Uporaba vloge skrbnika storitve za upravljanje najemnika

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Za pomoč pri opravljanju skrbništva za Dynamics 365 (online) lahko uporabnikom dodelite, da upravljajo Dynamics 365 na ravni najemnika, in vam ni treba dodeliti obsežnejših pravic za globalne skrbnike storitve Office 365.

Uporabniki z vlogo skrbnika storitve Dynamics 365 (online) lahko opravljajo naslednje naloge:

  • Vpisovanje v več primerkov storitve Dynamics 365 (online) in njihovo upravljanje. Če primerek uporablja varnostno skupino, mora biti za upravljanje tega primerka varnostni skupini dodan skrbnik.

  • Izvajanje skrbniških funkcij v programu Dynamics 365 na podlagi vloge skrbnika sistema Dynamics 365. Skrbniku storitve mora biti dodeljena licenca za program Dynamics 365.

Skrbnik storitve Dynamics 365 (online) ne more izvajati funkcij, rezerviranih za globalne skrbnike storitve Office 365, kot so upravljanje uporabniških računov, upravljanje naročnin in dostopanje do nastavitev za programe Office 365, na primer Exchange ali SharePoint.

Opomba

Skrbnik storitve Dynamics 365 (online) lahko upravlja primerke različice 8.1 (Paket posodobitev 1 za Dynamics CRM Online 2016) ali novejših različic.

Skrbnik storitve Dynamics 365

Tukaj je matrika z razpoložljivimi možnostmi različnih vlog v storitvi Office 365.

Vloga/funkcija v storitvi Office 365 Varnostno kopiranje in obnovitev Kopija preskusnega okolja Konfiguracija novih primerkov Upravljanje primerka Dodajanje licenc za Dynamics 365 Odobritev e-pošte v storitvi Dynamics 3651 Dostop do zahtev za podporo Dostop do informacij o stanju storitve Dostop do središča za sporočila
Globalni skrbnik storitve Office 365 Da Da Da Da Da Da Da Da Da
Skrbnik strežnika Exchange n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Da Da
Skrbnik storitve Office 365 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Da Da Da
Uporabnik za Office 365 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Skrbnik storitve Dynamics 365 Da Da Da Da Ne Ne Da Da Da

1Za odobritev e-poštnih naslovov za storitev Dynamics 365 (v spletu) mora uporabnik storitve Dynamics imeti pravico Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste in vlogo Globalni skrbnik storitve Office 365.

Za odobritev e-poštnih naslovov za storitev Dynamics 365 (na mestu uporabe) mora uporabnik storitve Dynamics imeti pravico Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste. Skrbnik sistema lahko dodeli pravico Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste kateri koli varnostni vlogi, varnostno vlogo pa lahko dodeli kateremu koli uporabniku.

Ročna dodelitev pravice Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste varnostni vlogi:

  1. V storitvi Dynamics 365 pojdite v Nastavitve > Varnost > Varnostne vloge.
  2. Izberite varnostno vlogo in nato izberite zavihek Upravljanje poslovanja.
  3. V razdelku Druge pravice nastavite stopnjo pravice za Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste.

Glejte tudi

Upravljanje primerkov aplikacije Microsoft Dynamics 365 (v spletu)
Upravljanje naročnin, licenc in uporabniških računov