Nastavitev sinhronizacije dohodne in odhodne pošte

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Za sinhronizacijo e-poštnih sporočil s programom Dynamics 365 imate na voljo več možnosti. Pri uvajanju najboljše možnosti za vaše podjetje uporabite naslednje informacije.

Nastavitev načina sinhronizacije

Nastavite lahko privzeti način sinhronizacije, ki se uporabi za vse novo ustvarjene nabiralnike uporabnikov:

 1. Odprite možnost Nastavitve > Konfiguracija e-pošte

 2. Kliknite zavihek Nastavitve konfiguracije e-pošte > E-pošta.

Nastavite lahko način sinhronizacije za posamezne nabiralnike:

 1. Odprite možnost Nastavitve > Konfiguracija e-pošte

 2. Kliknite Nabiralniki > izberite nabiralnik.

Za informacije o izbiri načina sinhronizacije glejte Integracija e-poštnega sistema z aplikacijo Dynamics 365.

Možnosti pošiljanja sporočil dohodne e-pošte

Konfiguracije dohodne e-pošte, ki so na voljo in jih lahko uporabite, ko uporabnik prejme ali se v čakalno vrsto uvrstijo e-poštna sporočila programa Dynamics 365, so naslednje:

 • Brez. To možnost uporabite za sledenje prejetim e-poštnim sporočilom za uporabnike ali čakalne vrste, ki ne uporabljajo programa Dynamics 365.

 • Dynamics 365 za Outlook. Ta možnost je na voljo za uporabnike in zahteva, da je program Office Outlook nameščen v računalniku uporabnika. Ta možnost ne zahteva komponente usmerjevalnika e-pošte in ni na voljo za čakalne vrste.

 • Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik. Ko izberete to možnost, bodo prek strežniške sinhronizacije ali e-poštnega usmerjevalnika e-poštna sporočila Dynamics 365 obdelana neposredno iz nabiralnika uporabnika ali čakalne vrste, brez uporabe nabiralnika za posredovanje ali za odtok sporočil. Čeprav ta možnost ne zahteva nabiralnika za odtok sporočil, je odpravljanje težav za strežniško sinhronizacijo ali e-poštni usmerjevalnik bolj zapleteno pri večjih bazah uporabnikov (10 uporabnikov ali več), ker je vsako dohodno e-poštno sporočilo obdelano prek strežniške sinhronizacije ali e-poštnega usmerjevalnika v nabiralniku vsakega uporabnika, namesto v enem dodeljenem nabiralniku.

 • Nabiralnik za posredovanje. Če želite uporabljati to možnost, mora biti v računalniku nameščen e-poštni usmerjevalnik. Ta možnost zahteva nabiralnik za odtok sporočil, dodeljen nabiralnik za zbiranje e-poštnih sporočil, ki se s strežniškim pravilom prenesejo iz nabiralnika vsakega uporabnika programa Dynamics 365. Čeprav pri tej možnosti uporabnikom ni treba zagnati programa Outlook, je zahtevano, da se uvede pravilo za vsakega uporabnika. S čarovnikom za uvajanje pravil lahko uvedete pravila za vsak nabiralnik uporabnika aplikacije Dynamics 365.

Možnosti pošiljanja sporočil odhodne e-pošte

Konfiguracije odhodne e-pošte, ki so na voljo in jih lahko uporabite, ko uporabniki ali čakalne vrste pošljejo e-poštna sporočila programa Dynamics 365, so naslednje:

 • Brez. To možnost uporabite za pošiljanje e-poštnih sporočil za uporabnike ali čakalne vrste, ki ne uporabljajo programa Dynamics 365.

 • Dynamics 365 za Outlook. Ta možnost je na voljo za uporabnike in zahteva, da je program Office Outlook nameščen v računalniku uporabnika. Ta možnost ne zahteva komponente usmerjevalnika e-pošte in ni na voljo za čakalne vrste.

 • Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik. Ta možnost dostavlja e-poštna sporočila aplikacije Dynamics 365 prek strežniške sinhronizacije ali komponente e-poštnega usmerjevalnika. E-poštni sistem mora biti združljiv s strežnikom SMTP. Strežniško sinhronizacijo ali e-poštni usmerjevalnik je mogoče namestiti v strežnik SMTPali v drug računalnik, ki je povezan s strežnikom SMTP.

Glejte tudi

Nabiralnik za posredovanje v primerjavi s posameznimi nabiralniki