Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Cilji«

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Nastavite trajanje in pogostost samodejnih skupnih vrednosti ciljev. Te nastavitve vplivajo le na samodejno obravnavanje vseh ciljev, nastavljenih v programu Dynamics 365 for Customer Engagement. Kadar koli pa lahko izvedete ročno posodobitev poljubnega cilja.

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Če uporabljate spletno aplikacijo Sales, izberite Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve, nato pa izberite zavihek Cilji.

    OR

    Če uporabljate aplikacijo središča za prodajo, izberite ikono zemljevida mesta Ikona zemljevida mesta, nato gumb treh pik Gumb treh pik za odpiranje več možnosti, nato pa izberite še Nastavitve aplikacije in potem Nastavitve ciljev.

Nastavitve Opis
Nastavite čas poteka paketa posodobitev in njegovo pogostost.
Število dni po končnem datumu cilja, ko se zbiranje konča Privzeto: 30 dni. Nastavite število dni po končnem datumu cilja za program Dynamics 365 for Customer Engagement, če cilja ne želite več vključevati v skupno vrednost.
Pogostost ponavljanja zbiranja Privzeto: 24 ur. Nastavite število ur med posameznim zbiranjem cilja programa.

Glejte tudi

Vodnik za skrbnike in vodje prodaje
Poročilo o napredovanju ciljev