Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Splošno«

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Nastavitve na tej strani uporabite za spreminjanje splošnih nastavitev na ravni sistema, kot so nastavitve shranjevanja, natančnost glede decimalk in valut ter druge privzete nastavitve aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Če pogovorno okno »Sistemske nastavitve« še ni odprto, ga odprite.

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Kliknite Sistemske nastavitve > zavihek Splošno.

Nastavitve Opis
Omogoči prelom besedila v vrednostih in oznakah polj obrazcev Privzeto: »Da«. Izberite Da, da omogočite prelom besedila.
Izberite privzeti način shranjevanja za obrazce
Omogoči samodejno shranjevanje v vseh obrazcih Če je izbrana možnost »Da«, ki je privzeta, bodo, ko je zapis ustvarjen (prvič shranjen), vse spremembe obrazca samodejno shranjene tridesetih sekund po spremembi. 30-sekundno obdobje se začne znova po izvedeni spremembi. Če ni sprememb, se samodejno shranjevanje ne izvede.

Več informacij: Upravljanje samodejnega shranjevanja
Možnosti nastavitve programa Skype za podjetja
Omogoči prisotnost za sistem Če je izbrana možnost »Da«, ki je privzeta, bo v neposrednih sporočilih prikazano trenutno stanje uporabnikov, stikov, priložnosti in možnih strank. To velja samo za sezname in podsezname za entitete s posodobljenim uporabniškim vmesnikom.
Nastavite obliko polnega imena
Oblika imena Izberite vrstni red, v katerem naj se prikažejo imena kupcev in uporabnikov. Privzeta nastavitev je »Ime« »Priimek«.
Nastavite natančnost valute, ki bo uporabljana za določanje cen v celotnem sistemu
Natančnost decimalnih mest v ceni Izberite, koliko decimalnih mest naj bo uporabljenih za valute. Privzeta vrednost je 2.
Če želite, da so prerazporejeni zapisi na voljo tudi prvotnemu lastniku, nastavite to možnost
Skupna raba vnovično dodeljenih zapisov s prvim lastnikom Izberite, ali naj bo zapis v skupni rabi s prvotnim lastnikom ali naj bo v celoti dodeljen drugemu uporabniku. Privzeta nastavitev je »Ne«.
Nastavite blokirane pripone datoteke za priloge Uporabnikom preprečite prilaganje datotek z določenimi končnicami.
Nastavite možnost prikaza valute
Prikaži valute s pomočjo Nastavite način prikaza valut – glede na simbol valute, kar je privzeta nastavitev, ali kodo valute. Simbol valute je lahko na primer $, koda valute pa USD.
Nastavi iskanje
Omogoči iskanje po ustreznosti Če omogočite iskanje po ustreznosti, lahko iščete zapise v več entitetah, pri čemer se rezultati razvrstijo po ustreznosti.
Omogoči omejitve zapisov hitrega iskanja Če je izbrana možnost »Da«, ki je privzeta, se, če se najde več kot 10.000 zapisov, prikaže sporočilo, ki predlaga bolj selektivno iskanje.

Več informacij: Konfiguracija iskanja po ustreznosti za organizacijo
Izbira entitet za kategorizirano iskanje Kliknite Izberi in izberite entitete, ki bodo vključene, ko uporabniki iščejo v programu Dynamics 365 for tablets.
Omogočite zemljevide Bing
Prikaži Zemljevidi Bing na obrazcih Če izberete »Da« (privzeta možnost), bodo uporabniki aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (na mestu uporabe) morali vnesti ključ za Zemljevide Bing. Uporabnikom aplikacij Customer Engagement ni treba vnesti ključa.
Vnesite ključ Zemljevidi Bing (na mestu uporabe) Uporabniki na mestu uporabe lahko pridobijo ključ za Zemljevide Bing v središču za razvijalce Zemljevidov Bing
Nastavitev privzete kode države/regije
Omogoči predpono kode države/regije Če je omogočena, kar je privzeta nastavitev, bodo aplikacije Customer Engagement številkam, ki jih uporabniki želijo poklicati, dodale kodo države/regije.
Predpona kode države/regije Privzeta vrednost je +1, kar je državna koda za Severno Ameriko.
Določite ponudnika telefonskih storitev
Izberite ponudnika funkcije »Kliknite, če želite poklicati« Izberite ponudnika, ki omogoča izhodne klice iz aplikacij Customer Engagement. Ta nastavitev ne velja za Dynamics 365 for tablets ali Dynamics 365 for phones.
Nastavite, ali uporabniki vidijo sporočilo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement
Uporabnikom se prikaže sporočilo za prenos programa Če je izbrana možnost »Da«, ki je privzeta, bodo uporabniki videli sporočilo glede prenosa programa Dynamics 365 for tablets.
Nastavi URL pomoči po meri
Uporabi pomoč po meri za entitete po meri Če želite privzeto vsebino pomoči zamenjati s pomočjo po meri, izdelano za vaše uporabnike, kliknite Da. Ko omogočite pomoč po meri, lahko vnesete Globalni URL za pomoč po meri.

URL globalne pomoči po meri Če želite privzeto pomoč zamenjati z enim samim URL-jem za vse prilagodljive vrste zapisov (entitete), tukaj vnesite URL. Na voljo imate tudi možnost, da vnesete preglasitvene URL-je za vsako vrsto zapisa (entitete) za prilagodljive vrste zapisov. Več informacij: Prilagajanje pomoči
Naslovu URL priloži parametre Če kliknete Da in URL-ju priložite parametre, lahko vsebino pomoči naredite bolj dinamično. Dostopate lahko na primer do parametrov za šifro jezika uporabnika, ime entitete, vstopno točno in ID obrazca. Več informacij: Prilagajanje pomoči
Omogoči vodeno učenje Spremeni dostop do vodenega učenja za celotno organizacijo. Več informacij: Stikalo za vklop/ izklop vodenega učenja (pomoč po korakih)
Omogoči ustvarjanje vodenega učenja Privzeto: »Ne«. Če želite uporabnikom omogočiti ustvarjanje vsebine za vodeno učenje, nastavite možnost »Da«.

Več informacij: Ustvarjanje vodene pomoči (vodeno učenje) za vašo aplikacijo
Onemogoči Social Engagement
Prepreči funkciji, da bi prejemala družabne podatke v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement Privzeto: »Ne«. Če ne želite prejemati družabnih podatkov v aplikacijah Customer Engagement, izberite Da. Če onemogočite storitev Social Engagement, v vaši organizaciji ne bo mogoče sprejemati družabnih podatkov v aplikacijah Customer Engagement. Uporabniki pa sicer lahko še naprej uporabljajo obstoječe družabne podatke.
Določite, ali se uporabnikom prikaže pozdravni zaslon
Uporabnikom naj se prikaže pozdravni zaslon, ko se vpišejo Ko uporabniki zaženejo aplikacije Customer Engagement, se prikaže pozdravni zaslon (predstavitev krmarjenja) s hitrim pregledom aplikacij Customer Engagement. Če želite to predstavitev onemogočiti za vse uporabnike v vaši organizaciji, kliknite Ne.

Uporabi podedovani obrazec upodabljanja
Za združljivost izberite podedovani mehanizem za upodabljanje obrazcev. To lahko neugodno vpliva na zmogljivost. V programu CRM Online 2015 Update 1 in programu Dynamics 365 (online), različica 8.2 na mestu uporabe smo izboljšali obrazce za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement tako, da se hitreje naložijo.

Če imate obrazce, ki vključujejo nepodprte prilagoditve, lahko te izboljšave povzročijo težave z združljivostjo. Če želite preprečiti te težave, začasno izklopite izboljšave obrazca tako, da izberete Da. Priporočamo, da to nastavitev ponastavite na Ne po obravnavanju težav skriptnega izvajanja, saj tako lahko izkoristite optimizirane obrazce. Opomba: Ko je uporabljen obrazec, ki vključuje nepodprte prilagoditve, na primer nepodprt jezik JavaScript, se obrazec morda ne bo naložil ali pa se bo prikazalo sporočilo o napaki.
  • Če obrazca ni mogoče uporabljati, nastavite možnost Uporabi podedovano upodabljanje obrazcev na Da. Če se obrazec naloži, ko izberete to možnost, imate morda nepodprte prilagoditve.
  • Če se uporabniku prikaže napaka, kliknite »Oglejte si podatke, ki bodo poslani Microsoftu« in si oglejte podrobnosti v oznakah <CrmScriptErrorReport>.
Nastavitev možnost za privzeti program: aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement – po meri
Prikaz privzetega programa na ciljni strani in v preklopu med aplikacijami Privzeta nastavitev je »Da«. Če želite preprečiti prikaz privzetega programa na domači strani programa Dynamics 365 for Customer Engagement in v meniju izbirnika programov, izberite nastavitev »Ne«.

Več informacij: Za skrbnike in končne uporabnike: predstavitev domače strani aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement
Privzeto ime programa Vnesite oznako, ki jo želite uporabiti za privzeti program. Prikazana je na domači strani programa Dynamics 365 for Customer Engagement. Privzeta oznaka je aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement – po meri.

Več informacij: Za skrbnike in končne uporabnike: predstavitev domače strani aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement
Nastavitev privzetega stanja kartic za interaktivne nadzorne plošče
Prikaz kartic v razširjenem stanju Kliknite Da, če si želite na nadzorni plošči ogledati podroben obrazec kartice. Če je izbrana nastavitev Ne (privzeto), so na obrazcu kartice prikazani le naslov in minimalne podrobnosti.
Nastavitev časovne omejitve seje Več informacij: Upravljanje časovne omejitve seje uporabnika
Nastavitve časovne omejitve seje Izberite Nastavi po meri, če želite določiti vrednosti, ki so drugačne od privzetih vrednosti.
Vnesite najdaljšo dolžino seje. Vnesite število minut za sejo, s katerim določite, koliko časa ostane seja odprta.
Koliko časa pred potekom seje želite prikaz opozorila o časovni omejitvi? Vnesite število minut pred potekom seje, s katerim določite, kdaj se prikaže opozorilo o časovni omejitvi.
Nastavitev časovne omejitve nedejavnosti Več informacij: Časovna omejitev nedejavnosti
Omogoči potek časovne omejitve seje zaradi nedejavnosti Izberite Da, če želite omogočiti časovno omejitev nedejavnosti.
Trajanje nedejavnosti pred potekom časovne omejitve Vnesite število minut neaktivnosti, s katerim določite čas, po katerem seja poteče.
Koliko časa pred potekom seje želite prikaz opozorila o nedejavnosti? Vnesite število minut pred potekom seje, s katerim določite, kdaj se prikaže opozorilo o neaktivnosti.
Nastavitev možnosti omrežja za dostavo vsebine Azure
Nalaganje privzete statične vsebine iz omrežja za dostavo vsebine Privzeta nastavitev je Da in sistem Dynamics 365 for Customer Engagement naloži vnaprej pripravljeno statično vsebino iz storitve Omrežje za dostavo vsebine Azure (CDN) (CDN). Pri omejitvah požarnega zidu in težavah, povezanih z belim seznamom za IP, lahko skrbnik sistema izbere Ne, s čimer onemogoči funkcijo Azure Omrežje za dostavo vsebine Azure (CDN).

Glejte tudi

Upravljanje samodejnega shranjevanja
Prilagajanje pomoči