Delo s predlogami

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Predloge v rešitvi Customer Engagement lahko uporabite na različne načine, da pospešite svoje delo in izboljšate doslednost.