Odpravljanje težav in nadzorovanje strežniške sinhronizacije

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Ta stran je vaš vir težav in rešitev pri odpravljanju težav strežniške sinhronizacije. Znova preverite posodobljene informacije, ko so težave odkrite in rešitve zabeležene.

Nadzorna plošča za učinkovitost strežniške sinhronizacije

Z nadzorno ploščo za učinkovitost strežniške sinhronizacije lahko dobite hiter vpogled v stanje nabiralnikov, ki uporabljajo strežniško sinhronizacijo.

Odprite katero koli nadzorno ploščo, kliknite »Izberi« gumb »Spustni seznam« poleg naslova nadzorne plošče in nato kliknite Učinkovitost strežniške sinhronizacije.

Nadzorna plošča za učinkovitost strežniške sinhronizacije

Ta nadzorna plošča je sestavljena iz več grafikonov, ki nudijo vpogled v učinkovitost strežniške sinhronizacije organizacije.

Če želite izvedeti določeno stanje nabiralnika, kliknite na številko na seznamu nabiralnikov, konfiguriranih za strežniško sinhronizacijo.

Za več informacij kliknite navedene nabiralnike.

Če si želite ogledati zapise, s katerimi je bil ustvarjen grafikon, kliknite ikono mreže v grafikonu.

Kliknite za ogled zapisov za ustvarjanje grafikona

V nabiralniku je onemogočena sinhronizacija

Opozorilo: V nabiralniku je bila onemogočena sinhronizacija sestankov, stikov in opravil za nabiralnik, ker je pri vzpostavljanju varne povezave s strežnikom Exchange Server prišlo do napake. Lastnik profila e-poštnega strežnika je bil obveščen.

Rešitev: http://support.microsoft.com/kb/2993502

Napaka pri vzpostavljanju varne povezave

Opozorilo: E-pošte ni mogoče prejeti za nabiralnik, ker je pri vzpostavljanju varne povezave s strežnikom prišlo do napake. Prejemanje e-pošte je bilo onemogočeno za nabiralnik in lastnik profila e-poštnega strežnika je bil obveščen.

Rešitev: http://support.microsoft.com/kb/2993502

E-poštno sporočilo ima stanje »Čaka na pošiljanje«

Če ustvarite e-poštno sporočilu v programu Dynamics 365 in kliknete gumb Pošlji, sporočilo ne bo poslano, če e-poštne integracije niste pravilno konfigurirali in omogočili za pošiljanje e-pošte iz Dynamics 365.

Preverite, ali ima uporabnik, ki je poslal e-pošto, omogočeno pošiljanje e-pošte.

 1. Kliknite Nastavitve in nato kliknite Konfiguracija e-pošte.

 2. Kliknite Nabiralniki in nato spremenite pogled na Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite zapis nabiralnika Dynamics 365 za uporabnika, ki je poslal e-poštno sporočilo, in nato kliknite gumb Uredi.

 4. Preverite, ali je uporabnik pravilno konfiguriran in ima omogočeno pošiljanje e-pošte:

E-poštni naslov mora odobriti skrbnik storitve Office 365

Opozorilo: Pošiljanje/prejemanje e-pošte v nabiralniku ni mogoče, ker mora skrbnik storitve Office 365 odobriti e-poštni naslov nabiralnika <uporabniško ime>. Pošiljanje/prejemanje e-pošte v nabiralniku ni mogoče in lastnik profila e-poštnega strežnika Exchange Online je bil obveščen.

Vzrok:

Ta napaka se bo pojavila, če so nastavitve uporabnika konfigurirane za uporabo profila e-poštnega strežnika Microsoft Exchange Online, skrbnik storitve Office 365 pa ni odobril njegovega e-poštnega naslova. Uporabnik z vlogo globalnega skrbnika v storitvi Office 365 mora odobriti e-poštni naslov vsakega uporabnika, ki uporablja profil e-poštnega strežnika Microsoft Exchange Online. Profil Microsoft Exchange Online uporablja preverjanje pristnosti med strežnikoma Dynamics 365 (online) in Exchange Online. To preverjanje pristnosti je odvisno od zaupanja med Dynamics 365 (online) in Exchange Online. Če kot globalni skrbnik v storitvi Office 365 preverite e-poštni naslov v Dynamics 365, bo program Dynamics 365 (online) pošiljal in prejemal e-pošto za tega uporabnika, brez potrebe po vnašanju e-poštnih poverilnic v programu Dynamics 365.

Rešitev:

Za odobritev enega ali več nabiralnikov:

 1. V program Dynamics 365 (online) se prijavite kot uporabnik z vlogo globalnega skrbnika v storitvi Office 365.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Konfiguracija e-pošte.

 3. Kliknite Nabiralniki.

 4. Izberite Aktivni nabiralniki ali izvedite poizvedbo z naprednim iskanjem, če želite določiti seznam nabiralnikov za posodobitev.

 5. Izberite seznam nabiralnikov, ki jih želite odobriti, nato kliknite Odobri e-pošto.

 6. Kliknite V redu, da odobrite e-poštne naslove.

 7. Kliknite Preskusi in omogoči nabiralnike, če želite znova preskusiti obdelavo e-pošte za odobrene nabiralnike.

E-poštni naslovi morajo biti odobreni

Opozorilo: Pošiljanje/prejemanje e-pošte je bilo onemogočeno v enem ali več nabiralnikih, ker njihovi e-poštni naslovi niso bili odobreni. Odobrite e-poštne naslove in nato omogočite prejemanje e-pošte za nabiralnike.« ali »Prejemanje e-pošte v nabiralniku <ime nabiralnika> ni mogoče, ker e-poštni naslov nabiralnika <ime nabiralnika> ni odobren in je bil nabiralnik onemogočen. Lastnik povezanega profila e-poštnega strežnika <ime profila e-poštnega strežnika> je bil obveščen.

Rešitev:

Nabiralniki morajo biti odobreni, preden bo e-pošta obdelana. Za odobritev nabiralnikov:

 1. V program Dynamics 365 (online) se prijavite kot uporabnik z vlogo globalnega skrbnika v storitvi Office 365.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Konfiguracija e-pošte.

 3. Kliknite Nabiralniki.

 4. Izberite Aktivni nabiralniki ali izvedite poizvedbo z naprednim iskanjem, če želite določiti seznam nabiralnikov za posodobitev.

 5. Izberite seznam nabiralnikov, ki jih želite odobriti, nato kliknite Odobri e-pošto.

 6. Kliknite V redu, da odobrite e-poštne naslove.

 7. Kliknite Preskusi in omogoči nabiralnike, če želite znova preskusiti obdelavo e-pošte za odobrene nabiralnike.

Opomba

Zahtevo za odobritev nabiralnikov lahko odstranite na zavihku Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve > E-pošta. Počistite polji Obdelaj e-pošto le za odobrene uporabnike in Obdelaj e-pošto le za odobrene čakalne vrste, nato kliknite V redu. Če uporabljate profil Microsoft Exchange Online, mora e-poštne naslove vseeno odobriti globalni skrbnik v storitvi Office 365.

Mesta nabiralnika ni bilo mogoče določiti

Opozorilo: Mesta nabiralnika ni bilo mogoče določiti med pošiljanjem/prejemanjem e-poštnega sporočila <zadeva sporočila>. Pošiljanje/prejemanje e-pošte je bilo onemogočeno za nabiralnik <ime nabiralnika> in lastnik povezanega profila e-poštnega strežnika <ime profila e-poštnega strežnika> je bil obveščen.

Rešitev: To opozorilo se prikaže, če je vaš profil e-poštnega strežnika (Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika) konfiguriran za uporabo možnosti Samodejno odkrij mesto strežnika, vendar funkcija za samodejno odkrivanje ne more zaznati mesta nabiralnika. Če pride to te težave, pri skrbniku Exchange preverite, ali je vaše omrežje konfigurirano za samodejno odkrivanje. Posodobite lahko profil za e-poštni strežnik in za možnost Samodejno odkrij mesto strežnika kliknete Ne. Nato za uvajanje strežnika Exchange vnesite URL spletnih storitev za Exchange. Na primer: https://ExchangeServerName/EWS/Exchange.asmx.

Poverilnice so nepravilne ali nimajo zadostnega dovoljenja

Opozorilo: E-pošte ni mogoče poslati/prejeti, ker so poverilnice, ki so navedene v povezanem profilu e-poštnega strežnika, nepravilne ali nimajo zadostnega dovoljenja za pošiljanje/prejemanje e-pošte. Pošiljanje/prejemanje e-pošte je bilo onemogočeno za nabiralnik <ime nabiralnika> in lastnik profila e-poštnega strežnika <ime profila e-poštnega strežnika> je bil obveščen.

Rešitev:

Do te napake lahko pride, če so vpisane napačne poverilnice ali če uporabniški račun, določen za dostop do nabiralnika, nima zadostnega dovoljenja. Preverite poverilnice in dovoljenja za nabiralnik. Če poverilnice vpisujete znotraj profila e-poštnega strežnika, se prepričajte, da ima uporabnik dovoljenja za poosebljanje in dostop do vsakega povezanega nabiralnika.

Za več informacij o konfiguraciji poosebljanja v zvezi s programom Exchange in podelitvi dostopa do nabiralnika glejte:

Sestankov ni mogoče sinhronizirati

Opozorilo: Sestankov ni mogoče sinhronizirati, ker ni polja organizatorja.

Vzrok: Za sinhronizacijo zapisov sestankov je zahtevano polje organizatorja. To polje ni privzeto na voljo v obrazcu za sestanke.

Rešitev:

Dodajanje polja organizatorja na obrazec za sestanke:

 1. Pojdite na Nastavitve > Prilagajanje > Prilagajanje sistema

 2. Pod možnostjo Komponente razširite Entitete > Sestanek in kliknite Obrazci.

 3. Kliknite Sestanek in nato povlecite polje Organizator na obrazec.

 4. Kliknite Shrani > Objavi.

Sestankov, stikov in opravil ni mogoče sinhronizirati

Opozorilo: Sestankov, stikov in opravil ni mogoče sinhronizirati, ker je e-poštni naslov nabiralnika <ime nabiralnika> konfiguriran z drugo organizacijo Dynamics 365. Priporočamo, da prepišete konfiguracijo, ko preskusite in omogočite nabiralnik v primarni organizaciji. Način sinhronizacije nabiralnika v organizacijah, ki niso primarne, nastavite na »Brez«.

Rešitev:

Če želite spremeniti primarno organizacijo za sinhronizacijo in prepisati nastavitve, shranjene v aplikaciji Exchange, kliknite Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralnik > odprite nabiralnik > Preskusi in omogoči nabiralnik > izberite S programom Exchange sinhronizirajte elemente samo za to organizacijo Dynamics 365, tudi če je bil program Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo. Tako bo omogočeno delovanje strežniške sinhronizacije za ta primer Dynamics 365, a pri drugem primeru sinhronizacija nabiralnika s strežniško sinhronizacijo ne bo več mogoča. Če želite spremeniti način sinhronizacije za možnost »Sestanki, stiki in opravila«, kliknite Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralnik > odprite nabiralnik > za možnost Sestanki, stiki in opravila izberite Brez.

Za več informacij glejte: Kdaj se uporablja to potrditveno polje?

Morebitne težave in rešitve

Če je strežniška sinhronizacija konfigurirana s storitvijo Gmail, se e-poštna sporočila neuspešno pošiljajo ali prejemajo.

Če je program Dynamics 365 konfiguriran za strežniško sinhronizacijo s storitvijo Gmail, lahko pride do ene od teh napak:

 • Prejemanje e-pošte za nabiralnik <ime nabiralnika> ni mogoče. Preverite, ali so poverilnice, podane v nabiralniku, pravilne in imajo zadostna dovoljenja za prejemanje e-pošte. Nato omogočite nabiralnik za obdelavo e-pošte.

 • Pri pošiljanju e-poštnega sporočila »Preskusno sporočilo« je prišlo do neznane napake. Nabiralnik <ime nabiralnika> ni sinhroniziran. Lastnik povezanega profila e-poštnega strežnika <ime profila e-poštnega strežnika> je bil obveščen.

Če želite več informacij, preberite ta članek iz zbirke znanja.

Uporaba programa Dynamics 365 (v spletu) s programom Exchange Online

Če vaše podjetje uporablja storitev Exchange Online s programom Dynamics 365 (online), bodite pozorni na naslednje:

Dynamics 365 (online) podpira strežniško sinhronizacijo s programom Exchange Online v istem najemniku s preverjanjem pristnosti med strežniki. Drugi načini in nastavitve preverjanja pristnosti niso priporočeni ali podprti, med drugim:

 • Uporaba poverilnic, ki jih navede uporabnik ali čakalna vrsta

 • Uporaba poverilnic, navedenih v profilu e-poštnega strežnika

 • Uporaba poosebljanja

 • Nastavitev možnosti »Samodejno odkrij mesto strežnika« na »Ne«

 • Uporaba profila e-poštnega strežnika, ki ni Exchange Online

 • Povezava programa Dynamics 365 (online) s storitvijo Exchange Online v drugem najemniku ni podprta.

Pošiljke za nabiralnik so redno onemogočene

Napake pri pošiljkah za nabiralnik so razvrščene tako, kot je navedeno v nadaljevanju:

 1. Trajna napaka (na primer »401 Unauthorized«) ali začasna napaka (na primer težava z omrežjem).

 2. Napaka v strežniku (na primer neveljavne poverilnice profila) ali napaka nabiralnika (na primer neveljavne poverilnice nabiralnika).

  Program Dynamics 365 se na napake odzove tako, kot je opisano v nadaljevanju:

 • Pri trajnih napakah v strežniku ali nabiralniku je nabiralnik onemogočen takoj, ko sistem zazna napako.

 • Pri začasnih napakah v strežniku ali nabiralniku se izvedba postopka dostave ponovi do 10-krat s 5-minutnimi premori med posameznimi poskusi. Če dostava pošte po 10 poskusih še vedno ne uspe, se napaka označi za trajno in nabiralnik je onemogočen.

Preglejte korake za odpravljanje napak v tem poglavju in če je težava uspešno odpravljena, omogočite nabiralnik.

Nepodprta konfiguracija e-poštne storitve

Strežniška sinhronizacija ne podpira teh scenarijev:

 • Kombinacija Exchange/SMTP in POP3/Exchange.

 • Ustvarjanje masovnih spletnih e-poštnih akcij.

 • Scenariji razširitve, kot sta razširitev protokolov EWS/POP3/SMTP in ustvarjanje ponudnikov e-poštnih storitev po meri.

 • Exchange Server 2003 in Exchange Server 2007.

 • Strežniška sinhronizacija pri Dynamics 365 (online) ali pri uvajanju Dynamics 365 (na mestu uporabe), ki je konfigurirana za skladnost z načinom FIPS 140-2, potrebuje e-poštni strežnik POP3/SMTP, ki je prav tako skladen s FIPS 140-2. Nekateri e-poštni strežniki niso skladni s FIPS 140-2, na primer MSN, Outlook.com ali Windows Live Mail.

V večini primerov strežniška sinhronizacija tega ne podpira; uporabite lahko E-poštni usmerjevalnik za Microsoft Dynamics CRM. Več informacij: Integracija e-poštnega sistema s storitvijo Dynamics 365

Opomba

Priporočamo, da ne uporabljate mešane konfiguracije sinhronizacije aplikacije Outlook in strežniške sinhronizacije za sestanke, stike in opravila v isti organizaciji, ker to lahko povzroči posodobitev podatkov aplikacije Dynamics 365, ki niso sinhronizirani z vsemi udeleženci.

Zapis o sestanku s programom Dynamics 365 ni ustvarjen, če mu povabljenec sledi

Glede sledenja dogodku v programu Dynamics 365 upoštevajte spodnji scenarij:

 1. Organizator dogodka za način sinhronizacije uporabi program Outlook.

 2. Povabljenec na dogodek za način sinhronizacije uporabi strežniško sinhronizacijo.

 3. V programu Dynamics 365 za Outlook organizator ustvari sestanek in povabljencem pošlje vabila.

 4. V programu Dynamics 365 za Outlook povabljenec lahko sledi sestanku.

 5. Povabljenec se prijavi v aplikacijo Dynamics 365 in se pomakne do možnosti Trženje > Dejavnosti > Sestanek > Moji sestanki

Rezultat: sestanek ni ustvarjen v programu Dynamics 365 za povabljenca.

To je znana težava in ni podprta. Če je organizator nekdo izven organizacije Dynamics 365, lahko uporabnik Dynamics 365, ki je povabljenec, sestanku kljub temu sledi in s pomočjo programa Dynamics 365 ustvari zapis.

Storitveni sestanki in dejavnosti se pri prehodu iz programa Outlook v Dynamics 365 ne sinhronizirajo

Spremembe storitvenih sestankov in dejavnosti v programu Dynamics 365 se bodo s sinhronizacijo v programu Dynamics 365 za Outlook posodobile, obratno pa ne velja. Spremembe storitvenih sestankov in dejavnosti v programu Dynamics 365 za Outlook se s sinhronizacijo ne bodo prenesle v program Dynamics 365. Storitveni sestanki so razporejeni glede na posrednika in podatke o prostem/zasedenem času za vire, ki so na voljo samo v programu Dynamics 365.

Upoštevajte omejitve prejemanja in pošiljanja v storitvi Exchange Online

Za podjetja z velikim tokom pošte poskrbite, da ne boste imeli težav z omejitvami prejemanja in pošiljanja v storitvi Exchange Online. Glejte Omejitve v storitvi Exchange Online

Glejte tudi

Strežniška sinhronizacija Najboljše prakse in stvari, ki jih je dobro vedeti o strežniški sinhronizaciji
{Hidden Gem}Razumevanje nadzorne plošče za učinkovitost strežniške sinhronizacije