Razvrščanje in prikaz poročil v različnih jezikih

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Dodatne jezike v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement omogočite tako, da omogočite jezikovne pakete. Tako lahko prikažete besedilo v uporabniškem vmesniku, pomoči in poročilih v različnih jezikih. Če želite več informacij o omogočanju jezikovnih paketov, glejte Omogočanje jezikov.

Za razvrščanje poročil po jeziku uporabite atribut Report.LanguageCode. Atribut lahko nastavite na določen ID območnih nastavitev (na primer 1033 za ameriško angleščino), da je poročilo vidno uporabnikom tega jezika. Vnaprej pripravljeno angleško poročilo povzetka kupca se na primer prikaže v mreži »Poročila« v angleškem uporabniškem vmesniku, ne pa v španskem ali nemškem uporabniškem vmesniku v isti organizaciji.

Atribut Report.LanguageCode lahko nastavite tudi na –1 (minus ena), tako da je poročilo vidno vsem uporabnikom v osnovnem jeziku uporabniškega vmesnika. Za informacije o veljavnih vrednostih ID-ja območnih nastavitev glejte MSDN: Microsoft Locale ID Values.

Podatke o jeziku poročila lahko uporabite v kombinaciji s podatki v entiteti poročila, kategoriji poročila in entitetah vidljivosti poročil, da določite območja in kategorije v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, kjer je poročilo prikazano v različnih jezikih uporabniških vmesnikov.

Opomba

Element Language v datoteki jezika definicije poročila (RDL) ne določa, kje v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement je prikazano poročilo. Vsebuje izraz, ki se ovrednoti v jezikovno kodo, kot je določeno v specifikaciji Internet Engineering Task Force (IETF) RFC1766. Jezikovna koda se uporablja predvsem za oblikovanje številk, datumov in ur za določen jezik. Več informacij: MSDN: Language Element (Report) (RDL).

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analizo
Uporaba parametrov v poročilih