Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Prodaja«

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Uporabite nastavitve na tej strani in konfigurirajte nastavitve na ravni sistema za območje prodaje v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Če uporabljate spletno aplikacijo Sales, izberite Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve in nato izberite zavihek Prodaja.

    OR

    Če uporabljate aplikacijo središča za prodajo, izberite ikono zemljevida mesta Ikona zemljevida mesta, nato gumb treh pik Gumb treh pik za odpiranje več možnosti, nato pa izberite še Nastavitve aplikacije in potem še Nastavitve kataloga izdelkov.

Nastavitve Opis
Izberite, ali naj se izdelki ustvarijo v aktivnem stanju
Ustvarjanje izdelkov v aktivnem stanju Če želite, da so izdelki po ustvarjanju nastavljeni na aktivno stanje, kliknite Da. Ta možnost velja le za izdelke, ki nimajo nadrejene družine izdelkov. Če želite izdelke ustvarjati v stanju »Osnutek«, kliknite Ne.
Nastavite, ali naj se privzeti cenik za priložnost izbere prek vgrajenega pravila
Dovoli izbiro privzetega cenika za priložnost prek vgrajenega pravila Kliknite Da, če želite, da se privzeti cenik za priložnost izbere na podlagi vgrajenega pravila (na podlagi privzetih cenikov, določenih za prodajna področja). V nasprotnem primeru kliknite Ne.
Nastavitev najvišjega števila izdelkov v paketu
Najvišje število izdelkov v paketu Vnesite največje število izdelkov, ki jih lahko ima paket.
Določi nastavitev izračuna cen
Uporaba sistemskih izračunov cen Kliknite Da, če želite uporabljati izračune cen v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. Če želite prek vtičnika uporabljati cene po meri, kliknite Ne. Če je možnost nastavljena na Ne, se privzeti izračuni cen za zapise priložnosti, ponudb, naročil in računov ne bodo izvedle.
Nastavite, ali se popust uveljavi kot element vrstice ali na enoto.
Način izračuna popusta Izberite Na enoto, če želite, da mehanizem za izračunavanje cen popust izračuna na podlagi cene na enoto in ne na podlagi cene na vrstično postavko. Izračuni se privzeto opravijo na podlagi vrstične postavke. *V spodnji tabeli je prikazana razlika med tem dvema izračunoma.
Nastavi največje število lastnosti, dovoljeno za izdelek ali paket
Največje število lastnosti, ki so dovoljene za izdelek ali paket Vnesite največje število lastnosti (specifikacij), ki jih lahko ima izdelek ali paket. Lastnosti izdelka se dodajo zapisu družine izdelkov in vsi podrejeni izdelki ter paketi v družini izdelkov podedujejo lastnosti, dodane nadrejeni družini izdelkov. Število, določeno v tej nastavitvi, se uporabi šele takrat, ko objavite izdelek ali paket s povezanimi lastnostmi.

*Tabela: Razlika med izračuni

Način izračuna popusta Izdelek Cena na enoto Količina Popust Znesek
Element vrstice Izdelek 1 100 11 10 (100*11)-10=1090
Na enoto Izdelek 2 100 11 10 (100-10)*11=990

Glejte tudi

Nastavitev kataloga izdelkov: Pregled
Ustvarjanje cenikov in elementov cenika za določanje cen izdelkov
Nastavitev seznama popustov
Ustvarjanje paketov izdelkov za prodajo več elementov skupaj
Opisovanje izdelka z lastnostmi
Vodnik za skrbnike in vodje prodaje