Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Outlook«

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Uporabite nastavitve na tej strani za konfiguracijo interakcije programa Outlook s programom Dynamics 365.

Odprite pogovorno okno »Sistemske nastavitve« (če še ni odprto)

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Izberite Sistemske nastavitve > zavihek Outlook.

Nastavitve Opis
Nastavite možnosti posredovanja e-pošte za Dynamics 365 za Outlook
Izvedi preverjanje ob prejemu nove e-pošte Privzeto: »Da«. Če je izbrana možnost »Da«, se e-poštno sporočilo preveri za sledenje takoj po prejetju.
Posreduj dohodno e-pošto vsakih Privzeto: »10 minut«. Poišče in poveže dohodno e-pošto v skladu s podanim intervalom.
Pošlji čakajočo e-pošto Dynamics 365 vsakih Privzeto: »10 minut«. Pošlje čakajočo e-pošto programa Dynamics 365 v skladu s podanim intervalom.
Nastavite, ali lahko uporabniki načrtujejo sinhronizacijo v programu Dynamics 365 za Outlook
Uporabniki lahko razporedijo sinhronizacijo Privzeto: »Da«. Če je izbrana možnost »Da«, lahko uporabniki omogočijo/onemogočijo sinhronizacijo programa Dynamics 365 za Outlook s programom Dynamics 365.
Najkrajši čas med sinhronizacijami Privzeto: »15 minut«. Programa Dynamics 365 za Outlook in Dynamics 365 se sinhronizirata v skladu s podanim intervalom.
Nastavite, ali lahko uporabniki v aplikaciji Dynamics 365 za Outlook posodabljajo lokalne podatke v ozadju
Uporabniki lahko razporedijo sinhronizacijo lokalnih podatkov v ozadju Privzeto: »Da«. Če je izbrana možnost »Da«, lahko uporabniki podatke, ki so shranjeni v njihovih računalnikih, posodobijo za uporabo brez povezave.
Najkrajši čas med sinhronizacijami lokalnih podatkov v ozadju Privzeto: »15 minut«. Lokalni podatki se sinhronizirajo s programom Dynamics 365 v skladu s podanim intervalom.
Nastavite razpored za sinhronizacijo adresarja v programu Dynamics 365 za Outlook
Uporabniki lahko razporedijo sinhronizacijo adresarja v ozadju Privzeto: »Da«. Če je izbrana možnost »Da«, lahko uporabniki adresar, ki je shranjen v njihovih računalnikih, posodobijo za uporabo brez povezave.
Najkrajši čas med sinhronizacijami adresarjev Privzeto: »1 ura«. Lokalni adresar se sinhronizira s programom Dynamics 365 v skladu s podanim intervalom.
Nastavite, ali se uporabnikom prikaže sporočilo aplikacije Microsoft Dynamics 365
Uporabnikom se v vrstici za sporočila prikaže obvestilo »Zagotovite si Dynamics 365 za Outlook«. Privzeto: »Da«. Če je izbrana možnost »Da«, je v programu Dynamics 365 prikazan gumb Zagotovite si Dynamics 365 za Outlook.