Ogled in ukrepanje v zvezi s posli množičnega brisanja

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Za sistemski posel, ki ste ga ustvarili z možnostjo Množično brisanje zapisov, si lahko ogledate stanje, ga prekinete in ga znova nadaljujete.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje podatkov.

 2. Izberite Množično brisanje zapisov.

 3. V oknu Množično brisanje zapisov lahko izvajate dejanja, opisana v naslednji tabeli.

  Za Navodila
  Ogled stanja Oglejte si stolpec Razlog stanja.
  Ogled podrobnega stanja, vključno z informacijami o uspehu oz. neuspehu Izberite posel množičnega brisanja.
  Ogled poizvedb, ki bodo izbrisane Izberite posel množičnega brisanja in nato na zavihku Informacije izberite Lastnosti.
  Ogled napak Izberite posel množičnega brisanja in nato na zavihku Sorodno izberite Napake.
  Začasna ustavitev posla množičnega brisanja 1. Izberite posel množičnega brisanja in nato v meniju »Dejanja« izberite Prekinitev.
  2. Ko je potrditveno sporočilo prikazano, izberite V redu. Opomba: poslov množičnega brisanja, ki so manjši od 1000 zapisov, ni mogoče začasno ustaviti.
  Preložitev posla množičnega brisanja 1. Izberite posel množičnega brisanja in nato v meniju »Dejanja« izberite Odloži.
  2. Ko je potrditveno sporočilo prikazano, izberite V redu.
  Nadaljevanje posla množičnega brisanja 1. Izberite posel množičnega brisanja in nato v meniju »Dejanja« izberite Nadaljuj.
  2. Ko je potrditveno sporočilo prikazano, izberite V redu.
  Preklic posla množičnega brisanja 1. Izberite posel množičnega brisanja in nato v meniju »Dejanja« izberite Prekliči.
  2. Ko je potrditveno sporočilo prikazano, izberite V redu.
  Spreminjanje ponavljanja posla množičnega brisanja 1. Izberite posel množičnega brisanja in nato v meniju »Dejanja« izberite Spremeni ponovitev.
  2. Če izberete potrditveno polje Zaženi ta posel vsakih, navedite interval izvajanja za posel množičnega brisanja in nato izberite V redu.

  Če izberete potrditveno polje Zaženi ta posel vsakih, bo posel množičnega brisanja, ko ga ustvarite, postal ponavljajoč in bo premaknjen v pogled Ponavljajoči se sistemski posli množičnega brisanja. Ponavljanja lahko spremenite le za te posle množičnega brisanja.

Glejte tudi

Upravljanje podatkov (za skrbnike)
Množično brisanje zapisov