Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Cilji«

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Nastavite trajanje in pogostost samodejnih skupnih vrednosti ciljev. Te nastavitve vplivajo le na samodejno obravnavanje vseh ciljev, nastavljenih v programu Dynamics 365. Kadar koli pa lahko izvedete ročno posodobitev poljubnega cilja.

Če pogovorno okno »Sistemske nastavitve« še ni odprto, ga odprite.

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Kliknite Sistemske nastavitve > zavihek Cilji.

Nastavitve Opis
Nastavite čas poteka paketa posodobitev in njegovo pogostost.
Število dni po končnem datumu cilja, ko se zbiranje konča Privzeto: 30 dni. Nastavite število dni po končnem datumu cilja za program Dynamics 365, če cilja ne želite več vključevati v skupno vrednost.
Pogostost ponavljanja zbiranja Privzeto: 24 ur. Nastavite število ur med posameznim zbiranjem cilja programa.

Glejte tudi

Vodnik za skrbnike in vodje prodaje
Poročilo o napredovanju ciljev