Vrnitev na ali pripenjanje zapisov, pogledov ali nadzornih plošč, ki jih najpogosteje uporabljate

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Verjetno ves čas delate z istimi zapisi. Tako na primer redno dostopate do istega stika ali kupca. Ali pa vedno znova delate z istimi seznami (pogledi) podatkov. Prek globalne vrstice za krmarjenje se lahko hitro vrnete na nedavno uporabljene zapise ali poglede. Zapise in poglede lahko tudi pripnete in jih tako hitreje najdete. Dostopate lahko tudi do nedavno uporabljenih nadzornih plošč in jih pripnete.

Vrnitev na nedavno uporabljene elemente

 1. V globalni vrstici za krmarjenje kliknite gumb Nedavno prikazani elementi Gumb »Nedavno prikazani elementi« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • V možnosti Nedavni zapisi izberite zapis ali nadzorno ploščo, na katero se želite vrniti. Če želite pripeti nadzorno ploščo ali zapis na vrh seznama Nedavni zapisi, pokažite na zapis ali nadzorno ploščo in nato kliknite gumb Pripni Gumb »Pripni«.

  • V možnosti Nedavni pogledi izberite pogled, na katerega se želite vrniti. Če želite pripeti pogled na vrh seznama Nedavni pogledi, pokažite na pogled in nato kliknite gumb Pripni Gumb »Pripni«.

   Opomba

   Pripeti elementi so razporejeni glede na to, kdaj ste jih pripeli. Nepripeti elementi so razporejeni glede na to, kdaj ste dostopali do njih.

Glejte tudi

Delo s kupci in stiki