Spreminjanje primerka

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Lahko se odločite, da so prilagoditve, ki ste jih razvili in testirali v različici za preizkusno okolje, pripravljene na objavo. Če za različico za preizkusno okolje nastavite skrbniški način, se lahko v ta primerek vpišejo samo uporabniki z varnostnima vlogama »Skrbnik sistema« ali »Prilagojevalec sistema« aplikacij Customer Engagement. Če vrsto primerka spremenite v »Produkcijski primerek«, lahko do vaše organizacije za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement dostopajo vsi uporabniki. Ko primerek konfigurirate ali urejate, ga lahko spremenite iz:

  • Iz produkcijskega primerka v različico za preizkusno okolje

  • Iz različice za preizkusno okolje v produkcijski primerek

Spreminjanje med primerki ne vpliva na število kupljenih licenc. Preberite razdelek Vidiki licenciranja za informacije o tem, kako lahko spreminjanje med primerki vpliva na dodelitev licenc.

Spreminjanje primerka

  1. Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika za Office 365.

  2. Kliknite Skrbniška središča > Dynamics 365.

  3. Izberite zavihek Primerki.

  4. Izberite želeni primerek in nato kliknite Uredi. Če gre za nov primerek, kliknite Konfiguriraj.

  5. V možnosti Vrsta primerka izberite vrsto primerka in nato kliknite Naprej.

  6. Preglejte nastavitve in nato kliknite Shrani.

Vidiki licenciranja

Oglejte si naslednjo tabelo za informacije o tem, kako spreminjanje vrste primerka vpliva na vaše licence za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (online).

Scenarij Result Opombe
Produkcijski primerek spremenite v različico za preizkusno okolje. Imate neuporabljene licence za preizkusno okolje. Uporabite licenco za preizkusno okolje. Različice za preizkusno okolje imajo posebne funkcije, kot sta ponastavitev ali skrbniški način. Glejte Upravljanje različic za preizkusno okolje aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (online).
Produkcijski primerek spremenite v različico za preizkusno okolje. Nobene neuporabljene licence za preizkusno okolje nimate. Imate neuporabljene produkcijske licence. Uporabite produkcijsko licenco. Različice za preizkusno okolje imajo posebne funkcije, kot sta ponastavitev ali skrbniški način. Glejte Upravljanje različic za preizkusno okolje aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (online).
Produkcijski primerek spremenite v različico za preizkusno okolje. Nobene neuporabljene produkcijske licence ali licence za preizkusno okolje nimate. Produkcijski primerek ni spremenjen. Kupiti morate različico za preizkusno okolje. Različice za preizkusno okolje imajo posebne funkcije, kot sta ponastavitev ali skrbniški način. Glejte Upravljanje različic za preizkusno okolje aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (online).
Različico za preizkusno okolje spremenite v produkcijski primerek. Imate neuporabljene produkcijske licence. Uporabite produkcijsko licenco. Razpoložljiva postane različica za preizkusno okolje.
Različico za preizkusno okolje spremenite v produkcijski primerek. Nobene neuporabljene produkcijske licence nimate. Kupiti morate produkcijsko licenco. Glejte Dodajanje primerka v naročnino.

Glejte tudi

Upravljanje primerkov aplikacij Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online)
Upravljanje različic za preizkusno okolje aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (online)
Dodajanje primerka v naročnino