Nastavite integracije mesta SharePoint

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

S programom Microsoft Dynamics 365 lahko zmogljivosti upravljanja dokumentov mesta Microsoft SharePoint uporabljate znotraj programa Dynamics 365. Dokumente lahko shranjujete in upravljate v kontekstu zapisa programa Dynamics 365 na mestu SharePoint Server in infrastrukturo mesta SharePoint uporabite za učinkovito skupno rabo, upravljanje in sodelovanje. Ker so dokumenti shranjeni na mestu SharePoint Server, lahko uporabniki, ki nimajo programa Microsoft Dynamics 365, neposredno dostopajo do dokumentov na mestu SharePoint Server, če imajo za to ustrezna dovoljenja.

Za funkcijo upravljanja dokumentov omogočite strežniško integracijo z mestom SharePoint (priporočeno) ali namestite Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM, rešitev mesta SharePoint, v zbirko mest na mestu SharePoint. Priporočamo, da namesto komponente seznama Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM uporabite strežniško integracijo z mestom SharePoint zaradi naslednjih razlogov.

  • Uporabniki se vpišejo enkrat, ni se jim treba vpisati ločeno v Microsoft Dynamics 365 in SharePoint. Pri uporabi komponente seznama se morajo uporabniki vpisati dvakrat.

  • Komponenta seznama je rešitev SharePoint za preizkusno okolje. Rešitve za preizkusno okolje so zastarele in ne bodo več na voljo za program SharePoint Online in novejše različice programa SharePoint na mestu uporabe. Več informacij: Pregled rešitev za preizkusno okolje

  • Za namestitev v SharePoint ni potrebna nobena dodatna programska oprema.

  • Dokumenti SharePoint bodo prikazani na seznamih programa Microsoft Dynamics 365.

  • Uporabniki lahko izvedejo dejanja za SharePoint v ukazni vrstici programa Dynamics 365.

Glejte tudi

Upravljajte svoje dokumente
Dovoljenja, potrebna za opravila upravljanja dokumentov
Preverjanje veljavnosti in popravilo spletnih naslovov mesta SharePoint
Omogočanje upravljanja dokumentov SharePoint za določene entitete