Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Sinhronizacija«

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Uporabite nastavitve na tej strani in določite, kako se podatki sinhronizirajo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in Microsoft Dynamics 365 za Outlook. Nadzorujte lahko na primer sinhronizacijo med pari polj ali omogočite oz. onemogočite sinhronizacijo dodatnih poštnih naslovov, dodeljenih opravil ali prilog sestanku.

Odprite pogovorno okno »Sistemske nastavitve« (če še ni odprto)

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Izberite Sistemske nastavitve > zavihekSinhronizacija.

Nastavitve Opis
Sinhronizacija elementov aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement s programom Outlook ali Exchange
Upravljajte sistemske filtre za celotno organizacijo, da določite zapise aplikacij Customer Engagement, ki so sinhronizirani z mapami programa Outlook ali strežnika Exchange. Ta nastavitev omogoča dostop do zavihka Uporabniški filtri v pogovornem oknu Nastavitve sinhronizacije za Outlook ali Exchange. Na tem zavihku si lahko ogledate privzete nastavitve sinhronizacijskih filtrov s povezavo za uporabnike v svoji organizaciji. Več informacij: Izbiranje zapisov za sinhronizacijo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali strežnikom Exchange
Upravljajte sinhronizirana polja elementov Outlook ali Exchange, vključno s sestanki, stiki in opravili za vašo celotno organizacijo. Ta nastavitev omogoča dostop do zavihka Polja za sinhronizacijo v pogovornem oknu Nastavitve sinhronizacije za Outlook ali Exchange. Na tem zavihku si lahko ogledate, kako so polja za sestanke, stike in opravila preslikana med aplikacijami Customer Engagement in Outlook, ter spremenite smer sinhronizacije ali omejite sinhronizacijo za polja za stike in opravila. Če na primer želite, da je vsebina polja z opombami za stike zasebna, za to polje onemogočite sinhronizacijo. Več informacij: Nadzor sinhronizacije polj med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali Exchange
Upravljajte filtre brez povezave in začnite delati s podatki brez povezave v aplikaciji Dynamics 365 za Outlook
Upravljajte sistemske filtre brez povezave za celotno organizacijo, da določite, katere podatke aplikacij Customer Engagement lahko uporabniki uporabljajo brez povezave v aplikaciji Dynamics 365 za Outlook. Ta nastavitev omogoča dostop do zavihka Uporabniški filtri v pogovornem oknu Nastavitve funkcije »Brez povezave«. Na tem zavihku si lahko ogledate privzete nastavitve sinhronizacijskih filtrov brez povezave za uporabnike v svoji organizaciji.
Konfiguracija splošnih pravil sinhronizacije za vse sestanke, stike in opravila za celotno organizacijo
Sestanki
Sinhronizacija prilog sestankov s programom Outlook ali Exchange Priloge zasedejo prostor v zbirki podatkov, zato je sinhronizacija prilog sestankov privzeto izklopljena. Izberite potrditveno polje in vklopite sinhronizacijo prilog. Pomembno: Sinhronizacija prilog sestankov ni podprta za ponavljajoče se sestanke ali servisne dejavnosti.
Stiki
Sinhronizacija e-poštnega naslova samo za stik v programu Outlook

Sinhroniziraj vse tri naslove stika (službeni, domači, drug) v programu Outlook
Privzeto se med storitvijo Customer Engagement in aplikacijami Outlook sinhronizira samo eno polje z e-poštnim naslovom iz programa Outlook. Za večino organizacij je to dovolj. Če želite sinhronizirati vsa tri polja z e-poštnim naslovom v programu Outlook (službeni, domači, drug), izberite možnost Sinhroniziraj vse tri naslove stika v programu Outlook. Opozorilo: Bodite previdni pri omogočanju te možnosti, saj lahko v določenih primerih povzroči izgubo obstoječih podatkov. Do tega lahko pride zaradi vnovične preslikave atributov za obstoječe sledene stike. Priporočamo, da izvedete preskušanje v organizaciji in preverite, kako vnovična preslikava vpliva na vaše okolje in podatke. V večini primerov imate vse podatke na eni strani (običajno v aplikacijah Customer Engagement) in jih sinhronizirate na drugo stran (običajno v Outlook ali Exchange).
Opravila
Sinhronizacija dodeljenih opravil v programu Outlook Opravila v programu Outlook se privzeto sinhronizirajo, vendar je sinhronizacija dodeljenih opravil privzeto izklopljena. Večina podjetij ne potrebuje te funkcije, ker so opravila običajno dodeljena neposredno v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement s spremembo lastništva za Dynamics 365 for Customer Engagement.

To funkcijo omogočite, če poslovni procesi vašega podjetja vključujejo ustvarjanje in pošiljanje opravil v programu Outlook, namesto v aplikacijah Customer Engagement.
Izbira možnosti omogočanja sinhronizacije rezervacij virov s programom Outlook
Sinhronizacija rezervacij virov programom Outlook Vklopite (privzeto izklopljeno), če želite omogočiti sinhronizacijo rezervacije virov (Field Service) z aplikacijo Program Dynamics 365 za Outlook. Več informacij: Uporabniški priročnik za središče za vire na terenu (Field Service)

Glejte tudi

Izbiranje zapisov za sinhronizacijo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali strežnikom Exchange
Nadzor sinhronizacije polj med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali Exchange