Sproščanje prostora v zbirki podatkov z brisanjem dnevnikov spremljanja sprememb

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Če omogočite spremljanje sprememb, aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement v zbirko podatkov shranijo zgodovino sprememb za transakcije v obliki dnevnikov spremljanja sprememb. Stare ali neželene dnevnike lahko izbrišete, saj boste tako sprostili prostor v zbirki podatkov.

Svarilo

Ko izbrišete dnevnik spremljanja sprememb, si ne morete več ogledati zgodovine spremljanja sprememb za obdobje, ki je bilo zajeto v tem dnevniku spremljanja sprememb.

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  Preverite svojo varnostno vlogo

 2. Odprite možnost Nastavitve > Spremljanje sprememb.

 3. Izberite Upravljanje dnevnika spremljanja sprememb

 4. Izberite najstarejši dnevnik spremljanja sprememb. Nato v ukazni vrstici izberite Izbriši dnevnike.

 5. V potrditvenem sporočilu izberite V redu.

  Opomba

  Izbrisati je mogoče le najstarejši dnevnik spremljanja sprememb v sistemu. Če želite izbrisati več kot en dnevnik spremljanja sprememb, večkrat zapored izbrišite najstarejši razpoložljivi dnevnik, dokler ni izbrisanih dovolj dnevnikov.

Glejte tudi

Spremljanje sprememb podatkov in dejavnosti uporabnikov