Poskusna funkcija: uporaba analitike odnosov za pridobivanje ključnih kazalnikov učinkovitosti

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Predstavljamo novo funkcijo, imenovano analitika odnosov. S to funkcijo lahko Microsoft Dynamics 365 zbira ustrezne podatke iz celotne zbirke podatkov ter ustvari grafični prikaz ključnih kazalnikov učinkovitosti (KPI) in zgodovine dejavnosti za poljubni stik, priložnost, možno stranko ali kupca. Funkcija tudi računa splošno stanje in trende posameznih poslovnih odnosov.

Analitika odnosov pomaga prodajnim ekipam in vodjem poiskati odgovore na naslednja vprašanja:

 • Katerim priložnostim naj se posvetimo?

 • Ali imamo dober odnos s stranko?

 • Koliko časa smo posvetili stranki?

 • Kdaj smo nazadnje stopili v stik s stranko?

 • Kdaj bomo naslednjič stopili v stik s stranko?

 • Koliko e-poštnih sporočil smo izmenjali in kolikokrat smo se sestali?

 • Kolikšna je stopnja odzivnosti stranke?

 • Koliko dejavnosti je začela stranka?

 • Koliko časa traja, da se naša ekipa odzove?

Analitika odnosov je na voljo kot poskusna funkcija v storitvi Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 in je na voljo le za severnoameriška spletna mesta, ki uporabljajo ameriško angleščino (en-us). Dodatne omejitve veljajo glede na to, katere različice programov Dynamics 365 in Microsoft Exchange uporabljate. Če želite izvedeti vse o tem, kako omogočiti to poskusno funkcijo, o zahtevah različice, pogojih in znanih težavah, glejte Konfiguracija funkcij zbirke Vpogledi v odnose.

Pomembno

Zahteve brskalnika med predogledom: Za poskusno različico funkcije analitike odnosov je potrebna najnovejša različica brskalnika Google Chrome ali Microsoft Edge. podpora za dodatne brskalnike je pričakovana za končno izdajo.

Poskusna funkcija je funkcija, ki ni dokončana, vendar je na voljo, še preden postane del uradne različice, tako da lahko stranke dostopajo do nje in posredujejo povratne informacije. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno.

Pomembno

Microsoft ne zagotavlja podpore za to funkcijo predogleda. Tehnična podpora za Microsoft Dynamics 365 vam v primeru težav ali vprašanj ne bo mogla pomagati. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo in so predmet ločenih dodatnih pogojev uporabe za poskusne funkcije.

Analitika odnosov je del nove zbirke funkcij Vpogledi v odnose, ki so trenutno na voljo kot poskusne funkcije. Več informacij: Pregled zbirke Vpogledi v odnose

Pošljite povratne informacije

To funkcijo smo omogočili, da jo boste preskusili in nam posredovali svoje mnenje. S pomočjo vaših povratnih informacij bomo lažje razvrstili delovne naloge ter vključili možnosti, ki jih najbolj potrebujete. Prek našega javno dostopnega mesta za povratne informacije nam posredujte predloge in prijavite težave: Microsoftove zamisli

Celostna slika s funkcijo analitike odnosov v pogledih seznama

Analitika odnosov zagotavlja zgodovino dejavnosti, ključne kazalnike učinkovitosti, splošno stanje in trend stanja za zapise stikov, priložnosti, možnih strank in kupcev. Najbolj ključni kazalniki učinkovitosti (vključno s preteklimi in prihodnjimi dejavnostmi vaše ekipe, povezanimi s posameznim zapisom) so prikazani v pogledu seznama za vsako posamezno vrsto zapisov, da imate jasen pregled in lahko razvrščate seznam po njih.

Podrobnosti stanja odnosov v pogledu mreže

Prepoznavanje kritičnih priložnosti prek pogleda prodajnega lijaka za odnose

Pogled prodajnega lijaka za odnose zagotavlja mehurčni grafikon za hiter pregled stanja, zaključnega datuma in predvidenega prihodka za prihajajoče priložnosti. Za ogled:

 1. Odprite možnost Prodaja > Priložnosti.

 2. Za prikaz podokna z grafikoni kliknite vrstico Grafikoni na desni strani seznama.

 3. Odprite spustni seznam na vrhu podokna z grafikoni in za odpiranje grafikona izberite Prodajni lijak za odnose.

Vsaka prihajajoča priložnost je prikazana kot mehurček na grafikonu. Velikost posameznega mehurčka odraža predvidene prihodke povezane priložnosti. Stanje je prikazano na osi y, kar pomeni: višje ko je mehurček na grafikonu, boljše je njegovo stanje. Predvideni zaključni datum je prikazan na osi x, kar pomeni, da bodo priložnosti na levi strani grafikona morda kmalu potekle. Najbolj kritične priložnosti so zato tiste z največjimi mehurčki v spodnjem levem kotu, najobetavnejše priložnosti pa so verjetno tiste proti vrhu grafikona. Če si želite ogledati ime priložnosti in nekaj drugih podrobnosti, s kazalcem miške pokažite na mehurček. Če želite odpreti povezani zapis priložnosti, kliknite mehurček. Stanje odnosov se odraža tudi v barvi posameznih mehurčkov: zelena pomeni dobro, rumena srednje, rdeča slabo, siva pa brez podatka (rezultati najbrž še niso bili izračunani ali pa še ni dovolj podatkov za izračun).

Vpogledi v odnose – grafikon stanja priložnosti

Grafikon prodajnega lijaka za odnose temelji na več razpoložljivih vrednostih za posamezni zapis priložnosti, vendar včasih te vrednosti za nekatere ali vse priložnosti manjkajo – razlog je lahko nenatančnost vnašalca ali pa posameznih polj v vaši organizaciji ne uporabljate. Grafikon prikaže manjkajoče vrednosti na naslednje načine:

 • Priložnosti, ki nimajo vrednosti stanja odnosov, so prikazane v sivem z vrednostjo nič. Prikazane so na spodnjem delu grafikona.

 • Možnosti s predvidenim zaključnim datumom v preteklosti niso prikazane.

 • Možnosti brez predvidenega zaključnega datuma niso prikazane.

 • Priložnosti brez vrednosti predvidenega dohodka imajo vrednost nič. Narisane so kot zelo majhen mehurček.

Analiziranje zgodovine stanja in dejavnosti stranke ali priložnosti

Celotna analitika odnosov je na voljo ob prikazu posameznega zapisa, vključno z grafikoni, ključnimi merilniki učinkovitosti, zgodovino e-poštne interakcije, celotno zgodovino dejavnosti in stanjem odnosov. Te podrobnosti so navedene v dveh razširljivih razdelkih med prikazom posameznega zapisa (npr. posamezne priložnosti).

Razdelek Stanje odnosov vključuje podobne podatke, kot so navedeni v pogledu seznama (kot je prikazano na sliki spodaj).

Podrobnosti stanja odnosov

Na sliki so označeni naslednji elementi analitike odnosov:

 1. Naslov stanja odnosov: kliknite tukaj za razširitev ali strnitev podrobnosti stanja odnosov.

 2. Naslov analitike odnosov: kliknite tukaj za razširitev ali strnitev prikaza analitike dejavnosti (za podrobnosti glejte naslednjo sliko).

 3. Rezultat in trend stanja odnosov: prikazuje splošno stanje vašega odnosa s stranko, ki je povezana s trenutnim zapisom, in vključuje trenutni trend.

 4. Naslednja interakcija: prikazuje datum in uro naslednje dejavnosti, ki je načrtovana za trenutni zapis. Če imate dostop do te dejavnosti, lahko vidite tudi njeno ime ali zadevo. Naslednje in zadnje interakcije so prikazane le za entitete priložnosti in možnih strank.

 5. Zadnja interakcija: prikazuje datum in uro zadnje dejavnosti, ki ste jo izvedli za trenutni zapis. Če imate dostop do te dejavnosti, lahko vidite tudi njeno ime ali zadevo. Naslednje in zadnje interakcije so prikazane le za entitete priložnosti in možnih strank.

Razdelek Analitika odnosov zagotavlja podrobno analitiko z mnogimi podatki, ki niso na voljo nikjer drugje, kot je prikazano na naslednji sliki:

Podrobnosti analize dejavnosti

Na sliki so označeni naslednji elementi analitike odnosov:

 1. Povzetek celotne interakcije: prikazuje skupno število dejavnosti, ki so jih začeli člani vaše ekipe ali stranka. Dejavnosti so razčlenjene glede na splošno vrsto.

 2. Porabljeni čas: prikazuje relativno količino časa, porabljenega za dejavnosti trenutnega zapisa, vključno z vašim porabljenim časom, porabljenim časom vaše ekipe in porabljenim časom stranke. Za vsako dejavnost, pri kateri je sodeloval več kot en član ekipe, se porabljeni časi za dejavnost pomnoži s številom prisotnih članov ekipe. Porabljeni čas stranke se šteje le enkrat, čeprav je bil prisoten več kot en član strankine ekipe.

 3. Rezultati zanimanja za e-pošto: zagotavlja povzetek interakcije stranke s spremljanimi e-poštnimi sporočili, prejetimi od vaše ekipe. Nespremljana e-poštna sporočila niso vključena, za prikaz podatkov tukaj morate vklopiti in uporabiti funkcijo zanimanja za e-pošto. Več informacij: Zanimanje za e-pošto

 4. Glavni akterji: zagotavlja statistiko o osebah, ki so bile najbolj dejavne pri trenutnem zapisu, vključno s posamezniki v vaši ekipi in strankini ekipi.

 5. Časovnica dejavnosti: zagotavlja podrobnejši pregled poteka dejavnosti, ki je razčlenjen glede na vrsto dejavnosti, datum in začetnika dejavnosti (vaša ekipa ali stranka).

Računanje vrednosti analitike odnosov

Vrednosti analitike odnosov temeljijo na podrobni analizi mnogih povezanih oseb, dejavnosti, podjetij, sestankov in e-poštnih sporočil, shranjenih v strežnikih storitev Dynamics 365 in Microsoft Exchange. Postopek pridobivanja in računanja rezultatov je povzet na spodnji sliki.

Izračuni za analitiko odnosov

Za podrobnosti o posameznih blokih v diagramu poteka glejte spodnje podrazdelke.

Korak 1: iskanje zainteresiranih stikov za zapis

Analitika odnosov preučuje dejavnosti, ki jih izvajajo osebe, povezane s posameznim zapisom. Prvi korak pri iskanju ustreznih dejavnosti je ugotoviti, katere stike boste vključili v analizo. Analitika odnosov zagotavlja tudi vrednosti porabljenega časa za vas, vašo ekipo in strankino ekipo, zato je v celotnem postopku pomembno, kdo je kaj opravil.

Spodnja tabela prikazuje, kako sistem najde stike, ki so zainteresirani za posamezno vrsto zapisov. Pozneje bo sistem poiskal dejavnosti, povezane s posameznimi stiki, in odločil, katere dejavnosti bi morale biti vključene v izračun ključnih kazalnikov učinkovitosti za posamezni zapis.

Notranji stiki Zunanji stiki
Račun - Kateri koli uporabnik storitve Dynamics 365 - Glavni stik za kupca
- Vsi stiki na seznamu kupca Stiki.
Priložnost - Lastnik zapisa priložnosti
- Vsi uporabniki na seznamu priložnosti Ekipa za prodajo.
- Stik stranke, naveden za priložnost
- Vsi stiki na seznamu priložnosti Zainteresirana skupina.
- Glavni stik za povezani zapis kupca.
Možna stranka - Lastnik zapisa možne stranke - Podatki za stik v razdelku možne stranke Stik.
- Vsi stiki na seznamu možne stranke Zainteresirana skupina.
Stik - Kateri koli uporabnik storitve Dynamics 365 - Podatki za stik v razdelku stika Stik.

Ko sistem določi zainteresirane stike (kot opisano v prejšnjem razdelku), poišče dejavnosti, povezane s posameznimi stiki, in nato določi, katere dejavnosti bodo vključene v analitiko odnosov za zapis. Ustrezne dejavnosti določi na naslednji način:

 • Sklicni zapisi: vsaka dejavnost, ki ima nastavljeno vrednost sklic na trenutni zapis, je eksplicitno dodeljena zapisu in bo vedno vključena v analitiko odnosov zapisa, tudi če dejavnost ni povezana z enim od zainteresiranih stikov.

 • E-poštna sporočila: vključi vsa sporočila, v katerih je e-poštni naslov (ali sklic na zapis stika) za zainteresirani stik prikazan v polju Za, Kp ali Od.

 • Sestanki: vključi vse sestanke, pri katerih je zainteresirani stik prikazan v poljih Obvezno ali Izbirno.

 • Telefonski klici: vključi vse sklice, pri katerih je zainteresirani stik prikazan v poljih Od ali Za.

Primeri določanja ustreznih dejavnosti

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov uporabe pravil, opisanih v prejšnjih razdelkih.

 • Če ste dodeljeni možni stranki in registrirate dejavnost telefonskega klica z eno od zainteresiranih skupin možne stranke, bo telefonski klic upoštevan pri ključnih kazalnikih učinkovitosti za to možno stranko. Če drugi uporabniki kličejo isto zainteresirano skupino, vendar niso dodeljeni možni stranki, njihovi klici ne bodo upoštevani pri ključnih kazalnikih učinkovitosti za to možno stranko.

 • Če ste član prodajne skupine za priložnost in eni od zainteresiranih skupin pošljete e-poštno sporočilo v zvezi s priložnostjo, bo to e-poštno sporočilo upoštevano pri ključnih kazalnikih učinkovitosti za kupca. E-poštno sporočilo istemu zunanjemu stiku od uporabnika, ki ni član ekipe za kupca, ne bo upoštevano za to priložnost.

 • Če se sestanete z glavnim stikom kupca, bo sestanek upoštevan pri ključnih kazalnikih učinkovitosti za kupca in za stik. Če je kupec povezan tudi s priložnostjo, bo sestanek za priložnost upoštevan le, če ste dodeljeni tej priložnosti (ali ste član njene prodajne ekipe) in je sestanek nastavljen kot sklic za priložnost.

Korak 3: računanje ključnih kazalnikov učinkovitosti za analitiko odnosov

Ko sistem najde vse ustrezne dejavnosti, lahko izračuna ključne kazalnike učinkovitosti in druge analitične podatke za posamezni zapis. V spodnji tabeli so povzeti razpoložljivi ključni kazalniki učinkovitosti.

Začela ali izvedla vaša ekipa Začela ali izvedla ekipa stranke
E-poštna sporočila Skupno število

Skupni porabljeni čas

Časovnica (število na teden)

Število odgovorov
Skupno število

Skupni porabljeni čas

Časovnica (število na teden)

Število odgovorov

Rezultati interakcije za spremljana e-poštna sporočila (odprtja, ogledi prilog in ogledi povezav)
Sestanki Skupno število

Skupni porabljeni čas vaše ekipe (če je bilo na sestanku prisotnih več lanov ekipe, se trajanje pomnoži s številom prisotnih članov ekipe)

Vaš skupni porabljeni čas (ni pomnožen s številom članov ekipe)

Časovnica (število na teden)
Skupno število

Skupni porabljeni čas (ni pomnožen s številom prisotnih stikov stranke)

Časovnica (število na teden)
Telefonski klici Skupno število

Skupni porabljeni čas

Časovnica (število na teden)
Skupno število

Skupni porabljeni čas

Časovnica (število na teden)
Skupno (vse dejavnosti) Skupni porabljeni čas Skupni porabljeni čas

Opomba

Statistika e-poštne interakcije je zagotovljena le za spremljana e-poštna sporočila, zato morate uporabiti funkcijo zanimanja za e-pošto. Za več informacij o ustvarjanju in pošiljanju spremljanih e-poštnih sporočil glejte Zanimanje za e-pošto

Sistem izračuna trajanje ključnih kazalnikov učinkovitosti, ki poročajo vaš porabljeni čas, porabljeni čas vaše ekipe in porabljeni čas vaše stranke, na podlagi pravil, opisanih v spodnji tabeli.

Vrsta dejavnosti Vir vrednosti trajanja
Sestanki Polje Trajanje za zapis sestanka
Klici Polje Trajanje za zapis telefonskega klica
E-poštna sporočila Predvideno (2,5 minute za branje, 5 minut za pisanje)
Drugo Polje Trajanje za vsak zapis

Nasvet

Računanje porabljenega časa za sestanke je nekoliko posebno. Podrobnosti so navedene v prejšnjih tabelah, spodaj pa je predstavljen dodaten primer.

Če skličete sestanek, na katerem se trije člani vaše ekipe (vključno z vami) sestanejo z dvema članoma strankine ekipe in sestanek traja 30 minut, se sestanek pri ključnih kazalnikih učinkovitosti za čas upošteva, kot sledi:

 • Moj porabljeni čas: 30 minut (sestanek je trajal 30 minut)
 • Porabljeni čas moje ekipe: 90 minut (30 min × 3 prisotni člani ekipe)
 • Porabljeni čas stranke: 30 minut (čas se ne pomnoži s številom strankinih udeležencev)

Korak 4: računanje stanja odnosov in trenda stanja

Rezultat splošnega stanja odnosov se izračuna na podlagi zbiranja ustreznih dejavnosti in določanja teže za posamezne vrste dejavnosti (skrbnik lahko za nekatere vrste dejavnosti določi, da štejejo več kot druge). Rezultat stanja je normiran na vrednost med 0 in 100, stanje pa je opisano kot dobro (rezultat 60–100), srednje (40–59) ali slabo (0–39).

Pomnite naslednje:

 • Ocene stanja se za možne stranke izračunajo, če so te v aktivnem stanju. Izračunavanje se preneha, ko dosežejo potrjeno ali zavrženo stanje.
 • Ocene stanja se za priložnosti izračunajo le, če so odprte, če so pridobljene ali izgubljene, pa se prezrejo.
 • Ocene stanja se za stike in kupce izračuna neodvisno od njihovega stanja.

Vaš skrbnik lahko izbere, katere vrste dejavnosti so pomembnejše za vaše podjetje. Vse vrste dejavnosti privzeto štejejo enako, vendar lahko vaš skrbnik poveča ali zmanjša prispevek vsake vrste do 50 %. Vaš skrbnik lahko tudi določi, kako pogosto naj prodajna ekipa stopi v stik s stranko (npr. enkrat na teden); ta nastavitev prav tako vpliva na rezultat stanja.

Nastavitve teže in pogostosti za stanje odnosov

Sistem poleg absolutnega rezultata stanja poroča tudi o splošnem trendu (rastoč, padajoč, nevtralen) na podlagi števila in vrednosti nedavnih dejavnosti. Smer trenda se posodablja relativno počasi, zato lahko traja nekaj časa, da se odrazi nedavno povečanje ali upad dejavnosti.

Izjava o zasebnosti

Če omogočite analitiko odnosov, ki je funkcija storitve Vpogledi v odnose, bodo podatki o strankah v programu Dynamics 365, vključno podatki, ki se uporabljajo za identifikacijo uporabnikov, poslani in shranjeni v storitvi Dynamics 365 for Customer Insights, ki je del storitve Azure, in sicer za izračun KPI-jev odnosov med uporabniki in strankami v programu Dynamics 365. Podatki bodo začasno shranjeni tudi v storitvi Azure Service Fabric ter bodo obdelani za pridobivanje dodatnih informacij, kot so stanje in trendi odnosov, te informacije pa bodo nato vrnjene v Customer Insights in pozneje v program Dynamics 365.

Skrbnik lahko omogoči funkcijo »Analitika odnosov« tako, da jo namesti kot rešitev v organizacijo Microsoft Dynamics 365. Skrbnik lahko to funkcijo pozneje onemogoči tako, da rešitev odstrani iz organizacije Microsoft Dynamics 365.

Če kot vir podatkov omogočite podatke Exchange, boste poslali podatke o strankah v programu Dynamics 365, vključno s podatki, ki omogočajo identifikacijo končnega uporabnika, iz storitve Dynamics 365 for Customer Insights v Exchange Online za namen zbiranja dodatnih podatkov, ki bodo uporabljeni za izračun KPI-jev in ustvarjanje drugih analiz. Če želite v celoti omogočiti to funkcijo, morate pridobiti soglasje skrbnika za Office 365Exchange za ločeno izjavo o privolitvi v aplikaciji Exchange. Ko oba skrbnika podata soglasje v ustreznih izdelkih, bo Exchange priskrbel metapodatke o e-pošti in srečanju, ki bodo shranjeni v storitvi Dynamics 365 for Customer Insights in bodo uporabljeni za izboljšanje izračunov KPI-jev ter za druge analize, ki jih bo določil skrbnik za Dynamics 365 for Customer Insights. Če podatke Exchange onemogočite kot vir podatkov v konfiguraciji analitike odnosov, podatkov Exchange ne boste odstranili iz storitve Dynamics 365 for Customer Insights. Podatke Exchange v storitvi Dynamics 365 for Customer Insights lahko odstranite SAMO neposredno v Dynamics 365 for Customer Insights.

Komponente in storitve Azure, povezane z analitiko odnosov, so v nadaljevanju podrobno opisane.

Opomba:Če želite več informacij o dodatnih ponudbah storitve Azure, obiščite Središče zaupanja Microsoft Azure.

Dynamics 365 for Customer Insights

Customer Insights je storitev, ki se izvaja v storitvi Azure in shranjuje podatke Dynamics 365, vključno s podatki, ki omogočajo identifikacijo posameznika, z namenom izračuna podatkov v funkciji analitike odnosov. Za predogled storitve Customer Insights veljajo tukaj navedeni dodatni pogoji uporabe za funkcije predogleda.

Preberite več o predogledu storitve Customer Insights.

Azure Service Fabric

Azure Service Fabric se uporablja za začasno shranjevanje podatkov Dynamics 365, vključno s podatki, ki omogočajo identifikacijo posameznika, z namenom izračuna podatkov v funkciji analitike odnosov.

Glejte tudi

Kaj so poskusne funkcije in kako jih omogočim?