Nastavitev osebnih možnosti, ki vplivajo na sledenje in sinhronizacijo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali strežnikom Exchange

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement lahko v pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti nastavite več možnosti, ki vplivajo na sledenje in sinhronizacijo.

Pogovorno okno Nastavi osebne možnosti odprete tako:

  • V aplikacijah Customer Engagement kliknite gumb Nastavitve Gumb »Možnosti« za Dynamics 365 for Customer Engagement v zgornjem desnem kotu zaslona, nato pa kliknite Možnosti.

    V spodnji tabeli je povzetek možnosti spremljanja in sinhronizacije, ki so na voljo v pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti. V stolpcu Na voljo je označeno, ali je možnost na voljo v aplikacijah Customer Engagement. V tem stolpcu je označeno tudi, ali je možnost na voljo za sinhronizacijo s programom Outlook, strežniško sinhronizacijo (imenuje se tudi »sinhronizacija s strežnikom Exchange«) ali za obe. Več informacij: Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med aplikacijami Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Microsoft Outlook

Za Na tem zavihku V tem razdelku Glejte to možnost Na voljo
Ogled ali spreminjanje sinhronizacijskih filtrov s povezavo, ki se uporabljajo za določanje zapisov v aplikacijah Customer Engagement, ki so kopirani na vaš lokalni trdi disk Sinhronizacija Sinhronizacija elementov aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement s programom Outlook ali Exchange Ogled ali upravljanje filtrov, ki določajo zapise aplikacij Customer Engagement, ki se sinhronizirajo z vašimi mapami programa Outlook ali Exchange

Več informacij: Izbiranje zapisov za sinhronizacijo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali strežnikom Exchange
- Prek aplikacij Customer Engagement
- Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Ogled ali spreminjanje sinhronizacijskih filtrov brez povezave, ki se uporabljajo za določanje zapisov aplikacij Customer Engagement, ki so kopirani na vaš lokalni trdi disk, ko prekinete povezavo Sinhronizacija Upravljanje filtrov brez povezave in delo s podatki v programu Dynamics 365 za Outlook brez povezave Upravljanje filtrov brez povezave za nastavitev podatkov aplikacij Customer Engagement, ki jih potrebujete, ko delate brez povezave - Prek aplikacij Customer Engagement
- Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Ogled polj, ki se sinhronizirajo med programom Outlook in aplikacijami Customer Engagement Sinhronizacija Oglejte si in upravljajte sinhronizirana polja elementov programa Outlook ali Exchange, vključno s sestanki, stiki in opravili. - Prek aplikacij Customer Engagement
- Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Prepisovanje imen v polju »Podjetje« v stikih programa Outlook z nadrejenim računom iz stikov aplikacij Customer Engagement Sinhronizacija Posodabljanje polja »Podjetje« za stike programa Outlook Posodobite polja »Podjetje« z imeni nadrejenih računov - Za sinhronizacijo s programom Outlook ali strežniško sinhronizacijo
Nastavljanje odjemalca za sinhronizacijo, ki sinhronizira zapise med programom Outlook in aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement Sinhronizacija Nastavitev odjemalca za sinhronizacijo Nastavljanje računalnika kot odjemalca za izvajanje sinhronizacije med programom Outlook in vašo primarno organizacijo v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement - Samo za sinhronizacijo s programom Outlook. Opomba: Ta možnost je prikazana le v primeru, da imate več odjemalcev programa Outlook, ki so povezani z isto organizacijo.
Nastavljanje intervala sinhronizacije za sinhroniziranje elementov aplikacij Customer Engagement Sinhronizacija Razporejanje samodejnega sinhroniziranja s programom Outlook Sinhronizacija elementov aplikacij Customer Engagement v mapah programa Outlook na toliko časa: - Samo za sinhronizacijo s programom Outlook
Omogočanje aplikacij Customer Engagement za pošiljanje e-pošte s programom Dynamics 365 za Outlook E-pošta Izbira načina, kako naj Microsoft Dynamics 365 za Outlook integrira e-pošto z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement Dovoljenje aplikacijam Dynamics 365 for Customer Engagement, da pošljejo e-pošto s programom Microsoft Dynamics 365 za Outlook Samo iz programa Dynamics 365 za Outlook
Samodejno spremljanje dohodne e-pošte E-pošta Izbira načina, kako naj Microsoft Dynamics 365 za Outlook integrira e-pošto z aplikacijami Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement Preverjanje dohodne e-pošte v programu Outlook in določanje e-pošte, ki naj bo povezana in shranjena kot zapis aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement Samo iz programa Dynamics 365 za Outlook
Samodejno spremljanje dohodne e-pošte E-pošta Izbiranje e-poštnih sporočil, ki jim boste sledili v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement Sledi Prek aplikacij Customer Engagement
Samodejno spremljanje dohodne e-pošte E-pošta Izbiranje e-poštnih sporočil, ki jim boste sledili v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement Konfiguriraj pravila sledenja mapam

Več informacij: Spremljajte e-poštna sporočila v aplikaciji Outlook tako, da jih premaknete v sledeno mapo strežnika Exchange
- Prek aplikacij Customer Engagement
- Samo za strežniško sinhronizacijo
Samodejno ustvarjanje zapisov stikov ali možnih strank, če pošiljatelj e-poštnega sporočila ali povabila na sestanek še nima zapisa v aplikacijah Customer Engagement E-pošta Samodejno ustvarjanje zapisov v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement Ustvari Prek aplikacij Customer Engagement
Izbira načina, kako naj se prejemniki e-pošte povežejo z zapisi aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement Adresar Izbira načina, kako naj se prejemniki e-pošte uskladijo z zapisi aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement Vse možnosti Samo iz programa Dynamics 365 za Outlook
Nastavljanje intervala sinhronizacije za posodabljanje lokalnih podatkov, ko delate brez povezave Lokalni podatki Nastavitev, kako pogosto naj se posodobijo lokalni podatki Posodobi lokalne podatke vsakih

Opomba: če je skrbnik omejil spreminjanje, intervala morda ne boste mogli spremeniti.
Samo iz programa Dynamics 365 za Outlook
Oglejte si obravnavanje podvojenih zapisov pri delu brez povezave in s povezavo Lokalni podatki Izberite, kako naj program obravnava podvojene zapise med sinhronizacijo Omogoči zaznavanje dvojnikov, kadar poteka sinhronizacija iz načina brez povezave z načinom s povezavo Samo iz programa Dynamics 365 za Outlook

Izjave o zasebnosti

Če želite uporabljati Microsoft Dynamics 365 za Outlook, se morate vpisati s poverilnicama (e-poštni naslov in geslo). Te podatke lahko shranite v lokalni računalnik, da ne boste pozvani k vnosu poverilnic vsakič, ko odprete Outlook. Če shranite te podatke lokalno, Dynamics 365 za Outlook samodejno vzpostavi povezavo s storitvijo Microsoft Dynamics 365 (v spletu) vsakič, ko odprete Outlook.

Po prvem vpisu in uporabi programa Dynamics 365 za Outlook bo povezava med računalnikom in storitvijo Dynamics 365 (v spletu) vedno odprta, kadar boste imeli dostop do interneta. Povezavo med računalnikom in programom Dynamics 365 lahko izklopite le z nastavitvijo konfiguracije. Če izklopite povezavo, Dynamics 365 za Outlook lahko izkaže manjšo učinkovitost delovanja.

Če uporabljate Dynamics 365 za Outlook za sledenje e-pošti, bo nit e-pošte vidna vsem uporabnikom v vaši organizaciji, ki imajo dovoljenje za njen ogled.

Dynamics 365 za Outlook za vsako prejeto e-poštno sporočilo storitvi Dynamics 365 (v spletu) pošlje e-poštni naslov pošiljatelja, e-poštni naslov prejemnika in vrstico z zadevo sporočila. To storitvi Dynamics 365 (v spletu) omogoča, da preveri, ali naj storitev Dynamics 365 (v spletu) shrani določeno pošto. Če sledite elementu, storitev programa Dynamics 365 hrani kopijo tega elementa, element pa je prikazan drugim uporabnikom v vaši organizaciji, ki imajo primerna dovoljenja. Ko prenehate slediti elementu, se kopija samodejno izbriše iz storitve Dynamics 365 (v spletu) samo v primeru, da ste lastnik elementa.

Če uporabljate Dynamics 365 (v spletu) in uporabite funkcijo sinhronizacije s programom Outlook, se podatki storitve Dynamics 365, ki jih sinhronizirate, »izvozijo« v program Outlook. Ohrani se povezava med informacijami v programu Outlook in informacijami v storitvi Dynamics 365 (v spletu), kar zagotavlja, da se informacije med programoma posodabljajo. Pri sinhronizaciji s programom Outlook se prenesejo le ustrezni ID-ji zapisov storitve Dynamics 365, ki so uporabljeni, ko uporabnik poskuša slediti in nastaviti zadevo elementu programa Outlook. Podatki o podjetju niso shranjeni v napravi.

Skrbnik določi, ali uporabniki v organizaciji lahko sinhronizirajo podatke storitve Dynamics 365 s programom Outlook z uporabo varnostnih vlog.

Glejte tudi

Spremljajte e-poštna sporočila v programu Outlook tako, da jih premaknete v mapo za sledenje strežnika Exchange
Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med aplikacijami Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Microsoft Outlook