Poročila o vpogledih v izdelke

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Dynamics 365 for Customer Engagement vključuje veliko sistemskih poročil, ki jih lahko uporabite za pridobivanje vpogleda v stanje vašega podjetja. Uporabite ta poročila taka, kot so, ali pa jih prilagodite vašim potrebam. Če želite več informacij o poročilih po meri, glejte Prilagajanje in organiziranje poročil. Naslednje bo zagotovilo vpoglede v katalog izdelkov:

Opis Več informacij
Izdelki, ki jih uporablja kupec Poročilo o izdelkih po kupcih
Izdelki, ki jih uporablja stik Poročilo o izdelkih po stiku

Poročilo o izdelkih po kupcih

V tem poročilu si lahko ogledate, katere izdelke uporablja določen kupec. Poročilo za vsakega kupca navede seznam izdelkov, ki so povezani s kupcem.

V tem poročilu so privzeto prikazane samo vrstične postavke za naročila, katerih stanje ni Preklicano, in vrstične postavke za priložnosti s stanjem Pridobljeno.

Poročilo o izdelkih po stiku

V tem poročilu si lahko ogledate, katere izdelke uporablja določen stik. V poročilu so za vsak stik navedeni povezani izdelki.

V poročilu so prikazana naročila, ki niso bila preklicana, in priložnosti, ki ste jih pridobili.

Glejte tudi

Zagon poročila
Odpravljanje težav s podatki, ki se ne prikazujejo v poročilu
Prilagajanje in organiziranje poročil