Vzorčna poročila

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V tem razdelku so podana vzorčna poročila, ki prikazujejo, kako uvajati običajne postopke v poročila za Dynamics 365.

Ustvarjanje vzorčnega poročila

  1. Ustvarite poročilo z orodji SQL Data Tools. Več informacij: Okolje za pisanje poročil z orodji SQL Server Data Tools

  2. Med konfiguracijo poročila prilepite primer v poročilo in upoštevajte vsa dodatna navodila za konfiguracijo poročila, ki jih vključuje primer.

  3. Objavite poročilo. Več informacij: Objava poročil

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analizo
Kopiranje poročil med uvedbami storitve Dynamics 365 (na mestu uporabe)