Področne in druge nastavitve upravljanja poslovanja

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Ta razdelek opisuje konfiguriranje področnih nastavitev za vse posameznike v vaši organizaciji.