Preizkusno okolje RDL za Dynamics 365 (v spletu)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V Dynamics 365 (online) se poročila izvajajo v načinu za preizkusno okolje. Za to je treba omogočiti preizkusno okolje za jezik definicije poročila (RDL) v storitvi SQL Server Reporting Services. S preizkusnim okoljem RDL je mogoče zaznati in omejiti uporabo določenih vrst virov. Zaradi tega nekatere funkcije v Dynamics 365 (online) morda ne bodo na voljo. Več informacij je na voljo v članku MSDN: Omogočanje in onemogočanje preizkusnega okolja RDL.

V spodnjih razdelkih v tej temi so opisane trenutne nastavitve konfiguracije preizkusnega okolja RDL v Dynamics 365 (online).

Omejitev dolžine rezultata polja in dolžine rezultata niza

Največje dovoljeno število elementov v vrnjeni vrednosti polja za izraz RDL je povečano z 250 na 102.400. Največje dovoljeno število elementov v vrnjeni vrednosti niza za izraz RDL je prav tako povečano z 250 na 102.400. Zaradi tega je mogoče vključiti slike in logotipe velikosti do 75 KB, ki bodo shranjeni v zbirki podatkov s kodiranjem Base64.

Vrednost za MaxResourceSize je nastavljena na 2000. Zaradi tega je mogoče v poročilo vključiti zunanje slike velikosti do 1500 KB. Več informacij: TechNet: Dodajanje zunanje slike (Graditelj poročil in SSRS)

Dovoljene vrste in zavrnjeni člani

Funkcija preizkusnega okolja RDL omogoča ustvarjanje seznama odobrenih vrst in seznama zavrnjenih članov. Seznam odobrenih vrst se imenuje seznam dovoljenih. Seznam zavrnjenih članov, ki niso dovoljeni v izrazih RDL, se imenuje seznam blokiranih.

V spodnji tabeli je prikazan seznam dovoljenih vrst in zavrnjenih članov, ki so na voljo v načinu za preizkusno okolje v Dynamics 365 (online).

Dovoljene vrste Zavrnjeni člani
System.Array CreateInstance
Finalize
GetType
MemberwiseClone
Resize
System.DateTime FromBinary
GetDateTimeFormats
GreaterThan
GreaterThanOrEqual
System.Object GetType
MemberwiseClone
ReferenceEquals
System.DbNull Finalize
MemberwiseClone
GetObjectData
GetTypeCode
System.Math BigMul
DivRem
IEEERemainder
E
PI
Pow
System.String
System.TimeSpan Hours
TicksPerDay
TicksPerHour
TicksPerMillisecond
TicksPerMinute
TicksPerSecond
Zero
TryParse
TryParseExact
System.Convert ChangeType
IConvertible.ToBoolean
IConvertible.ToByte
IConvertible.ToChar
IConvertible.ToDateTime
IConvertible.ToDecimal
IConvertible.ToDouble
IConvertible.ToInt16
IConvertible.ToInt32
IConvertible.ToInt64
IConvertible.ToSByte
IConvertible.ToSingle
IConvertible.ToType
IConvertible.ToUInt16
IConvertible.ToUInt32
IConvertible.ToUInt64
System.StringComparer Create
Finalize
System.TimeZone Finalize
GetType
MemberwiseClone
System.Uri Unescape
Parse
Escape
Finalize
System.UriBuilder Finalize
System.Globalization.CultureInfo ClearCachedData
System.Text.RegularExpressions.Match Empty
NextMatch
Result
Synchronized
System.Text.RegularExpressions.Regex CacheSize
CompileToAssembly
GetGroupNames
GetGroupNumbers
GetHashCode
Unescape
UseOptionC
UseOptionR
capnames
caps
capsize
capslist
roptions
pattern
factory
IsMatch
Matches
Iserializable.GetObjectData
InitializeReferences
RightToLeft
Options
Microsoft.VisualBasic.Constants vbAbort
vbAbortRetryIgnore
vbApplicationModal
vbArchive
vbBinaryCompare
vbCancel
vbCritical
vbDefaultButton1
vbDefaultButton2
vbDefaultButton3
vbExclamation
vbFormFeed
vbGet
vbHidden
vbHide
vbHiragana
vbIgnore
vbInformation
vbKatakana
vbLet
vbLinguisticCasing
vbMaximizedFocus
vbMinimizedFocus
vbMinimizedNoFocus
vbMsgBoxHelp
vbMsgBoxRight
vbMsgBoxRtlReading
vbMsgBoxSetForeground
vbNo
vbNormal
vbNormalFocus
vbNormalNoFocus
vbObjectError
vbOK
vbOKCancel
vbOKOnly
vbQuestion
vbReadOnly
vbRetry
vbRetryCancel
vbSet
vbSystem
vbSystemModal
VbTypeName
vbVolume
Zero
Microsoft.VisualBasic.ControlChars Finalize
GetType
MemberwiseClone
Microsoft.VisualBasic.Conversion Err
ErrorToString
Fix
Microsoft.VisualBasic.DateInterval Finalize
GetType
MemberwiseClone
Microsoft.VisualBasic.Financial Finalize
GetType
MemberwiseClone
IRR
NPV
MIRR
Microsoft.VisualBasic.Interaction AppActivate
Beep
CallByName
Command
CreateObject
Environ
Finalize
GetAllSettings
GetObject
GetSetting
GetType
InputBox
MemberwiseClone
MsgBox
SaveSetting
Shell
Choose
Switch
Microsoft.VisualBasic.Information Erl
Err
IsError
IsDBNull
Lbound
Ubound
SystemTypeName
Microsoft.VisualBasic.Strings Finalize
GetType
MemberwiseClone
Lset
Rset
Microsoft.Crm.Reporting.RdlHelper

Skupni zavrnjeni člani

V spodnji tabeli je prikazan seznam vseh zavrnjenih članov, ki so skupni vsem dovoljenim vrstam:

DateString
Duration
Equality
Equals
Erl
Filter
GetChar
GroupNameFromNumber
GroupNumberFromName
Int
MaxValue
MinValue
Negate
Timer
TimeString
ToBinary
Finalize
GetType
MemberwiseClone

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analizo
Vzorčna poročila