Objava poročil

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Če želite, da so poročila na voljo uporabnikom, jih objavite v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

Objava poročila v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement z uporabo spletne aplikacije

 1. Ustvarite lahko novo poročilo ali spremenite obstoječo poročilo tako, da uporabite SQL Server Data Tools. Več informacij: Ustvarjanje poročil po meri z rešitvijo Business Intelligence Development Studio

 2. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in odprite možnost Prodaja > Poročila.

 3. V ukazni vrstici kliknite Novo.

 4. V pogovornem oknu Poročilo: novo poročilo na seznamu Vrsta poročila izberite Obstoječa datoteka, kliknite Prebrskaj in nato v polju Mesto datoteke navedite mesto datoteke .rdl.

 5. Vnesite ustrezne podatke v razdelek Podrobnosti v pogovornem oknu Poročilo: novo poročilo.

 6. Kliknite Shrani in zapri.

  Poročilo lahko preskusite tako, da ga izberete na seznamu razpoložljivih poročil. Če želite dodati poročilo med kontekstno občutljive sezname in obrazce v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, sledite navodilom v razdelku Določanje prikaza poročila.

  Nasvet

  Če želite posodobiti poročilo ali informacije, ki so prikazane v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, na primer opis, na seznamu razpoložljivih poročil izberite poročilo in nato v ukazni vrstici kliknite Uredi.

Določanje prikaza poročila

 1. Izberite poročilo v pogledu poročil in nato v ukazni vrstici kliknite Uredi.

 2. V pogovornem oknu Poročilo določite vrednosti v razdelku Kategorizacija glede na naslednje opise:

  • Kategorije: kategorizira poročilo glede na predvideni namen. Poročilo o prodaji je na primer mogoče dodati med kontekstno občutljive sezname in obrazce v območju »Prodaja« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

  • Sorodne vrste zapisov: poveže poročilo s posameznimi entitetami, kot so kupci ali stiki.

  • Prikaži v: omogoča prikaz poročila na kontekstno občutljivih obrazcih in seznamih. Omejite lahko, kje je prikazano poročilo. Če nameravate objaviti skrito poročilo, počistite potrditveno polje Prikaži v.

 3. Kliknite Shrani in zapri.

  Poročilo je privzeto naloženo kot poročilo v lasti uporabnika. Če želite, da je poročilo vidno za celotno organizacijo, lahko med urejanjem poročila izvedete eno od naslednjih dejanj:

 • V pogovornem oknu Poročilo kliknite zavihek Skrbništvo in nato v polju Vidno izberite Posameznik.

 • V pogovornem oknu Poročilo v meniju Dejanja izberite Objavi poročilo za zunanjo rabo.

Določanje privzetega filtra za poročilo

Določite lahko privzeti filter za poročilo, da bodo pogoji filtra uporabljeni vsakič, ko se zažene poročilo.

 1. V mreži poročil izberite poročilo in v meniju »Več dejanj (…)« izberite Uredi privzeti filter.

 2. V pogovornem oknu Pregledovalnik poročil določite privzete pogoje filtra, ki bodo uporabljeni vsakič, ko se zažene poročilo, in nato izberite Shrani privzeti filter.

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analizo
Vidiki poročil in najboljše prakse