Kaj je uporabniški ID za Office 365 in zakaj ga uporabniki potrebujejo?

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Vsak uporabnik se v program Dynamics 365 (online) prijavi z uporabniškim ID-jem za Office 365 (natančneje, uporabniškim ID-jem za Azure Active Directory; glejte opombo v nadaljevanju te teme). Dostop do programa Dynamics 365 (online) se nadzoruje z uporabniškim ID-jem za Office 365.

Uporabniški ID ima naslednjo obliko zapisa: username@yourcompany.onmicrosoft.com. Čeprav je podoben e-poštnemu naslovu, je to ID za vpis in ne e-poštni naslov. Uporabniški ID je mogoče uporabiti kot e-poštni naslov, vendar le, če imate naročnino na storitev Office 365 s storitvijo Exchange Online.

Veliko podjetij želi za uporabniške račune uporabiti svoje ime domene, npr. contoso.com namesto onmicrosoft.com. Storitev Office 365 lahko konfigurirate tako, da uporabite svoje ime domene, uporabniki programa Dynamics 365 pa se tako lahko vpišejo z ID-jem v obliki username@yourcompany.com namesto username@yourcompany.onmicrosoft.com. Več informacij: Preverjanje vaše domene v storitvi Office 365

Če želite upravljati uporabniške ID-je za Office 365, se vpišite v Skrbniško središče za Office 365 (https://portal.office.com). Skrbniško središče omogoča vse vrste skrbniških opravil, npr. ustvarjanje uporabnikov, dodeljevanje licenc in vzdrževanje gesel.

ID uporabnika za Office 365 in Dynamics 365 (v spletu)

Opomba

Dynamics 365 (online) kot ponudnika identitet uporablja imenik Azure Active Directory. Za dostop do programa Dynamics 365 (online) je potreben uporabniški ID iz imenika Azure Active Directory, ki se ustvari in upravlja na spletnem mestu Skrbniško središče za Office 365. Zaradi poenostavitve bomo uporabniški ID iz imenika Azure Active Directory v tej dokumentaciji imenovali kot uporabniški ID za Office 365.

Če vaše podjetje za uporabniške identitete uporablja Imenik Active Directory na mestu uporabe, imate na voljo možnosti za poenostavitev upravljanja uporabnikov, kot je možnost enotne prijave za vaše uporabnike. Več informacij: Upravljanje sinhronizacije uporabniških računov

Glejte tudi

Kaj je uporabniški ID in zakaj ga potrebujem za Office 365?
Skrbniško središče za Office 365 za upravljanje naročnine za program Dynamics 365 (v spletu)
Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog