Ustvarjanje povezav za določanje in ogled odnosov med zapisi

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V programu Dynamics 365 for Customer Engagement lahko ustvarite in pregledujete odnose med zapisi za mnoge entitete z možnostjo Poveži. Povezave omogočajo, da med seboj zlahka povežete uporabnike, stike, ponudbe, prodajna naročila in mnoge druge zapise entitet. Ko odprete zapis in izberete Povezave, si lahko ogledate vse povezave med tem in drugimi zapisi.

Ko ustvarite povezavo, ji dodelite vlogo. Obstaja veliko različnih vlog, ki jih lahko uporabite za identifikacijo povezav, kot je oseba, odgovorna za upravljanje odnosov s stranko, ali sodelavec. Vloge povezav določajo, kako so zapisi povezani z vami, vašo organizacijo in drug z drugim, npr. vodja z zaposlenim. Obstajajo tri vrste vlog povezav: poslovne, družinske in družabne. Skrbnik sistema lahko doda nove vloge povezav.

Ustvarjanje povezave

 1. Odprite zapis in nato v ukazni vrstici kliknite Poveži > Z drugim.

  Začetni zapis imenujemo izvorni zapis.

 2. V pogovornem oknu Nova povezava vnesite Ime in Kot ta vloga, da določite vlogo povezave za zapis, ki ga želite povezati, imenovan ciljni zapis. Po želji lahko vnesete opis.

  Vloga ciljnega zapisa je lahko enaka kot pri izvornem zapisu, lahko je različna ali pa vlogo ciljnega zapisa pustite prazno.

 3. Po potrebi lahko izberete različnega lastnika povezave. Izberite Podrobnosti in nato izpolnite polja.

 4. Kliknite Shrani, Shrani in zapri ali Shrani in novo, da shranite novo ustvarjeno povezavo in odprete obrazec za ustvarjanje druge povezave.

Ogled povezav za zapis

 1. Odprite zapis, za katerega si želite ogledati povezave.

 2. Če si želite ogledati vse povezave, izberite spustni meni sorodnih zapisov poleg imena zapisa in nato kliknite Povezave.

  Izbira spustnega menija s sorodnimi zapisi za ogled povezave

Deaktiviranje ali brisanje povezave

Če povezave za zapis ne potrebujete več, jo lahko deaktivirate ali izbrišete, da trajno odstranite povezavo.

 1. Odprite zapis, iz katerega želite deaktivirati in izbrisati povezavo.

 2. Izberite spustni meni sorodnih zapisov poleg imena zapisa in nato kliknite Povezave.

 3. Izberite povezavo, ki jo želite deaktivirati ali izbrisati, in nato kliknite Deaktiviraj ali Izbriši.

Glejte tudi

Hierarhični odnosi