Urejanje privzetega filtra poročila

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Če gre za poročilo SQL Server Reporting Services, ki je omogočeno za vnaprejšnje filtriranje in ima privzeti filter, lahko privzet filter spremenite, da prikažete podatke, ki jih želite videti v poročilu. Ta filter se uporabi vsakič, ko uporabnik zažene poročilo.

 1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

  Preverite svojo varnostno vlogo

 2. Odprite Poročila.

 3. Izberite poročilo in v ukazni vrstici kliknite ali tapnite Več ukazovGumb »Več ukazov« v dejavnosti sestanka, nato kliknite ali tapnite Uredi privzeti filter.

  Če želite videti vsa poročila, vključno s podporočili, ki v privzetem pogledu niso prikazana, izberite pogled Vsa poročila, vključno s podporočili.

 4. Spremenite pogoje filtra.

  Pogoji so združeni v skupine glede na vrste zapisov, ki jih lahko uporabite v filtru, na primer Kupci ali Stiki.

  Če želite urediti obstoječo vrstico,

  1. kliknite ali tapnite relacijski operator poizvedbe in izberite operator oz. kliknite ali tapnite podčrtano vrednost in vnesite novo vrednost.

  2. Kliknite ali tapnite relacijski operator poizvedbe in izberite operator.

  Dodajanje vrstice pogoja:

  1. Kliknite ali tapnite Izberi in določite, po katerem polju želite filtrirati.

  2. Kliknite ali tapnite relacijski operator poizvedbe in izberite operator.

  3. Kliknite ali tapnite Vnesi vrednost in vnesite vrednost, po kateri želite filtrirati. Pri nekaterih vrednostih lahko kliknete ali tapnete gumb Izberi ali spremeni vrednosti tega polja Gumb s tremi pikami, da odprete pogovorno okno Izberi vrednosti in nato izberete želeno vrednost.

  Če želite združiti pogoje,

  morate izbrati dve ali več vrstic enake vrste zapisa. Faza prodaje in Predvideni prihodki sta na primer vrednosti polj v vrsti zapisa Priložnost, zato je mogoče vrstici, ki določata pogoje filtriranja za ti dve polji, združiti. Vrstic z vrednostmi polj iz različnih vrst zapisov, kot sta Kupec in Priložnost, pa ni mogoče združiti.

  1. Za vsako vrstico, ki jo želite združiti, v podrobnem načinu kliknite ali tapnite menijski gumb Možnosti arrow_down_black za to vrstico in nato kliknite ali tapnite Izberi vrstico.

  2. V orodni vrstici Filter izberite Skupina AND ali Skupina OR.

  3. Če želite iz skupine odstraniti vrstico, kliknite ali tapnite menijski gumb Možnosti arrow_down_black za to vrstico in nato kliknite ali tapnite Izbriši.

  4. Če želite izbrati skupino, kliknite ali tapnite menijski gumb Možnosti arrow_down_black za to skupino in nato kliknite ali tapnite Izberi skupino.

  5. Če želite skupini dodati pogojni stavek, kliknite ali tapnite menijski gumb Možnosti arrow_down_black za to skupino in nato kliknite ali tapnite Dodaj stavek ter izberite polje, relacijski operator poizvedbe in vrednost.

  6. Če želite preklicati izbiro skupine, kliknite ali tapnite menijski gumb Možnosti arrow_down_black za to skupino in nato kliknite ali tapnite Počisti izbor skupine.

  7. Če želite razdružiti skupino, kliknite ali tapnite menijski gumb Možnosti arrow_down_black za to skupino in nato kliknite ali tapnite Razdruži.

  8. Če želite spremeniti skupino Skupina AND v skupino »Skupina OR« ali skupino Skupina OR v skupino Skupina AND, kliknite menijski gumb Možnosti arrow_down_black za to skupino, nato pa kliknite ali tapnite Spremeni v OR ali Spremeni v AND.

  Nasvet

  • Če želite počistiti vse pogoje in začeti znova, v orodni vrstici »Filter« kliknite ali tapnite Počisti in nato kliknite ali tapnite Potrdi.
   • Če želite izbrisati vrstico, kliknite ali tapnite menijski gumb Možnosti arrow_down_black za to vrstico in nato kliknite ali tapnite Izbriši.

  Shranjevanje filtra

 5. Kliknite ali tapnite Shrani privzeti Filter.

Glejte tudi

Ustvarjanje, urejanje ali kopiranje poročil s čarovnikom za poročila
Prilagajanje in organiziranje poročil
Uvod v pisanje poročil