Ustvarjanje novega poročila z orodji SQL Server Data Tools

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

SQL Server Data Tools je okolje za ustvarjanje poročil, ki vam omogoča ustvarjanje ali urejanje poročil SQL Server Reporting Services v aplikaciji Visual Studio. Končni rezultat je datoteka .rdl z definicijo poročila, ki jo lahko za ogled poročil objavite v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

Poročila lahko ustvarite tudi v urejevalniku običajnega besedila. Za lažje ustvarjanje poročila po meri spremenite obstoječo datoteko .rdl, ki ponuja večino želenih funkcij. Če želite več informacij o obliki zapisa elementov XML v datoteki .rdl, glejte Sklic na jezik definicije poročila (RDL). Spremenjeni XML poročila je mogoče preveriti z navedeno shemo XML. Storitve poročanja preverijo tudi definicijo poročila in zavrnejo poročilo, če je definicija neveljavna, ko poskusite naložiti poročilo v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

Opomba

Če datoteka .rdl vsebuje poizvedo FetchXML, Razširitev za ustvarjanje poročil programa Microsoft Dynamics CRM 2016 preveri veljavnost poizvedbe v datoteki RDL, in sicer interno glede na shemo FetchXML.

Ustvarjanje poročila po meri, ki temelji na jeziku Fetch

Če želite ustvariti poročilo po meri, ki temelji na jeziku Fetch:

 1. Preverite, ali imate podprto različico aplikacije Visual Studio, orodij SQL Server Data Tools in razširitve Razširitev za ustvarjanje poročil programa Microsoft Dynamics CRM 2016 ter potrebne pravice. Več informacij: Okolje za pisanje poročil z orodji SQL Server Data Tools

 2. Odprite Visual Studio in nato ustvarite projekt v strežniku za poročila.

 3. V Raziskovalcu rešitev z desno tipko miške kliknite mapo Poročila in nato Dodaj novo poročilo.

 4. Kliknite Naprej.

 5. Na strani Izberite vir podatkov kliknite Nov vir podatkov in nato navedite te podatke:

  • Ime: Vnesite ime vira podatkov.

  • Vrsta: Izberite Microsoft Dynamics 365 Fetch.

  • Niz za povezavo: Določite niz za povezavo. Niz za povezavo mora biti naveden v tej obliki zapisa:

   ServerURL;OrganizationName;HomeRealmURL

   V tem nizu za povezavo je obvezen le ServerURL. Če vnos OrganizationName ni naveden, je uporabljena prva organizacija, ki ji pripada uporabnik, ki je zagnal to poizvedbo. HomeRealmURL je spletni naslov domače strani ponudnika identitet, ki ga uporablja vaša organizacija in je potreben, če vaša organizacija za upravljanje identitete uporablja Federation. Za določitev spletnega naslova domače strani se obrnite na skrbnika omrežja.

   Kliknite Poverilnice in določite poverilnice za vzpostavljanje povezave z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement ali aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement ter kliknite Naprej.

 6. Na strani Načrtujte poizvedbo v polje Poizvedba vnesite poizvedbo FetchXML. Za pridobivanje te poizvedbe naredite nekaj od tega:

  • Pridobite FetchXML iz poizvedbe »Napredno iskanje«. Odprite aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, kliknite Napredno iskanje, ustvarite želeno poizvedbo, nato pa v zavihku Napredno iskanje kliknite Prenesi Fetch XML. Kopirajte FetchXML v polje Poizvedba v lastnostih nabora podatkov v aplikaciji Visual Studio.

  • Ročno vnesite poizvedbo FetchXML. Spodnji primer prikazuje, kako ustvarite poročilo, ki prikazuje vse kupce s 5000 ali več zaposlenimi.

   <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false"> 
    <entity name="account"> 
     <attribute name="name" />   
     <attribute name="numberofemployees" /> 
     <attribute name="accountnumber" /> 
     <order attribute="name" descending="false" /> 
     <filter type="and"> 
      <condition attribute="numberofemployees" operator="gt" value="5000" /> 
     </filter> 
    </entity> 
   </fetch> 
   

  Kliknite Naprej.

 7. Preverite polja, ki bodo vključena v poročilo, in nato kliknite Naprej.

 8. Izberite slog, ki ga želite uporabiti v poročilu, in nato kliknite Naprej.

 9. Preverite polja, ki bodo vključena v poročilo, in vnesite ime za poročilo, na primer Kupci z več kot 5000 zaposlenimi. Kliknite Dokončaj.

 10. Če si želite ogledati, kako bo poročilo prikazano, ko se zažene, kliknite zavihek Predogled.

  Ustvari se datoteka .rdl z navedenim imenom poročila. To datoteko lahko uporabite za objavo poročila po meri v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement z uporabo čarovnika za poročila. Več informacij: Objava poročil

Glejte tudi

Okolje za pisanje poročil

[Spletni dnevnik: Uvod v poročila po meri v oblaku](http://community.dynamics.com/product/crm/crmtechnical/b/crmteamblog/archive/2010/10/19/getting-started-with-custom-reports-in-the-cloud.aspx)