Pogosta vprašanja o programu OneNote v storitvi Dynamics 365

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Zakaj datoteke programa OneNote prikažejo ikono mape?

Gre za znano težavo. Kliknite ime datoteke in odprite OneNote po pričakovanjih.

Zakaj se zvezki programa OneNote ne prikažejo v območju »Dokumenti« storitve OneDrive?

Zvezki OneNote, shranjeni v storitev Skupine storitve Office 365 OneDrive, se ne prikažejo v programu Dynamics 365 (online).

Sporočilo o napaki: Zvezka ni mogoče najti

Prikaže se sporočilo:

We can’t find the notebook. The [!INCLUDE[pn_onenote](../includes/pn-onenote.md)] notebook might have been removed or moved to another location. Check the notebook location or contact your administrator to update the location record stored in Dynamics 365. (Error: 0x80060729)  
  1. To težavo odpravite tako, da odprete razdelek Nastavitve > Upravljanje dokumentov > Zapisi mest dokumentov.

  2. Odprite pogled OneNote in poiščite zapis mesta dokumenta v povezavi z vašim računom.

  3. Odprite ta zapis mesta dokumenta in nato spremenite ustrezen URL tako, da se bo ujemal z lokacijo zvezka.

Ali lahko urejam datoteko programa OneNote s programom Dynamics 365?

Ne. To lahko storite le v programu OneNote, ki se odpre, ko kliknete povezavo s programom OneNote.

Ne morem dostopati do zvezka Dynamics 365 OneNote.

V razdelku za OneNote v Dynamics 365 ne izbrišite datotek OneNote z obliko zapisa .onetoc2 ali .one. Če jih izbrišete, ne bo mogoče dostopati do zvezka OneNote programa Dynamics 365.

Ali so skupine razdelkov podprte v programu Dynamics 365?

Skupine razdelkov, ki združujejo povezane razdelke v programu OneNote, niso podprte v programu Dynamics 365.

Ali lahko preimenujem razdelek v programu OneNote Online?

Ne. Omogočeno je le preimenovanje razdelka v namizni različici programa OneNote. Če preimenujete razdelek v programu OneNote Online, posodobljeno ime razdelka ne bo prikazano v programu Dynamics 365.

Zakaj vidim zapise, ki bi morali biti na zavihku programa OneNote?

To se zgodi, če ste izbrisali vse razdelke v zvezku. Priporočamo, da v zvezku OneNote pustite vsaj en razdelek. To težavo rešite tako:

  1. Odprite zapis, pri katerem se pojavi ta težava. Primer: v glavnem meniju kliknite Prodaja > Kupci kliknite zapis kupca.

  2. V glavnem meniju kliknite spustni meni ob imenu zapisa in nato kliknite Dokumenti.

  3. Kliknite Odpri v programu SharePoint in nato ustvarite nov razdelek z namizno različico programa OneNote.

Sporočilo o napaki: Datoteke ni mogoče najti

Prikaže se sporočilo:

File cannot be found. (Error: 0x80060706)  

Če ste v primeru uvedbe na mestu uporabe CreateSPFoldersUsingNameandGuid izklopili z orodjem »OrgDbOrgSettings«, se lahko ta napaka prikaže pri odpiranju zavihka OneNote v entiteti, omogočeni za OneNote. Nastavite to možnost na True. Glejte: Orodje »OrgDBOrgSettings« za Microsoft Dynamics CRM.

OneNote zahteva, da mape SharePoint vključujejo GUID.

Prikaže se to sporočilo o napaki: Seznam ne podpira tega postopka. (Napaka: 0x80060715)

Pri nadaljnjih klikih v OneNote se prikaže to sporočilo o napaki: Ni razdelkov za prikaz. Razdelki znotraj skupine razdelkov niso podprti. Če želite odpraviti to težavo, vnesite pot datoteke, ki je krajša od 70 znakov.

Sprememba imena datoteke programa OneNote v programu Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 lahko povzroči spor

Oglejte si ta primer:

uporabnik A odpre OneNotov zapisek v Dynamics 365 in doda vsebino (npr.: Prodaja > Kupci > > Povzetek > Razdelek s časovnico > + > OneNote). Uporabnik A ali drugi uporabnik, uporabnik B, spremeni ime OneNotove datoteke v mreži dokumentov (npr: Prodaja > Kupci > > Povezano > Dokumenti). Uporabnik A odpre zapisek z uporabo časovnice (npr: Prodaja > Kupci > > Povzetek > Razdelek s časovnico > + > OneNote). Uporabniku A bi se moral prikazati preimenovani zapisek z obstoječo vsebino. Namesto tega se odpre nov zapisek.

Glejte tudi

Nastavitev integracije programa OneNote v programu Dynamics 365