Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Koledar«

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Uporabite nastavitve na tej strani za konfiguracijo nastavitev koledarja za Dynamics 365.

Odprite pogovorno okno »Sistemske nastavitve koledarja« (če še ni odprto)

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Pojdite na zavihek Sistemske nastavitve > Koledar.

Nastavitve Opis
Nastavitev možnosti razporeda
Najdaljše trajanje sestanka v dnevih Uporabniki programa Dynamics 365 lahko ustvarijo sestanke za srečanje ali pogovor s strankami. Te sestanke ustvarijo v koledarju storitev ali v območju »Dejavnosti«.

To nastavitev lahko uporabite za nadzor največjega števila dni, za katere lahko uporabniki načrtujejo sestanek. Privzeta nastavitev je 10 dni.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje sestanka