Nastavitev aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (online) za uporabo storitve SharePoint Online

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x<

Ko uporabljate program SharePoint Online z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement, lahko:

 • Ustvarite, naložite, pogledate in v skupno rabo dajete dokumente, shranjene v mestu SharePoint znotraj aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

 • Uporabite funkcijo upravljanja dokumentov SharePoint znotraj aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, kot so rezerviranje in sproščanje dokumenta ter spreminjanje lastnosti dokumenta.

 • Omogočite neuporabnikom aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, kot so stranke, ki želijo pregledati ponudbo, da neposredno dostopajo do dokumentov SharePoint, če imajo za to ustrezna dovoljenja.

Pomembno

Ta tema je za organizacije, ki želijo prvič uvesti ali izvesti nadgradnjo na strežniško integracijo z mestom SharePoint. Ko omogočite strežniško integracijo z mestom SharePoint, ne morete več uporabljati prejšnjega načina odjemalskega preverjanja pristnosti.

Za nekatere organizacije bi bila morda boljša rešitev s komponento seznama Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM. Več informacij: Konfiguracija integracije z mestom SharePoint s komponento seznama.

Če želite za aplikacije Customer Engagement nastaviti uporabo storitve SharePoint Online, upoštevajte naslednja navodila.

Dodelite uporabniška dovoljenja za mesto ekipe SharePoint

Uporabniki aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement in Office 365 ne morejo samodejno dostopati do vaših mest SharePoint. Če želite posameznim uporabnikom ali skupinam dodeliti določeno stopnjo dovoljenja, morate to storiti na mestu SharePoint.

Uporabnikom dodelite mesto ekipe

 1. Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika za Office 365.

 2. Odprite zaganjalnik programov Office 365 in kliknite SharePoint.

  1. V meniju na levi strani kliknite Mesto ekipe.
 3. Na domači strani kliknite DAJ V SKUPNO RABO (zgornji desni kot).

  Nastavitve skupne rabe v SharePointu

 4. Za ogled privzetih dovoljenj za mesto ekipe kliknite Več oseb.

  Skupna raba mesta ekipe

 5. Privzeto vsi uporabniki v vaši organizaciji programa Office 365 lahko dodajajo in urejajo dokumente na mestu ekipe programa SharePoint. Če želite povabiti več oseb, izberite Povabi osebe in dodajte osebe, ki niso del vaše organizacije, da lahko dodajajo dokumente v skupno rabo.

Če želite več informacij o dovoljenjih storitve SharePoint, glejte Uvod: Nadzor uporabniškega dostopa z dovoljenji

Konfiguracija aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (online) za upravljanje dokumentov programa SharePoint

Pri organizacijah aplikacij Customer Engagement storitev Dynamics CRM Online – pomlad 2014 omogoča novo strežniško integracijo z mestom SharePoint (s preverjanjem pristnosti med strežniki), s katero vam ni treba namestiti ali še naprej uporabljati rešitev s komponento seznama Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM.

Če ste nova organizacija in še niste uvedli upravljanja dokumentov, glejte Konfiguracija nove organizacije.

Če vaša organizacija že uporablja funkcijo upravljanja dokumentov s komponente seznama Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM, lahko preklopite na strežniško integracijo z mestom SharePoint. Več informacij: Preklapljanje s komponente seznama ali spreminjanje uvajanja

Pomembno

Komponenta seznama Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM sestavi knjižnico mesta Sharepoint z notranjim imenom entitete v aplikacijah Customer Engagement, ki je omogočena za dokumente. Strežniška integracija z mestom SharePoint uporablja prikazno ime entitete. Ko nadgradite strežniško integracijo z mestom SharePoint, preverite, ali se prikazna imena v vaši knjižnici dokumentov na mestu SharePoint ujemajo s prikaznimi imeni entitet v aplikacijah Customer Engagement. Več informacij: »Napaka pri preverjanju veljavnosti« ko poskušate konfigurirati strežniško integracijo z mestom SharePoint za Microsoft Dynamics CRM Online in SharePoint Online.

Ime knjižnice SharePoint in prikazno ime entitete

Ta imena se morajo ujemati.

Konfiguracija nove organizacije

Če vaša organizacija v aplikacijah Customer Engagement še ni uvedla upravljanja dokumentov, se ob prijavi skrbnika sistema aplikacij Customer Engagement pojavi opozorilo za omogočanje strežniške integracije z mestom SharePoint.

Omogočanje opozorila strežniške integracije z mestom SharePoint

Opomba

Če ne vidite opozorila in pred tem še niste omogočili strežniške integracije z mestom SharePoint, počistite predpomnilnik brskalnika ali odprite aplikacije Customer Engagement z brskalnikom Internet Explorer s funkcijo iskanja InPrivate, da se opozorilo spet prikaže. Ko konfigurirate strežniško integracijo, se opozorilo ne bo več prikazalo.

 1. V opozorilu za omogočanje strežniške integracije z mestom SharePoint kliknite Naprej.

 2. Pri možnosti izbire, kje so vaša mesta SharePoint, izberite V spletu, nato izberite Naprej.

  Izbor »V spletu« za SharePointovo mesto

 3. Če aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement niso povezane s spletnim mestom za SharePoint, vnesite URL (na primer https://contoso.sharepoint.com) spletnega mesta SharePoint, ki ga boste uporabili za samodejno ustvarjanje mape, in nato izberite Naprej.

  Nasvet

  Za ogled zbirk mest storitve SharePoint v skrbniškem središču Skrbniško središče za Office 365 kliknite Skrbniška središča > SharePoint, nato kliknite zbirke mest.

  Vnos URL-ja SharePointovega mesta

 4. Preverilo se bo, ali URL vodi do veljavnega spletnega mesta SharePoint in ali obstaja v istem najemniku programa Office 365 kot vaša organizacija v aplikacijah Customer Engagement. Ko omogočite strežniško integracijo z mestom SharePoint, se ne morete vrniti na odjemalsko integracijo. Izberite Omogoči.

Ko omogočite mesto SharePoint na strežniku, se možnosti za namestitev komponent seznama in omogočanje strežniške integracije ne bodo več prikazale kot možnost v funkciji upravljanja dokumentov.

Ko je strežniška integracija z mestom SharePoint omogočena, boste morali omogočiti entitete, ki jih želite imeti na voljo za integracijo upravljanja dokumentov. Več informacij: Omogočanje upravljanja dokumentov v entitetah

Uporaba upravljanja dokumentov

Zdaj ste pripravljeni, da dodate mesta za shranjevanje dokumentov v entitete, ki ste jih omogočili zgoraj, in začnete upravljati dokumente. Najprej odprite zapis z omogočenim upravljanjem dokumentov (na primer Stik).

 1. Poiščite spletno aplikacijo za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Izberite kupca, na primer vzorčnega kupca Adventure Works.

 3. V vrstici za krmarjenje poleg imena kupca kliknite puščico dol in nato kliknite Dokumenti.

  Izbor dokumentov za kupca

 4. Kliknite Naloži in poiščite dokument, ki ga želite naložiti v novo mapo v mesto ekipe lokacije SharePoint Online v programu Office 365.

  Dodajanje dokumenta

 5. Izberite mesto mape v storitvi Customer Engagement in kliknite V redu.

 6. Če si dokument želite ogledati v mestu ekipe lokacije SharePoint Online v programu Office 365, kliknite levo od imena dokumenta (prikazana bo kljukica) in nato Odpri mesto.

Dokument mesta ekipe Office 365 v skupni rabi

 1. Če si želite ogledati vse knjižnice dokumentov, ustvarjene za upravljane entitete, ki ste jih izbrali, kliknite Vsebina mesta.

  Entitete, ki ste jih izbrali za upravljanje s funkcijo upravljanja dokumentov, se pojavijo kot knjižnice dokumentov (na primer: Kupec, Članek, Primer, Možna stranka, Priložnost, Izdelek, Ponudba in Prodajna dokumentacija).

  Vse knjižnice mesta ekipe Office 365

Glejte tudi

Upravljanje dokumentov s programom SharePoint
SharePoint Online za strokovnjake za IT