Povečanje učinkovitosti poročil z uporabo filtrov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Poročila, ki vrnejo velike nabore podatkov, so lahko težavna za uporabo in lahko povzročijo težave z učinkovitostjo delovanja. Če želite omejiti podatke, predstavljene v poročilu, uporabite podatkovne filtre.

Poleg filtriranja podatkov, ki ga podpira storitev Reporting Services, aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement podpirajo vnaprejšnje filtriranje podatkov. Vnaprejšnje filtriranje omogoča naslednja dejanja:

 • Nastavljanje poročil kot kontekstno občutljivih z zmanjšanjem obsega poročila za pridobivanje ustreznejših podatkov.

 • Hitrejše pridobivanje in prikazovanje nabora rezultatov, ker so vrnjeni ustreznejši rezultati.

 • Omogočite filtriranje poročila s funkcijo Napredno iskanje.

Pomembno

Poizvedbe poročil s hierarhičnimi operatorji, kot je operator Under, trenutno ni mogoče uporabljati s filtriranjem poročil. Pri poskusu zagona poročila, ki uporablja hierarhičnega operatorja, se poročilo ne upodobi.

Omogočanje vnaprejšnjega filtriranja podatkov v poročilih, ki temeljijo na jeziku Fetch

Poročila, ki temeljijo na jeziku Fetch, podpirajo samo samodejno vnaprejšnje filtriranje podatkov. Poročilo lahko ima več naborov podatkov in poizvedb FetchXML. En nabor podatkov podpira eno poizvedbo FetchXML. Če želite omogočiti vnaprejšnje filtriranje za primarno ali povezano entiteto v poročilu, ki temelji na jeziku Fetch, nastavite vrednost parametra enableprefiltering na »1« in določite ime parametra v lastnosti prefilterparametername. Ime parametra mora imeti predpono »CRM_«, da parameter določite kot skriti parameter. Kot pri poročilu, ki temelji na strežniku SQL Server, ta parameter, določen v poizvedbi FetchXML, v tej poizvedbi deluje kot podpoizvedba, ustvarjena z vrednostjo, ki jo uporabnik med izvajanjem poročila določi v območju Napredno iskanje.

Naslednji primer prikazuje, kako omogočiti vnaprejšnje filtriranje za primarno entiteto v poizvedbi FetchXML.

<CommandText 
 <fetch distinct="false" mapping="logical"> 
  <entity name="account" enableprefiltering="1" prefilterparametername="CRM_FilteredAccount"> 
   <attribute name="name" /> 
   <attribute name="accountid" /> 
  </entity> 
 </fetch> 
</CommandText> 
<DataSourceName>CRM</DataSourceName> 

Podobno lahko vnaprejšnje filtriranje omogočite za povezano entiteto. Za povezano entiteto v poizvedbi FetchXML lahko določite tudi drugačen pogoj za vnaprejšnje filtriranje, in sicer tako, da za ime parametra v lastnosti prefilterparametername določite drugačno in edinstveno ime.

Če ročno spreminjate definicijo poročila, ki temelji na jeziku Fetch, brez uporabe čarovnika za poročila v spletnih aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement ali orodjih SQL Server Data Tools za omogočanje vnaprejšnjega filtriranja za primarne in povezane entitete, poskrbite, da storite naslednje:

 1. Podobno lahko vnaprejšnje filtriranje omogočite za povezano entiteto. Za povezano entiteto v poizvedbi FetchXML lahko določite tudi drugačen pogoj za vnaprejšnje filtriranje, in sicer tako, da za ime parametra v lastnosti prefilterparametername določite drugačno in edinstveno ime.

  Če ročno spreminjate definicijo poročila, ki temelji na jeziku Fetch, brez uporabe čarovnika za poročila v spletnih aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement ali orodjih SQL Server Data Tools za omogočanje vnaprejšnjega filtriranja za primarne in povezane entitete, poskrbite, da storite naslednje:

  <fetch distinct="false" mapping="logical"> 
    <entity name="account" enableprefiltering="1" prefilterparametername="CRM_FilteredAccount"> 
  
 2. Ustvarite ustrezen parameter poizvedbe z enakim imenom, kot je določeno za lastnost prefilterparametername. Ime parametra mora imeti predpono CRM_, da parameter določite kot skriti parameter.

  <QueryParameters> 
    <QueryParameter Name="CRM_FilteredAccount"> 
    <Value>=Parameters!CRM_FilteredAccount.Value</Value> 
  </QueryParameter> 
  
 3. Ustvarite ustrezen parameter poročila z enakim imenom.

  <ReportParameters> 
    <ReportParameter Name="CRM_FilteredAccount"> 
     <DataType>String</DataType> 
     <Prompt>CRM Filtered Account</Prompt>    
    </ReportParameter> 
   </ReportParameters> 
  
  

Filtri za posredovanje v povzetku filtriranja

Povzetek filtriranja prikaže vrednost filtra, ki se uporablja pri izvajanju poročila. V poročilih aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement je prikazan kot element poročila »Polje z besedilom« v glavi poročila, ki vsebuje besedilno vrednost filtra. Ko uporabnik zažene poročilo, pregledovalnik poročil prikaže gumb Uredi filter. Uporabniku po kliku gumba omogoča določitev podatkovnega filtra. Primer povzetka filtriranja je na voljo v poročilu »Povzetek uporabnika«, ki je vključeno v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

Če želite poročilu dodati povzetek filtriranja, upoštevajte ta navodila:

 1. Ustvarite skriti parameter niza z imenom CRM_FilterText.

 2. Poročilu dodajte element poročila »Polje z besedilom« in nastavite njegovo lastnost Value tako:
  =Parameters!CRM_FilterText.Value.

  Sistem bo ob zagonu poročila vrednost parametra CRM_FilterText nastavil na besedilo trenutnega filtra.

Privzeti filtri

Ko objavite poročilo, lahko nastavite privzeti filter. Za vsa poročila, ustvarjena z uporabo čarovnika za poročila, velja naslednje: če ne nastavite privzetega filtra, se filter samodejno nastavi na vse zapise entitete, spremenjene v roku zadnjih 30 dni. Za postopek določitve privzetega filtra poročila glejte Objava poročil.

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analizo
Vidiki poročanja v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement