Primer: omejitev števila elementov, prikazanih v grafikonu

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Poročila z grafikoni so omejena na 15 podatkovnih točk. Nabor podatkov mora omejiti nabor rezultatov na zgornjih 15 vrstic za prikazano vrednost. Poleg tega lahko izberete tudi 16. podatkovno točko z vrednostjo »drugo«. Ta vrednost predstavlja skupek vseh drugih vrstic v domeni. 16. vrednost je vedno razvrščena ob dnu nabora rezultatov. Tako poročilom s funkcijo vrtanja v podrobnosti, ki je primerna za nekatera poročila, dodate raven zapletenosti.

Opomba

Število podatkovnih točk in dolžino oznake bo morda zmanjšati za pravilen prikaz vsebine grafikona.

Primer

Naslednji primer prikazuje, kako omejiti število podatkovnih točk, prikazanih v tabeli, z uporabo poizvedbe FetchXML. Podajte dva nabora podatkov s poizvedbo FetchXML za vsak nabor. Rezultati poizvedbe iz prvega nabora podatkov se prek parametrov z več vrednostmi posredujejo v drugi nabor podatkov za filtriranje rezultatov poizvedbe. »Dataset1« pridobi zgornjih 15 zapisov, razvrščenih glede na prihodek, »Dataset2« pa vrednost »TotalRevenue«, ki je skupek vseh računov, razen računov iz nabora »DataSet1«.

DataSet1: 
<fetch count="15"> 
  <entity name="account" > 
    <attribute name="accountid" /> 
    <attribute name="name" /> 
    <attribute name="revenue" /> 
    <order attribute="revenue" descending="true" /> 
  </entity> 
</fetch> 
 
DataSet2: 
<fetch aggregate="true"> 
 <entity name="account"> 
    <attribute name="revenue" aggregate="sum" alias="TotalRevenue" /> 
    <filter> 
       <condition attribute="accountid" operator="not-in" value="@TopAccountIds"/> 
     </filter> 
  </entity> 
</fetch> 
 
Report Parameter: 
 
<ReportParameter Name=" TopAccountIds "> 
      ... 
      <MultiValue>true</MultiValue> 
      <Hidden>true</Hidden> 
      <DefaultValue> 
            <DataSetReference> 
                  <DataSetName>DataSet1</DataSetName> 
                  <ValueField>accountid</ValueField> 
            </DataSetReference> 
      </DefaultValue> 
</ReportParameter> 
 

Glejte tudi

Vzorčna poročila
Vzorec: prikaz najvišjih vrednosti X
Vodnik za poročanje in analizo