Uporabite bližnjice na tipkovnici v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Bližnjice na tipkovnici omogočajo nadomestni način za izvajanje pogostih opravil, ne da bi bilo treba uporabljati miško ali tapniti ukaz s prstom. Pomagajo pri nemotenem krmarjenju po vmesniku. Naslednje bližnjice na tipkovnici delujejo v vseh aplikacijah rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement.

Opomba

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tem razdelku, se nanašajo na postavitev tipkovnice, ki velja za Združene države Amerike. Tipke pri drugih postavitvah tipkovnice morda ne ustrezajo tipkam na tipkovnici, ki velja za ZDA.

Bližnjice obrazca

Opravilo Spletni odjemalec Poenoteni vmesnik
Dokončanje ukaza za aktivno možnost ali gumb Vnos Vnos
Preklic ukaza ali zapiranje izbranega seznama ali pogovornega okna Esc Esc
Shranjevanje Ctrl + S Ctrl + S
Shranjevanje in izhod Alt + S Ni na voljo
Preklic urejanja in zapiranje (»Zapri«) Esc Esc
Izbris zapisa (ko so obrazci v načinu urejanja) Ctrl + D Ni na voljo
Shranjevanje in nato odpiranje novega obrazca (Shrani in Novo) (ko so obrazci v načinu urejanja) Ctrl + Shift + S Ni na voljo
Odprite iskalni meni s pred kratkim uporabljenimi in po abecedi razvrščenimi elementi Puščica dol Puščica dol
Odpiranje spustnega seznama za iskanje Vnos Vnos
Zapiranje spustnega seznama za iskanje Esc Esc
Odpiranje zapisa, najdenega v iskanju z obrazci v načinu urejanja Vnos Vnos
Dodajanje članka v e-poštno sporočilo Shift + Alt + A Ni na voljo
Uporaba predloge e-poštnega sporočila (pri urejanju e-poštnega sporočila) Shift + Alt + T Ni na voljo

Bližnjice za krmarjenje po obrazcu

Opravilo Spletni odjemalec Poenoteni vmesnik
Pomik do naslednje možnosti, skupine možnosti ali polja Tabulatorka Tabulatorka
Pomik do prejšnje možnosti, skupine možnosti ali polja Shift + tabulatorka Shift + tabulatorka
Pomik med možnostmi na odprtem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti Puščične tipke Puščične tipke
Premik v ukazno vrstico Ctrl + [ ali Ctrl + ] Ni na voljo
Pomik na razdelek orientacijskih točk strani Ni na voljo Ctrl + [

Mreže, ki jih je mogoče urejati (pogledi)

Če je skrbnik omogočil mreže, ki jih je mogoče urejati (pogledi), lahko urejate podatke neposredno v mreži (pogled). V spodnji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici:

Opravilo Spletni odjemalec in poenoteni vmesnik
Razvrstitev po stolpcu, ko je fokus na glavi stolpca Tipka Enter
Odpiranje pogovornega okna za filter, ko je fokus na glavi stolpca Preslednica
Pomik v naslednje polje, ko je fokus na celicah Tipka s puščico desno (→)
Pomik v predhodno polje, ko je fokus na celicah Tipka s puščico levo (←)
Pomik v naslednjo glavo stolpca, ko je fokus na glavi stolpca Tabulatorka
Pomik v predhodno glavo stolpca, ko je fokus na glavi stolpca Shift + tabulatorka
Pomik v zgornjo celico Tipka s puščico gor (↑)
Pomik v spodnjo celico Tipka s puščico dol (↓) ali tipka Enter, ko celica ni v načinu urejanja
Pomik v način urejanja za polja Besedilo, Število in Preprosto, ko je fokus na polju Vrednost vnesite neposredno, da prepišete obstoječo vrednost ali Preslednica za nadaljevanje urejanja obstoječe vrednosti ali F2 za izbiro obstoječe vrednosti
Pomik v način urejanja za polja Datum in čas Vnesite vrednost neposredno ali F4 ali Alt + ↓ za prikaz izbirnika datuma/ure
Pomik v način urejanja za spustna polja (Iskanje, Nabor možnosti) Preslednica za spust seznama
Pomik v način urejanja za polja Dve možnosti Preslednica za preklop med dvema možnostma ali F4 ali Alt + ↓ za spust seznama
Pomikanje med vnosi v odprtem spustnem seznamu Tipki puščica gor/puščica dol (↑/↓)
Izbira možnosti v odprtem spustnem seznamu Enter
Zapiranje odprtega spustnega seznama Esc
Preklic urejanja Esc
Pomik do in odpiranje možnosti za iskanje zapisa Tipka Enter, ko je fokus na ikoni (→)
Pomik na naslednjo stran (če obstaja) Tipka Page Down
Pomik na predhodno stran (če obstaja) Tipka Page Up
Pomik v glavo stolpca, ko je fokus v mreži Shift + tabulatorka
Pomik na gumb Shrani, ko je fokus na glavi stolpca (v primeru neshranjenih podatkov) Tabulatorka
Pomik na gumb Osveži, ko je fokus na glavi stolpca Tabulatorka

Bližnjice interaktivne nadzorne plošče

Interaktivne nadzorne plošče omogočajo nove funkcije, kot so filtriranje, razvrščanje in hitra dejanja. Spodnja razpredelnica prikazuje bližnjice na tipkovnici, dodane aplikacijam, ki temeljijo na poenotenem vmesniku.

Opravilo Poenoteni vmesnik
Vklop elementa nadzorne plošče (simulacija levega klika) Enter ali preslednica
Pomik na naslednji element Tabulatorka
Pomik na predhodni element Shift + tabulatorka
Pomik na naslednji predmet v elementu nadzorne plošče Tipka s puščico dol (↓)
Pomik na predhodni predmet v elementu nadzorne plošče Tipka s puščico gor (↑)
Zapiranje menija Esc
Potrditev polja ali izbirnega gumba Preslednica
Sprememba filtra datumskega obsega Ctrl + Alt + D
Prikaz plošče filtrov za vidne elemente Ctrl + Alt + V
Pomik na globalno ukazno vrstico Ctrl + Alt + A

Bližnjice globalnega filtra

Opravilo Poenoteni vmesnik
Odpiranje menija Enter ali preslednica ali tipka s puščico dol (↓)
Aktiviranje gumba Enter ali preslednica
Pomik na naslednji element Tabulatorka
Pomik na predhodni element Shift + tabulatorka
Odpiranje kontrolnika drevesnega pogleda Tipka s puščico desno (→)
Zapiranje kontrolnika drevesnega pogleda Tipka s puščico levo (←)
Pomik na naslednje vozlišče drevesnega pogleda Tipka s puščico gor (↑)
Pomik na predhodno vozlišče drevesnega pogleda Tipka s puščico dol (↓)
Pomik na prvo vozlišče drevesnega pogleda Domov
Pomik na zadnje vozlišče drevesnega pogleda Zaključek
Izvedba privzetega dejanja za vozlišče drevesnega pogleda Vnos
Odstranitev filtra Izbrišite.

Bližnjice za kontrolnik toka nadzorne plošče

Opravilo Poenoteni vmesnik
Pomik na prvi ukaz v ukazni vrstici dejavnega toka nadzorne plošče Ctrl + Alt + Q
Pomik na naslednji element Tabulatorka
Pomik na predhodni element Shift + tabulatorka
Aktiviranje gumba Enter ali preslednica
Aktiviranje gumba Razvrsti po polju in odpiranje pojavnega menija Enter ali preslednica ali tipka s puščico dol (↓)
Pomik na naslednji predmet Tipka s puščico dol (↓)
Pomik na predhodni predmet Tipka s puščico gor (↑)
Pomik na prvi predmet Domov
Pomik na zadnji predmet Zaključek
Pomik na naslednji tok Ctrl + F6
Pomik na predhodni tok Ctrl + Shift + F6
Zapiranje menija Escape
Sprememba stanja potrditvenega polja Preslednica

Običajni kontrolniki

Bližnjice grafikona

Opravilo Poenoteni vmesnik
Pomik na prvi element na grafikonu Tabulatorka
Pomik na naslednjo podatkovno točko Tipka s puščico desno (→) ALI tipka s puščico dol (↓)
Pomik na predhodno podatkovno točko Tipka s puščico levo (←) ALI tipka s puščico gor (↑)
Pomik na prvo podatkovno točko Domov
Pomik na zadnjo podatkovno točko Zaključek
Pomik na gumb Več o tem na grafikonu z oznakami Tabulatorka
Pomik z gumba Več o tem na oznake na grafikonu z oznakami Shift + tabulatorka
Filtriranje nadzorne plošče, ko je fokus na podatkovni točki na interaktivni nadzorni plošči Enter ali preslednica

Bližnjice za kontrolnik datuma in ure

Opravilo Poenoteni vmesnik
Odpiranje pojavnega menija izbirnika datuma Enter ali preslednica ali tipka s puščico dol (↓)
Aktiviranje možnosti in zapiranje pojavnega menija Enter ali preslednica
Pomik na naslednji predmet Tipka s puščico dol (↓)
Pomik na predhodni predmet Tipka s puščico gor (↑)
Pomik na prvi predmet Domov
Pomik na zadnji predmet Zaključek
Zapiranje pojavnega menija izbirnika datuma Esc
Pomik na naslednji element Tabulatorka
Pomik na predhodni element Shift + tabulatorka
Izbira koledarja Enter ali preslednica
Aktiviranje gumba Enter ali preslednica

Bližnjice do rezultatov iskanja

Opravilo Poenoteni vmesnik
Pomik na naslednji rezultat iskanja Tipka s puščico gor (↑)
Pomik na predhodni rezultat iskanja Tipka s puščico dol (↓)
Pomik na seznam razpoložljivih pogledov Tipka s puščico desno (→)
Pomik s seznama razpoložljivih pogledov na rezultate iskanja Tipka s puščico levo (←)
Krmarjenje med gumbi Tabulatorka

Bližnjice na tipkovnici za posamezne aplikacije

Bližnjice na tipkovnici za središče Customer Service

Dynamics 365 for Marketing: bližnjice na tipkovnici in pripomočki za osebe s posebnimi potrebami za oblikovalnike vsebine

Unified Service Desk

Oblikovalnik aplikacij, oblikovalnik zemljevida mesta in stran »Moje aplikacije«

Če uporabljate bralnik zaslona, upoštevajte naslednje korake za dostop do poljubnih podmenijev, ki se prikažejo pri premiku kazalca miške prek povezave za krmarjenje.

  1. Po menijskih možnostih se pomikajte prek običajnih povezav za krmarjenje.
  2. Aktivirajte povezavo z izbiro tipke Enter ali preslednice, kot običajno. Prikaže se seznam podmenijev.
  3. Do teh podmenijskih možnosti lahko dostopate z bližnjično tipko za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami (AT) za pomik do naslednjega gumba. Če na primer uporabljate bralnik zaslona NVDA, uporabite bližnjično tipko »b« (NVDA + b). Če se želite pomikati po vseh možnostih, izbirajte tipko.

Pomembno

Več področij uporabniškega vmesnika (UI) ima vgrajeno možnost samodejne strnitve za menije. vključno z vrstico za krmarjenje in možnostjo krmarjenja po obrazcu. Oba elementa se razširita, ko ju izberete, vendar se po 30 sekundah nedejavnosti strneta.

Če imate odprt zapis (npr. možne stranke), so v tem razdelku prikazane bližnjice na tipkovnici za krmarjenje skozi različne stopnje prodajnega procesa za potrditev možne stranke in razpoložljive možnosti izbire na teh stopnjah. Če se na primer želite preprosto pomakniti s stopnje potrditve do stopnje zaprtja, uporabite ta dejanja tipkovnice:

  • Ko izberete stopnjo, se lahko s puščico dol pomaknete do polj.
  • Če je stopnja strnjena, izberite tipko Enter, da jo razširite.

Opomba

Ime procesa je ikona na dnu strani (ne na vrhu).

  • Bližnjice na tipkovnici v sistemu Windows: če uporabljate operacijski sistem Windows, izberite spodnjo povezavo in s spustnega seznama izberite številko različice. Prikazane so vse bližnjice, ki se uporabljajo v okolju Windows. Glejte razdelek Bližnjice na tipkovnici v sistemu Windows.
  • Bližnjice na tipkovnici v sistemu Mac: če uporabljate operacijski sistem Mac, izberite spodnjo povezavo in si oglejte vse bližnjice, ki se uporabljajo v okolju Mac. Glejte razdelek Bližnjice na tipkovnici v sistemu Mac.

Glejte tudi

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami za rešitev Customer Engagement