Določite, kdo lahko uporablja poročilo

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Privzeto poročilo velja kot osebno poročilo in lahko ga uporablja samo avtor, razen če je poročilo v skupni rabi.

If you use [!INCLUDE[pn_crm_for_outlook_full](../includes/pn-crm-for-outlook-full.md)], all reports that you own will be available when you’re offline. [!INCLUDE[proc_more_information](../includes/proc-more-information.md)] [Work offline with Dynamics 365 for Outlook](../outlook-add-in/work-offline-dynamics-365-outlook.md). -->
 1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. Kliknite Prilagoditev sistema.

 4. Kliknite Komponente > Poročila in nato kliknite ali tapnite poročilo, ki ga želite dati v skupno rabo.

 5. Kliknite Dejanja.

  • Če želite spremeniti lastnika, izberite Dodeli in nato izberite uporabnika ali ekipo.

  • Če želite poročilo dati v skupno rabo, izberite Skupna raba, dodajte uporabnika ali ekipo, s katero želite deliti poročila, in nato jim dodelite določena dovoljenja. Kliknite ali tapnite Daj v skupno rabo.

 6. Kliknite Shrani ali Shrani in zapri.

Glejte tudi

Pridobivanje seznama razpoložljivih poročil
Zagon poročila
Uvod v pisanje poročil