Zahteve in podprte konfiguracije

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Ta razdelek opisuje zahteve in podprte konfiguracije za Microsoft Dynamics 365.