Uvod v pisanje poročil

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Dynamics 365 za poizvedovanje podatkov aplikacije Dynamics 365 in vračanje natančnejših rezultatov uporabniku uporablja poročila SQL Server Reporting Services v jeziku definicije poročila (RDL). Za več informacij o RDL Jezik definicije poročila (RDL) (SSRS).

Za ustvarjanje ali spreminjanje obstoječih poročil RDL, ki se lahko uporabljajo s programom Dynamics 365, uporabite FetchXML, ki se nato z orodji za ustvarjanje poročil pretvori v RDL. ,

Če želite, lahko uporabite orodje drugega ponudnika, SQL2FetchXML, in pretvorite skripte SQL v FetchXML ter nato v poročilih, ki temeljijo na jeziku Fetch, uporabite poizvedbo FetchXML. Več informacij: Pomoč za SQL2FetchXML

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analizo

Objava poročil