Primer: prikaz zgornjih vrednosti X

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement vključujejo več poročil, ki prikazujejo zgornje elemente X v entiteti, pri čemer lahko uporabnik določi vrednost X.

Za poizvedbo zgornjih elementov uporabite dinamični SQL. Dodelite niz poizvedbe SQL, ki vključuje uporabniško določen parameter za spremenljivko. To razreši uporabniško določen parameter. Niz poizvedbe se nato posreduje funkciji SQL EXEC skupaj z uporabniško določenim parametrom.

Primer

Če ustvarjate poročilo na podlagi zapisa FetchXML, je to ustrezna poizvedba FetchXML.

<fetch count="@TopCount">   
<entity name="kbarticle" enableprefiltering="true" prefilterparametername="CRM_FilteredKbArticle" >   
<attribute name="kbarticleid"/>   
</entity>   
</fetch>  

Glejte tudi

Ustvarjanje poročil po meri z orodji SQL Server Data Tools
Vzorčna poročila
Vzorec: ustvarjanje kontekstno občutljivega poročila