanja zaključi.

Kako se prijavite za obvestila

Če želijo biti partnerji, neodvisni prodajalci programske opreme in druge zainteresirane osebe obveščeni o prihodnjih posodobitvah, imajo na voljo dve možnosti:

 • Preverjajo stanje storitve.

 • Prosijo, da se jih doda v projekt kot zainteresirano skupino (lastnik projekta, skrbnik okolja ali dodatna zainteresirana skupina).

Nenačrtovano vzdrževanje

Občasno program Dynamics 365 (online) naleti na neizogibne in nenačrtovane težave, zaradi katerih moramo spremeniti storitev, da bi zagotovili razpoložljivost. V takšnih situacijah si Microsoft prizadeva, da bi vas čim več obveščal. Ker teh dogodkov ni mogoče predvideti, niso obravnavani kot načrtovano vzdrževanje.

Ko pride do tega, vaša organizacija prejme e-poštno sporočilo »Nenačrtovano vzdrževanje«. Ta e-poštna sporočila prejmejo vsi skrbniki sistema Dynamics 365 (online) za vsak primerek Dynamics 365 (online), na katerega vpliva nenačrtovano vzdrževanje.

Stanje trenutnih nenačrtovanih dejavnosti vzdrževanja si lahko ogledate na strani s podatki o ustreznosti stanja storitve Office 365. Za navodila, kako priti do strani s podatki o ustreznosti stanja storitve Office 365, glejte Ogled stanja storitev.
E-poštna sporočila glede načrtovanega in nenačrtovanega vzdrževanja je mogoče prepoznati po svetlo oranžni pasici.

Pasica za načrtovano in nenačrtovano vzdrževanje

Storitveni dogodki

Storitveni dogodek se zgodi, ko vaša organizacija ni dostopna ali ni mogoče uporabljati storitve ali katere od njenih komponent. Primeri vključujejo:

 • Uporabnikom je prikazano obvestilo »strani ni mogoče najti« ali napaka 404, ko poskušajo dostopiti do programa Dynamics 365 (online).

 • Uporabniki se ne morejo vpisati v organizacijo.

 • Uporabniki se lahko vpišejo, vendar ne morejo shranjevati sprememb.

 • Uporabniki se lahko vpišejo, vendar vidijo prazen zaslon.

Kako lahko izvem podrobnosti o storitvenih dogodkih?

Če odprete primer, da bi prijavili storitveni dogodek, bo predstavnik podpore za stranke družbe Microsoft poklical vašega skrbnika programa Dynamics 365 in ga obvestil prek e-pošte, ko bo storitveni dogodek razrešen.

Večji storitveni dogodki

Velik storitveni dogodek se zgodi, ko več organizacij ne more dostopati do storitve.

Kako lahko izvem podrobnosti o velikih storitvenih dogodkih?

V skladu s pravilniki družbe Microsoft se prek e-pošte pošlje obvestilo skrbnikom programa Dynamics 365 prizadetih strank takoj, ko se zavemo večjega storitvenega dogodka, in končno e-poštno sporočilo, ko je težava razrešena.

Stanje velikih storitvenih dogodkov si lahko ogledate tudi na strani s podatki o ustreznosti stanja storitve Office 365. Za navodila, kako priti do strani s podatki o ustreznosti stanja storitve Office 365, glejte Ogled stanja storitev.

Če storitveni dogodek predstavlja kršitev Pogodbe o ravni storitve, ste upravičeni do dobropisa za obračunavanje v skladu z določili Pogodbe o storitvah. Če pri tem potrebujete pomoč, glejte Pogosta vprašanja o obračunavanju za program Dynamics 365 (v spletu).

E-poštna sporočila glede večjih storitvenih dogodkov je mogoče prepoznati po oranžni pasici.

Pasica e-poštnega sporočila za storitveni dogodek

Storitev je bila obnovljena

Microsoft vam bo poslal e-poštno sporočilo, ko bodo obnovljene običajne sistemske storitve. Ta e-poštna sporočila lahko zlahka prepoznate po svetlo zeleni pasici.

Pasica e-poštnega sporočila za obnovitev storitve

Poročilo o dogodku

Poleg tega ekipa programa Dynamics 365 (online) pet dni po razrešitvi dogodka objavi poročilo o dogodku (PIR) na strani s podrobnostmi o ustreznosti stanja storitve Office 365. V tem poročilu so povzete naslednje podrobnosti o dogodku:

 • Opis

 • Vzrok

 • Vpliv na stranke

 • Začetni datum in ura

 • Datum in ura razrešitve

 • Naslednji koraki

Komunikacija in obveščanje

Komunikacijska e-poštna sporočila se nanašajo na upravljanje storitve Dynamics 365, vključno s spremembami storitve ali ponudbami funkcij. Lahko so informativne narave, usmerjene v določena dejanja ali oboje. Ciljna skupina teh obvestil so skrbniki sistema Dynamics 365 ali posamezniki, zadolženi za izvajanje storitve. Ta e-poštna sporočila lahko zlahka prepoznate po svetlo modri pasici.

Pasica e-poštnega sporočila za splošno obveščanje

Obvestila za stranke po nakupu

Ko stranka kupi izdelek Dynamics 365 (online), v prvem letu skrbnikom programa Dynamics 365 pošljemo vrsto uporabnih e-poštnih sporočil. Ta obvestila stranke usmerijo na vrsto virov, ki bodo skrbnikom kot tudi uporabnikom pomagali pri uspešni uvedbi in naprednejši uporabi programa Dynamics 365 (online).

Ta obvestila lahko zlahka prepoznate po temno modri pasici.

Pasica e-poštnega sporočila po nakupu

Obvestila o pripravljenosti na predstavitev ali po predstavitvi izdaje

Ta sporočila se uporabljajo za obveščanje skrbnikov programa Dynamics 365 o pomembnih informacijah pred večjo izdajo storitve. S temi obvestili želimo deliti informacije o opravilih, ki jih bodo skrbniki morda morali opraviti pred izdajo, in stranke obveščati o novih ali izboljšanih zmogljivostih, ki jih prinaša izdaja. Tovrstna obvestila bodo označena z zeleno pasico.

Pasica e-poštnega sporočila za pripravljenost na predstavitev

Obvestilo o spletnih pravilnikih

Preberite Obvestilo o spletnih pravilnikih in podobnih dokumentih.