Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V program Dynamics 365 so poslovni programi, ki temeljijo na vlogah, tako da so organizacije že na začetku opremljene s tistimi programi, ki jih potrebujejo za vodenje poslov, druge programe pa se lahko nato po potrebi sproti dodaja.

Ti programi so preprosti za uporabo in intuitivni ter omogočajo uporabnikom, da lahko hitro najdejo naloge, ki jih morajo vsak dan opraviti.

V prejšnjih različicah ste ob vpisu v Dynamics 365 lahko videli eno aplikacijo s področji za prodajo, storitve in trženje ter zemljevid mesta (sistem menijev) z več entitetami, ki ga pri svojem delu morda sploh niste potrebovali. V poslovnih aplikacijah pa je prikazano manjše število zemljevidov mesta, ki temeljijo na vlogah in so ustvarjeni glede na namen.

Skrbniki sistema in prilagojevalci lahko z varnostnimi vlogami upravljajo dostop do programov. Videli boste lahko le tiste programe, do katerih vam je omogočen dostop. Ko boste program odprli, boste videli podatke, ki so relevantni za naloge, ki jih opravljate, kar poenostavi vaše delo v programu.

Če ste na primer predstavnik za stranke, bo na vaši strani s programi prikazan program Customer Service. V programu Customer Service so na poenostavljenem zemljevidu mesta prikazane le entitete storitev in nastavitve za upravljanje storitve.

Privzete aplikacije

Glede na vašo varnostno vlogo in možnost licenciranja, za katero so se odločili v vaši organizaciji, lahko na ciljni strani vidite eno ali več od naslednjih aplikacij:

 • Sales Prilagodljiv program za upravljanje odnosov, ki omogoča avtomatizacijo prodajnih procesov, vam pa, da spremljate uspešnost in dosežete doslednejše prodajne interakcije tako, da sledite prodajnemu procesu, saj vas program vodi skozi vse faze, od ustvarjanja možne stranke do zaključka prodaje.

  V program Sales so vključeni tudi povezani seznami za trženje in akcije, ker jih za stik z morebitnimi možnimi strankami uporabljajo prodajne ekipe. V delovnem območju »Trženje« spodbudite poslovanje svojega podjetja in izboljšajte prodajo s ciljno usmerjenimi trženjskimi akcijami. Do tega programa lahko privzeto dostopajo samo osebe z vlogo za dostop do programa Sales ter osebe z vlogo skrbnika sistema in prilagojevalca sistema. Skrbnik sistema lahko pozneje dodeli dostop do programa tudi drugim vlogam.

  Za informacije kako začeti s prodajo in trženjem glejte Dynamics 365 for Sales – uporabniški priročnik.|

 • Customer Service Predstavnikom storitev za stranke dodeli pooblastila za upravljanje primerov. Upraviteljem storitve pa omogoča, da upravljajo pomembne vidike storitev za stranke, kot je nastavitev ravni in pogojev storitve, ki jo organizacija nudi svojim strankam, ali nastavitev pravil za samodejno pretvorbo pogovorov v primere. Do tega programa lahko privzeto dostopajo samo osebe z vlogo za dostop do programa Customer Service ter osebe z vlogo skrbnika sistema in prilagojevalca sistema. Skrbnik sistema lahko pozneje dodeli dostop do programa tudi drugim vlogam.

  Za informacije kako začeti z uporabo rešitve Customer Service glejte Dynamics 365 for Customer Service – uporabniški priročnik.

 • Field Service Organizacijam omogoča vodenje delovne sile z rešitvijo Field Service in ponuja zmožnosti za pametno načrtovanje in upravljanje virov. Z učinkovitim usmerjanjem, usklajevanjem z usposobljenostjo virov in krajšim časom potovanja optimizira načrtovanje storitev.

  Za informacije kako začeti z uporabo rešitve Field Service glejte Dynamics 365 for Field Service – uporabniški priročnik.

 • Project Service Automation Projektnim vodjem olajša ustvarjanje ponudb in pogodb za projekte. Z analitiko lahko projektni vodje zagotovijo, da so projekti uresničljivi in dobičkonosni.

  Za informacije kako začeti z uporabo avtomatizacije rešitve za vodenje projektov glejte Dynamics 365 for Project Service Automation – uporabniški priročnik.

  • Dynamics 365 – po meri. Ta aplikacija omogoča dostop do vseh zmogljivosti, med njimi do skrbništva, nastavitev ter podedovanih funkcij prodaje, storitev in trženja.

Razpoložljivost aplikacij za podjetja

Poslovne aplikacije so na voljo v spletni aplikaciji Dynamics 365 in v najnovejši različici storitve Dynamics 365 za tablične računalnike.

Za vas lahko nove poslovne programe ustvari vaš sistemski skrbnik ali uporabnik z ustreznimi pravicami. Več informacij: Upravljanje dostopa do programov z varnostnimi vlogami

Poiščite svoje poslovne programe

Programi so vam na voljo glede na vašo varnostno vlogo. Prikazani so vsi programi, ki so vam na voljo na domači strani programa Dynamics 365 ali na strani »Moji programi«.

Več informacij: Kje je mogoče najti poslovne aplikacije

Nadgradnja s starejših različic Dynamics 365 Customer Engagement

Uporabniki, ki bodo program nadgradili s starejših različic Dynamics 365, ne bodo občutili nobenih motenj v funkcionalnosti. V okviru Dynamics 365 – aplikacije po meri, ustvarjene med nadgradnjo, jim bodo na voljo vse zmogljivosti, vključno s prodajo, storitvami in trženjem. Po nadgradnji bodo prikazani tudi vsi privzeti poslovni programi, ki so vam na voljo glede na vašo varnostno vlogo in možnosti licenciranja, ki so izbrane za vašo organizacijo.

Glejte tudi

Seznanite se z rešitvijo Dynamics 365