Uvoz in izvoz podatkov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Da bi spremljali vse vaše podatke o stranki na enem mestu, morda želite uvoziti stike, možne stranke ali druge vrste zapisov v Dynamics 365 iz drugih virov, kot je e-poštni program, preglednica ali telefon.

Opomba

Glede na to, koliko podatkov želite uvoziti in glede na druge dejavnike, lahko uvoz podatkov zahteva načrtovanje. Za navodila se lahko obrnete na skrbnika sistema.

Stiki so običajno uvoženi iz e-poštnega programa ali preglednice. Preberite navodila za ta postopek: Uvoz stikov

Kupce, možne stranke in druge podatke je mogoče uvoziti iz drugih virov. Preberite navodila za ta postopek: Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov

Po uvozu boste morda morali preveriti, ali obstajajo dvojniki. Preberite navodila za ta postopek: Spajanje podvojenih zapisov za kupce, stike ali možne stranke

Izvozi

Če želite izvesti dodatne izračune ali zagnati lastna poročila, lahko izvozite svoje podatke v Excel. Če želite zajeti vse podatke v določeni časovni točki, ustvarite statično preglednico programa Excel. Lahko pa tudi ustvarite dinamično vrtilno tabelo ali delovni list in nato izberite stolpce ali polja, ki jih želite vključiti. V naslednjih člankih so navodila za postopek:

Glejte tudi

Izbira podatkovne preslikave
Pregled nastavitev in uvoz podatkov
Uvažanje podatkov (za razvijalce)