Prilagajanje paketov vsebine za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement v storitvi Power BI

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Power BI je celovita zbirka storitev in orodij, ki se uporabljajo za upodobitev poslovnih podatkov. Na voljo so paketi vsebine, ki omogočajo preprosto upodobitev in analizo podatkov iz aplikacij Customer Engagement v storitvi Power BI na podlagi standardnega podatkovnega modela. Paketi vsebine so zasnovani z naborom entitet in polj iz aplikacij Customer Engagement, ki jih je mogoče uporabiti v večini scenarijev poročanja za prodajo, storitve in trženje.

Primerke aplikacij Customer Engagement se pogosto razširi s polji po meri. Ta polja po meri se ne prikažejo samodejno v modelu storitve Power BI. V tej temi so opisani različni načini, na katere je mogoče urediti ali razširiti poročila iz paketa vsebine, tako da bodo vključevala polja po meri v modelu storitve Power BI.

Potrebna opravila pred prilagajanjem paketa vsebine za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement za poročila v storitvi Power BI

Pred prilagajanjem paketa vsebine preberite informacije v tej temi in izvedite vsa opravila skladno z navodili.

Izpolnjevanje zahtev

Priprava paketa vsebine za prilagajanje

Pomembno

Če želite povezati vir OData s svojim primerkom Customer Engagement, pred prilagajanjem paketa vsebine uporabite navodila, ki so na voljo tukaj.

Trenutno storitev Power BI ni združljiva s končno točko podatkov OData Customer Engagement različice 9.0. Ko poskušate uporabiti končno točko podatkov OData različice 9.0 s storitvijo Power BI se prikaže sporočilo o napaki »Videti je, da je dokument z metapodatki za vir neveljaven«. To nezdružljivost lahko zaobidete tako, da delate s končno točko podatkov OData različice 8.2. za Customer Engagement. Za več informacij o različnih različicah končnih točk si oglejte URL spletnega API-ja in različice.

 1. Odprite program Power BI Desktop.

  Kliknite Datoteka > Odpri in odprite paket vsebine, na primer Sales Manager.pbix, nato kliknite Odpri.

  Več strani poročil v okviru paketa vsebine se naloži in prikaže v aplikaciji Power BI Desktop.

 2. Na traku aplikacije Power BI Desktop kliknite Uredi poizvedbe.

 3. V levem podoknu za krmarjenje okna za urejanje poizvedb v razdelku Poizvedbe kliknite poizvedbo CRMServiceUrl in nato na traku kliknite Napredni urejevalnik. V definiciji vira zamenjajte base.crm.dynamics.com z URL-jem svojega primerka aplikacij Customer Engagement. Če je na primer ime organizacije Contoso, je URL videti tako:

  Vir = "https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v8.0/"

 4. Kliknite Dokončano in nato Zapri in uporabi v urejevalniku poizvedb.

 5. Ko se prikaže pogovorno okno »Dostop do vira podatkov OData«, kliknite Račun organizacije in nato Vpis.

  Pogovorno okno »Dostop do vira podatkov OData«

 6. Ko se prikaže stran za vpis, vnesite poverilnice za preverjanje pristnosti za svoj primerek aplikacij Customer Engagement.

 7. V pogovornem oknu »Dostop do vira podatkov OData« kliknite Poveži.

  Poizvedbe paketa vsebine se posodobijo. To lahko traja več minut.

Prilagajanje paketa vsebine aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement

Spreminjanje oblike datuma, ki je prikazana v poročilu

Dodajanje polja po meri v poročilo za poljubno entiteto razen kupca

Dodajanje polja po meri v poročilo za entiteto kupca

Dodajanje polja z naborom možnosti v poročilo

Povečanje števila vrstic za poizvedbo

Pretvorba polja z datumom in uro v polje z datumom v poročilih

V aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement se nekateri datumi shranijo v obliki datum/ura/časovni pas, kar morda ni najprimernejša oblika za združevanje podatkov v poročilu. Datum, prikazan v poročilih, lahko za polje entitete pretvorite. Polje »Ustvarjeno dne« za priložnost je mogoče pretvoriti v datum za poročanje o priložnostih, ustvarjenih na dan.

 1. V aplikaciji Power BI Desktop kliknite Uredi poizvedbe.

 2. V levem podoknu za krmarjenje urejevalnika poizvedb v razdelku »Poizvedbe« kliknite poizvedbo s poljem z datumom, ki ga želite spremeniti, na primer Predvideni zaključni datum v poizvedbi entitete Priložnost.

 3. Z desno tipko miške kliknite naslov stolpca, kot je Predvideni zaključni datum, pomaknite se na možnost Spremeni vrsto in nato izberite drugo vrsto datuma, na primer Datum.

  Spreminjanje vrste podatkov v aplikaciji Power BI Desktop

 4. Kliknite Zapri in uporabi, da zaprete urejevalnik poizvedb.

 5. Na glavni strani za Power BI kliknite Uporabi spremembe in tako posodobite povezana poročila.

Dodajanje polja po meri v poročilo

Naslednji postopek opisuje, kako dodati polje po meri, ki je datum, niz ali številka, v poročilo za vse entitete, ki so na voljo, razen entitete kupca.

Opomba

Če želite dodati polje v entiteto kupca, preberite razdelek Dodajanje polja po meri v poročilo za entiteto kupca. Če želite dodati polje z naborom možnosti, preberite razdelek Dodajanje polja z naborom možnosti v poročilo.

 1. V aplikaciji Power BI Desktop kliknite Uredi poizvedbe.

 2. V levem podoknu za krmarjenje urejevalnika poizvedb v razdelku »Poizvedbe« kliknite poizvedbo s poljem po meri, ki ga želite omogočiti za uporabo v poročilih, na primer poizvedbo entitete Priložnost.

 3. V desnem podoknu pod možnostjo »UPORABLJENI KORAKI« kliknite gumb za nastavitve Gumb za nastavitve ob možnosti Odstranjeni drugi stolpci.

 4. Na seznamu »Izbira stolpcev« so prikazana vsa polja za entiteto, vključno s polji po meri. Izberite želeno polje po meri in nato kliknite V redu.

  Poizvedba entitete se posodobi in stolpec je dodan v tabelo entitete za polje po meri, ki ste ga izbrali.

 5. V desnem podoknu pod možnostjo »UPORABLJENI KORAKI« kliknite Jezik – preimenovani stolpci in nato kliknite Napredni urejevalnik, da dodate preslikavo polja v poizvedbo entitete. Če je ime polja po meri za entiteto priložnosti int_forecast, pri čemer je prikazno ime Napoved, mora biti vnos videti tako.

  {"int_forecast","Forecast"} 
  

  Dodajanje preslikave za polje po meri v poročilo

 6. Ko dodate preslikavo polja, se prepričajte, da na dnu naprednega urejevalnika ni prikazane nobene napake v sintaksi. Prav tako se prepričajte, da je ime polja prikazano natančno tako, kot je prikazano v naslovu stolpca, vključno z uporabo malih/velikih črk. Če ni zaznane nobene napake v sintaksi ali tabeli, kliknite Dokončano.

 7. V urejevalniku poizvedb kliknite Zapri in uporabi.

  Polje po meri je zdaj na voljo v desnem podoknu v razdelku Polja za entiteto in ga je mogoče dodati v nova ali obstoječa poročila.

Dodajanje polja po meri v poročilo za entiteto kupca

Ker poizvedba kupca uporablja FetchXML za filtriranje poizvedbe, se postopek za dodajanje polja razlikuje od drugih poizvedb entitet, ki uporabljajo OData. Če želite dodati polje po meri v entitete poizvedb z virom OData, preberite Dodajanje polja po meri v poročilo.

 1. Kopirajte poizvedbo s kodiranim FetchXML-jem za entiteto kupca. To naredite tako:

  1. V aplikaciji Power BI Desktop kliknite Uredi poizvedbe.

  2. V levem podoknu za krmarjenje urejevalnika poizvedb v razdelku »Poizvedbe« kliknite poizvedbo entitete Kupec in nato na traku kliknite Napredni urejevalnik.

  3. Kopirajte celotni kodirani FetchXML iz prve vrstice, ki se začne z »%3Cfetch« in konča s »fetch%3E«.

  4. Kodirani FetchXML, ki ga kopirate, mora biti podoben temu:

   %3Cfetch%20version%3D%221.0%22%20output-format%3D%22xml-platform%22%20mapping%3D%22logical%22%20distinct%3D%22true%22%3E%3Centity%20name%3D%22account%22%3E%3Cattribute%20name%3D%22territorycode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22customersizecode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22owningbusinessunit%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22ownerid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22originatingleadid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22revenue%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22sic%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22marketcap%22%20%2F%3E%20%3Cattribute%20name%3D%22parentaccountid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22owninguser%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22accountcategorycode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22marketcap_base%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22customertypecode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1_postalcode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22numberofemployees%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22accountratingcode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1_longitude%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22revenue_base%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22createdon%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22name%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1_stateorprovince%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22territoryid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22accountclassificationcode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22businesstypecode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1_country%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22accountid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1_latitude%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22modifiedon%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22industrycode%22%20%2F%3E%3Clink-entity%20name%3D%22opportunity%22%20from%3D%22parentaccountid%22%20to%3D%22accountid%22%20alias%3D%22ab%22%3E%3Cfilter%20type%3D%22and%22%3E%3Ccondition%20attribute%3D%22opportunityid%22%20operator%3D%22not-null%22%20%2F%3E%3Ccondition%20attribute%3D%22modifiedon%22%20operator%3D%22last-x-days%22%20value%3D%22365%22%20%2F%3E%3C%2Ffilter%3E%3C%2Flink-entity%3E%3C%2Fentity%3E%3C%2Ffetch%3E

 2. Dekodirajte kodirani FetchXML. Kodirani FetchXML mora biti veljaven. Ko je kodiran, je podoben temu:

  <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="true"> <entity name="account"> <attribute name="territorycode" /> <attribute name="customersizecode" /> <attribute name="owningbusinessunit" /> <attribute name="ownerid" /> <attribute name="originatingleadid" /> <attribute name="revenue" /> <attribute name="sic" /> <attribute name="marketcap" /> <attribute name="parentaccountid" /> <attribute name="owninguser" /> <attribute name="accountcategorycode" /> <attribute name="marketcap_base" /> <attribute name="customertypecode" /> <attribute name="address1_postalcode" /> <attribute name="numberofemployees" /> <attribute name="accountratingcode" /> <attribute name="address1_longitude" /> <attribute name="revenue_base" /> <attribute name="createdon" /> <attribute name="name" /> <attribute name="address1_stateorprovince" /> <attribute name="territoryid" /> <attribute name="accountclassificationcode" /> <attribute name="businesstypecode" /> <attribute name="address1_country" /> <attribute name="accountid" /> <attribute name="address1_latitude" /> <attribute name="modifiedon" /> <attribute name="industrycode" /> <link-entity name="opportunity" from="parentaccountid" to="accountid" alias="ab"> <filter type="and"> <condition attribute="opportunityid" operator="not-null" /> <condition attribute="modifiedon" operator="last-x-days" value="365" /> </filter> </link-entity> </entity> </fetch>

  Nasvet

  Veliko orodij za URL-kodiranje in dekodiranje je prosto dostopnih v spletu.

 3. Entiteto po meri dodajte v FetchXML kot vozlišče atributa med vozlišči <entity>. Če želite na primer dodati polje po meri z imenom customclassificationcode, vozlišče dodajte po drugem vozlišču atributa, na primer industrycode.

  
  <attribute name="industrycode" /> 
  <attribute name=" customclassificationcode "/> 
  <link-entity name="opportunity" from="parentaccountid" to="accountid" alias="ab"> 
  
 4. Uporabite URL-kodiranje za posodobljeni FetchXML. FetchXML, ki vključuje novi atribut po meri, je treba kodirati in nato z njim zamenjati obstoječo poizvedbo z virom OData, ki je vključena v paket vsebine. To storite tako, da kopirate posodobljeni FetechXML v odložišče in ga prilepite v URL-kodirnik.

 5. URL kodiranega FetchXML prilepite v vir OData. To storite tako, da kodirani URL prilepite med narekovaje po besedilu Query=[fetchXml= in s tem zamenjate obstoječi kodirani FetchXML, nato kliknete Dokončano.

  Na spodnjem posnetku zaslona je prikazano, kje je levi narekovaj.

  Lepljenje kodiranega URL v vir OData

 6. V desnem podoknu pod možnostjo »UPORABLJENI KORAKI« kliknite gumb za nastavitve Gumb za nastavitve ob možnosti Odstranjeni drugi stolpci.

 7. Na seznamu »Izbira stolpcev« so prikazana vsa polja za entiteto, vključno s polji po meri. Izberite polje po meri, kot je customclassificationcode, ki ste ga prej dodali v poizvedbo s FetchXML-jem, nato kliknite V redu.

  Opomba

  Ime polja, ki ga izberete v izbirniku stolpcev, in ime polja, ki ga dodate v poizvedbo s FetchXML-jem, se morata ujemati.

  Poizvedba entitete se posodobi in stolpec je dodan v tabelo entitete za polje po meri, ki ste ga izbrali.

 8. V urejevalniku poizvedb kliknite Zapri in uporabi.

  Polje po meri je zdaj na voljo v desnem podoknu v razdelku Polja za entiteto in ga je mogoče dodati v nova ali obstoječa poročila.

Dodajanje polja z naborom možnosti po meri v poročilo

Polja z naborom možnosti omogočajo, da izberete med različnimi vrednostmi. Primera vnaprej pripravljenih polj z naborom možnosti sta »Ocena« in »Stopnja prodaje« za priložnost. Predstavljajte si, da imate na glavnem obrazcu priložnosti polje z naborom možnosti po meri, ki ima naslednje vrednosti in oznake.

Primer nabora možnosti po meri

Če želite polje z naborom možnosti po meri dodati v poročilo, uporabite ta navodila.

 1. Dodajte stolpec polja po meri.

  • V levem podoknu za krmarjenje urejevalnika poizvedb v razdelku »Poizvedbe« kliknite entiteto, ki ima povezani nabor možnosti po meri, na primer entiteta priložnosti.

  • V desnem podoknu pod možnostjo »UPORABLJENI KORAKI« kliknite gumb za nastavitve Gumb za nastavitve ob možnosti Odstranjeni drugi stolpci.

  • Na seznamu »Izbira stolpcev« so prikazana vsa polja za entiteto, vključno s polji po meri. Izberite polje po meri, kot je new_customoptionset, in nato kliknite V redu.

  • Kliknite Shrani. Ko ste pozvani, kliknite Uporabi.

   Stolpec za polje po meri se prikaže v tabeli entitete.

 2. Ustvarite poizvedbo nabora možnosti.

  1. V aplikaciji Power BI Desktop kliknite Uredi poizvedbe.

  2. V levem podoknu za krmarjenje urejevalnika poizvedb v razdelku »Poizvedbe« kliknite poizvedbo v skupini Ustvarjanje tabel s poljem z naborom možnosti, ki je najbolj podobno naboru možnosti, ki ga želite dodati v poročilo. V tem primeru ima poizvedba SalesStageOptionSet štiri možnosti, zato je dobra izbira.

  3. Kliknite Napredni urejevalnik.

   Prikaže se poizvedba nabora možnosti.

  Ustvarjanje poizvedbe nabora možnosti

  1. Celotno poizvedbo kopirajte v odložišče. Za poznejšo uporabo jo lahko prilepite v urejevalnik besedila, kot je Beležnica.

  2. V urejevalniku poizvedb z desno tipko miške kliknite skupino Ustvarjanje tabel, kliknite Nova poizvedba in nato Prazna poizvedba.

  3. V desnem podoknu v razdelku »Ime« vnesite ime, kot je CustomOptionSet, in nato pritisnite Enter.

  4. Kliknite Napredni urejevalnik.

  5. V napredni urejevalnik prilepite poizvedbo, ki ste jo prej kopirali.

  6. Obstoječe vrednosti in možnosti zamenjajte z vrednostmi in možnostmi po meri. V tem primeru spremenite naslednje.

   let 
     Source = #table({"Value","Option"},{{0,"Qualify"},{1,"Develop"},{2,"Propose"},{3,"Close"}}) 
   in 
     Source 
   
   

   V to:

   let 
     Source = #table({"Value","Option"},{{0,"A"},{1,"B"},{2,"C"},{3,"D"},{4,"E"}}) 
   in 
     Source 
   
   
  7. Prepričajte se, da ni nobene napake v sintaksi, in nato kliknite Dokončano in zaprite napredni urejevalnik. V urejevalniku poizvedbe se prikaže tabela vrednosti in možnosti.

  Nova poizvedba nabora možnosti

  1. Kliknite Shrani. Ko ste pozvani, kliknite Uporabi.
 3. Vstavite poizvedbo združevanja za tabelo entitete in tabelo z naborom možnosti po meri.

  1. V levem podoknu urejevalnika poizvedb v razdelku »Entitete« kliknite entiteto, ki vključuje nabor možnosti po meri. V tem primeru je izbrana poizvedba entitete Priložnost.

  2. Na traku kliknite Združevanje poizvedb. Ko ste pozvani k vstavljanju koraka, kliknite Vstavi.

  3. V pogovornem oknu za združevanje kliknite naslov stolpca za nabor možnosti po meri, na primer new_optionset. Na spustnem seznamu izberite ustrezno poizvedbo nabora možnost, ki ste jo ustvarili pred tem. Ko se prikaže tabela z naborom možnosti, kliknite naslov stolpca Vrednost, da ga izberete.

  Združevanje izborov tabel

  1. Možnost »Vrsta združevanja« pustite nastavljeno na Levo zunanje (vse iz prve, ujemajoče se iz druge) in nato kliknite V redu.

   Nasvet

   Preimenujte poizvedbo združevanja. V razdelku »UPORABLJENI KORAKI« z desno tipko miške kliknite poizvedbo združevanja, ki ste jo ustvarili, kliknite Preimenuj in vnesite opisno ime, na primer Združevanje CustomOptionSet.

 4. Določite stolpec, da bodo prikazane samo oznake.

  1. V levem podoknu urejevalnika poizvedb v razdelku »Entitete« kliknite entiteto, ki vključuje nabor možnosti po meri. V tem primeru je izbrana poizvedba entitete Priložnost.

  2. V desnem podoknu v razdelku »UPORABLJENI KORAKI« kliknite eno od razširjenih poizvedb, da se prikažejo združeni stolpci, kot je Expanded SalesStage.

  3. Poiščite in kliknite naslov stolpca za novi stolpec, ki je bil ustvarjen v okviru prejšnjega koraka poizvedbe združevanja.

  4. Na zavihku »Preoblikuj« kliknite Razširi.

  5. V pogovornem oknu za razširitev novega stolpca počistite stolpec, ki ustreza vrednostim (v stolpcu morajo biti namreč prikazane samo oznake). Kliknite Dokončano.

  Izbira stolpca, ki predstavlja oznako

  1. Kliknite Shrani. Ko ste pozvani, kliknite Uporabi.
 5. Spremenite ime stolpca za ustvarjanje poročila.

  1. V levem podoknu urejevalnika poizvedb v razdelku »Entitete« kliknite entiteto, ki vključuje nabor možnosti po meri. V tem primeru je izbrana poizvedba entitete Priložnost.

  2. Kliknite Napredni urejevalnik.

  3. Dodajte vrstico za preimenovani stolpec in se prepričajte, da ni nobene napake v sintaksi, nato kliknite Dokončano. V tem primeru ima stolpec nabora možnosti po meri, ki ste ga predhodno ustvarili, ime NewColumn, pri čemer bo preimenovan v Nabor možnosti po meri.

  Preimenovanje stolpca za prikaz v poročilih

  1. Kliknite Shrani. Ko ste pozvani, kliknite Uporabi.
 6. Kliknite Zapri in uporabi, da zaprete urejevalnik poizvedb.

  Nabor možnosti po meri je zdaj mogoče uporabiti pri ustvarjanju poročil storitve Power BI.

Povečanje števila vrstic za poizvedbo

Vse poizvedbe entitet storitve Power BI v paketih vsebine aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement privzeto ne smejo presegati 100.000 vrstic. Če želite povečati število vrstic, ki se lahko uporabijo pri poizvedbi, uporabite ta navodila.

Pomembno

Povečanje omejitve števila vrstic lahko znatno vpliva na trajanje osveževanje poročila. Poleg tega ima storitev Power BI 30-minutno omejitev za izvajanje poizvedb. Bodite previdni pri povečevanju omejitve števila vrstic.

 1. V aplikaciji Power BI Desktop kliknite Uredi poizvedbe.

 2. V levem podoknu za krmarjenje urejevalnika poizvedb v razdelku »Poizvedbe« kliknite poizvedbo entitete, za katero želite povečati omejitev števila vrstic, na primer entiteto Možna stranka.

 3. V desnem podoknu v razdelku »UPORABLJENI KORAKI« kliknite Obdržane prve vrstice.

 4. Povečajte število filtriranih vrstic. Če želite število na primer povečati na 150.000, spremenite »Table.FirstN(#"Filtered Rows",100001)« v »Table.FirstN(#"Filtered Rows",150000)«.

 5. V desnem podoknu v razdelku »UPORABLJENI KORAKI« kliknite Preveri število vrstic.

 6. Poiščite del koraka, ki je > 100.000.

  Povečanje vrednosti števila vrstic

 7. Vrednost povečajte na večje število, na primer 150.000.

 8. V urejevalniku poizvedb kliknite Zapri in uporabi.

Objavljanje poročila v storitev Power BI

Objavite poročilo za skupno rabo v organizaciji in dostop od koder koli v skoraj vseh napravah.

 1. Na traku zavihka Osnovno na glavni strani za Power BI Desktop kliknite Objavi.

 2. Če ste pozvani k vpisu v storitev Power BI, kliknite »Vpis«.

 3. Če je na voljo več ciljnih mest, izberite želeno, in nato kliknite Objavi.

Glejte tudi

Uporaba storitve Power BI z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement