Dodajanje ali urejanje upodobitev Power BI na nadzorni plošči

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Z nadzornimi ploščami in ploščicami storitve Power BI, ki jih dodate na osebne nadzorne plošče, lahko v programu Dynamics 365 for Customer Engagement ustvarite bogata, interaktivna poročila in upodobitve v realnem času.

Opomba

Za dodajanje upodobitev Power BI na osebne nadzorne plošče Dynamics 365 for Customer Engagement storite naslednje:

 • Omogočite upodobitve Power BI za svojo organizacijo tako, da odprete možnost Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve > zavihek Poročanje > Dovoli vdelavo upodobitev Power BI.
 • Pridobite račun Power BI in dostop do vsaj ene nadzorne plošče Power BI. Več informacij: Uvod v poročanje in analizo v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement
 • Ne dodajajte upodobitev Power BI na sistemske nadzorne plošče. Ta možnost ni podprta. T

Ustvarjanje osebne nadzorne plošče Power BI

Če želite dodati nadzorno ploščo storitve Power BI v storitev Dynamics 365 for Customer Engagement, sledite tem korakom. Če vzpostavljate povezavo s storitvijo Power BI, potrebujete račun, svoj primerek programa Dynamics 365 for Customer Engagement pa morate izbrati za vir podatkov. Za več informacij o registraciji in povezovanju virov podatkov glejte Microsoft Power BI.

 1. Pojdite v Nadzorne plošče v možnostih Prodaja, Storitev ali Trženje.

 2. Izberite Novo in nato Nadzorna plošča storitve Power BI.
  Morda boste pozvani k vpisu v storitev Power BI.

 3. V pogovornem oknu »Dodaj nadzorno ploščo storitve Power BI« izberite delovni prostor in nato nadzorno ploščo storitve Power BI, ki jo želite vdelati v nadzorno ploščo v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement. Izberite možnost Omogoči za mobilno napravo, če želite, da bo nadzorna plošča na voljo za Dynamics 365 for tablets in Dynamics 365 za telefone.

  Dodajanje ploščice storitve Power BI na osebno nadzorno ploščo

 4. Izberite Shrani, da shranite nadzorno ploščo.

Vdelava ploščic Power BI na osebno nadzorno ploščo

Upoštevajte naslednja navodila za dodajanje ene ali več ploščic storitve Power BI na osebno nadzorno ploščo. Če vzpostavljate povezavo s storitvijo Power BI, potrebujete račun, svoj primerek programa Dynamics 365 for Customer Engagement pa morate izbrati za vir podatkov. Za več informacij o registraciji in povezovanju virov podatkov glejte Microsoft Power BI.

 1. Pojdite v Nadzorne plošče v možnostih Prodaja, Storitev ali Trženje.

 2. Izberite obstoječo osebno nadzorno ploščo ali izberite možnost Novo, da jo ustvarite.

 3. Na nadzorni plošči izberite območje, kamor želite postaviti ploščico, in nato v orodni vrstici izberite Ploščica storitve Power BI.

 4. V pogovornem oknu »Dodaj nadzorno ploščo storitve Power BI« izberite delovni prostor in nato ploščico storitve Power BI, ki jo želite prikazati na svoji nadzorni plošči. Izberite možnost Omogoči za mobilno napravo, če želite, da bo ploščica na voljo za Dynamics 365 for tablets in Dynamics 365 za telefone.

  Če želite na nadzorno ploščo dodati še eno ploščico storitve Power BI ali druge komponente, kot je grafikon ali seznam, izberite novo območje nadzorne plošče in ponovite postopek.

 5. Izberite Shrani, da shranite nadzorno ploščo.

Možnosti uporabe ploščic Power BI Embedded na osebnih nadzornih ploščah aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement

Za prikaz funkcij, ki so na voljo za upodobitev Power BI, se s kazalcem miške pomaknite v zgornji desni kot upodobitve in prikazale se bodo spodnje zmogljivosti.

Vdelava funkcij ploščice storitve Power BI

 1. Kliknite gumb Osveži gumb »Osveži«, da osvežite temeljne podatke poročila ploščice.

 2. Kliknite gumb Odpri v storitvi Power BI gumb »Odpri v storitvi Power BI«, da v novem zavihku brskalnika odprete nadzorno ploščo storitve Power BI, ki vsebuje upodobitev.

 3. Kliknite gumb Povečaj Povečaj ploščico, da razširite upodobitev in povečate območje za ogled upodobitve kot pri prikazani ploščici prodajnega lijaka.

  Povečana vdelana ploščica storitve Power BI

Skupna raba osebne nadzorne plošče, ki vsebuje upodobitve Power BI

Če želite osebno nadzorno ploščo z upodobitvami Power BI dati v skupno rabo, morate možnost skupne rabe konfigurirati v programu Customer Engagement in storitvi Power BI, poleg tega pa mora imeti uporabnik ali skupina iste poverilnice in ustrezno raven dostopa v obeh storitvah. Če želite dati osebno nadzorno ploščo v storitvi Customer Engagement v skupno rabo, odprite možnost Prodaja > Nadzorne plošče. Na seznamu nadzornih plošč izberite želeno osebno nadzorno ploščo in kliknite SKUPNA RABA NADZORNE PLOŠČE. Za več informacij o skupni rabi nadzorne plošče v storitvi Power BI glejte Power BI: skupna raba nadzorne plošče s sodelavci in drugimi osebami.

Obvestilo o zasebnosti

Če omogočite vdelovanje ploščic in nadzornih plošč Power BI, se takrat, ko uporabnik vdela ploščico ali nadzorno ploščo Power BI, uporabi njegov žeton s pooblastilom Azure Active Directory za Dynamics 365 for Customer Engagement, s čimer se preveri pristnost v storitvi Power BI z implicitnim dovoljenjem, kar končnemu uporabniku zagotavlja izkušnjo enostavne »enotne prijave«.

Skrbnik lahko kadar koli onemogoči vdelovanje ploščic in nadzornih plošč Power BI, da tako ustavi uporabo žetona s pooblastilom Dynamics 365 for Customer Engagement pri preverjanju pristnosti v storitvi Power BI. Obstoječe ploščice ali nadzorne plošče za končnega uporabnika ne bodo več upodobljene.

Komponenta ali storitev Azure, povezana z vdelovanjem ploščic Power BI, je podrobno opisana v nadaljevanju.

Opomba: Če želite več informacij o dodatnih ponudbah storitve Azure, obiščite Središče zaupanja Microsoft Azure.

Azure Active Directory

Ta storitev zagotavlja žeton s pooblastilom, ki je posredovan v storitev Power BI za preverjanje pristnosti API-ja in uporabniškega vmesnika.

Glejte tudi

Uporaba storitve Power BI z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement
Ustvarjanje ali urejanje grafikona
Nastavitev lastnosti za grafikon ali seznam, vključen na nadzorno ploščo