Spremljanje opomb, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V programu Dynamics 365 lahko vso komunikacijo s svojimi strankami spremljate tako, da uporabite dejavnosti. Pri reševanju primera storitve lahko na primer delate beležke, pošiljate e-pošto, opravljate telefonske klice, nastavljate sestanke, si dodelite opravila in ostanete obveščeni z novicami za stranke. Vsa ta dejanja štejejo med vrste dejavnosti.

Spremljanje dejavnosti v storitvi Dynamics 365

Pomembno

Če želite poslati e-poštno sporočilo, mora biti vaša e-pošta pravilno konfigurirana. Več informacij: Zakaj ima poslano e-poštno sporočilo stanje »Čaka na pošiljanje«?

Glejte tudi

Sodelovanje in komuniciranje s storitvijo Yammer