Uporaba iskanja po ustreznosti za hitrejšo vrnitev obsežnih rezultatov iskanja

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement lahko iščete zapise po več entitetah z uporabo iskanja po ustreznosti ali kategoriziranega iskanja. Iskanje po ustreznosti vrne enoten seznam z rezultati iskanja, razvrščenimi po ustreznosti. Kategorizirano iskanje vrne rezultate iskanja, združene po vrstah entitet, kot so kupci, stiki ali možne stranke. Za iskanje zapisov določene vrste lahko uporabite Pogled hitrega iskanja v mreži entitete.

Funkcija iskanja po ustreznosti hitro vrne enoten seznam z obsežnimi rezultati iskanja po več entitetah, razvrščenimi po ustreznosti. Uporablja namensko storitev iskanja zunaj storitve Dynamics 365 for Customer Engagement (na podlagi tehnologije Azure) za večjo zmogljivost iskanja v Customer Engagement.

Iskanje po ustreznosti je na voljo poleg drugih funkcij iskanj v programu Customer Engagement, ki jih že poznate. Še naprej lahko uporabljate funkcijo hitrega iskanja po eni entiteti v mreži entitet ali funkcijo hitrega iskanja po več entitetah (imenovano »kategorizirano iskanje«, kadar je omogočena funkcija iskanja po ustreznosti) z uporabo iskalnega polja Iskanje podatkov aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement v vrstici za krmarjenje. Za obsežnejše in hitrejše rezultate priporočamo uporabo funkcije iskanja po ustreznosti.

Iskanje po ustreznosti vključuje naslednje izboljšave in prednosti:

 • Zagotavlja večjo zmogljivost z zunanjim indeksiranjem in tehnologijo iskanja Azure.

 • Omogoča iskanje ujemanj s katero koli besedo v iskalnem izrazu v katerem koli polju entitete. Ujemanja lahko vključujejo pregibne besede, kot so tok, pretakanje ali pretečeno.

 • Vrne enoten seznam z rezultati iz vseh entitet, ki omogočajo iskanje, razvrščenimi po ustreznosti na podlagi dejavnikov, kot je število ujemajočih se besed ali njihovega medsebojna bližina v besedilu.

 • Vidno označi ujemanja na seznamu rezultatov.

Opomba

 • Iskanje po ustreznosti ni na voljo za organizacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).
 • Funkcija iskanja po ustreznosti je privzeto onemogočena. Vaš skrbnik jo mora omogočiti za organizacijo. Ko skrbnik omogoči iskanje po ustreznosti, boste morda morali počakati eno uro ali dlje (odvisno od velikosti organizacije), preden bodo rezultati iskanja po ustreznosti vidni v spletni aplikaciji Customer Engagement. Preden sistem prikaže manjše spremembe v indeksiranih podatkih, lahko traja do 15 minut.
 • Omogočanje iskanja po ustreznosti omogoča uporabo vsem uporabnikom v organizaciji.
 • Funkcija iskanja po ustreznosti temelji na besedilu, z njo pa je mogoče iskati le v poljih vrste »Ena vrstica besedila«, »Več vrstic besedila«, Nabori možnosti« ali »Iskanja«. Ne podpira iskanja v poljih vrste »Numerični podatki« ali »Datum«.

Čeprav iskanje po ustreznosti poišče ujemanja s katero koli besedo v iskalnem izrazu v katerem koli polju entitete, hitro iskanje—tudi kadar je omogočeno iskanje po celotnem besedilu—poišče vse besede v iskalnem izrazu v enem polju.

Natančnejše je ujemanje pri funkciji iskanja po ustreznosti, višje na seznamu je prikazan rezultat. Ujemanje je ustreznejše, če so besede iz iskalnega izraza najdene v neposredni medsebojni bližini. Manjša je količina besedila z najdenimi iskanimi besedami, večja je ustreznost. Če iskane besede najdete na primer v nazivu in naslovu podjetja, je ujemanje lahko natančnejše, kot če so te besede najdene v večjem članku in so daleč narazen druga od druge. Ker so rezultati prikazani na enotnem seznamu, lahko vidite kombinacijo zapisov, prikazanih eden za drugim, kot so na primer kupci, priložnosti, možne stranke itd. Ujemajoče se besede so na seznamu vidno označene.

Če je iskanje po ustreznosti omogočeno za vašo organizacijo, iskanje po ustreznosti postane privzeta izkušnja iskanja. Ko vnesete iskalni izraz v polje Iskanje podatkov aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement v vrstici za krmarjenje in nato izberete tipko Enter ali gumb za iskanje, se prikaže stran z rezultati iskanja Iskanje po ustreznosti. Rezultati iskanja so prikazani na enotnem seznamu, v katerem so razvrščeni po ustreznosti. Če želite spremeniti privzeto izkušnjo iskanja, glejte Izbira privzete izkušnje iskanja.

Zaženite novo iskanje tako, da vnesete iskalni izraz v iskalno polje Iskanje po ustreznosti ali Iskanje podatkov aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement v vrstici za krmarjenje, kot je prikazano tukaj.

Iskanje po ustreznosti

Če želite dobiti želene rezultate, v iskalnem izrazu uporabite skladnjo. Na primer, vnesite avto srebrna 2 vrat, da v rezultate iskanja vključite zadetke, ki se ujemajo s katero koli besedo v iskalnem izrazu. Vnesite avto+srebrna+2 vrat, da najdete le tiste zadetke, ki vključujejo vse tri besede. Vnesite avto|srebrn|2 vrat«, da dobite rezultate, ki vsebujejo avto ali srebrna ali 2 vrat ali vse tri besede. Več informacij o skladnji, ki jo lahko uporabite v iskalnih poizvedbah: Preprosta iskalna sintaksa v iskanju Azure.

Opomba

Če se iskalni izraz ujema z izrazom, bodo v aplikaciji zadetki jasno označeni. Označeni zadetki so v rezultatih iskanja prikazani v obliki krepkega in poševnega besedila. Pogosto so prikazani kot del celotne vrednosti v polju, saj so označeni le izrazi, ki se ujemajo.

V Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 so bile za izkušnjo iskanja po ustreznosti opravljene naslednje izboljšave:

 • Rezultate iskanja za besedilo boste našli v dokumentu, ki je shranjen v Customer Engagement, vključno z besedilom v opombah, e-poštnih prilogah ali sestankih. Za iskanje so podprte naslednje oblike zapisa datoteke: PDF, dokumenti zbirke Microsoft Office, HTML, XML, ZIP, EML, navadno besedilo in JSON.

 • Iščete lahko zapise, ki so v skupni rabi z vami, in zapise, ki so v vaši lasti.

  Opomba

  Modeli hierarhične varnosti niso podprti. Tudi če v Customer Engagement vidite vrstico, ker imate do aplikacije dostop prek hierarhične varnosti, v iskanju po ustreznosti ne boste videli rezultata.

 • Iščete lahko tudi nabore možnosti in iskanja. Če želite na primer poiskati račun trgovine, katere ime vsebuje Farmacevtska. Če iščete Farmacevtska trgovina, boste našli rezultat, saj se zadetek ujema s poljem »Panoga«, ki je nabor možnosti z možnostjo iskanja.

  Ker lahko rezultati vključujejo različne entitete, lahko rezultate iskanja omejite na določeno entiteto tako, da v spustnem seznamu Filtriraj z izberete entiteto. Če uporabite filter za določeno vrsto zapisa, lahko vključite dejavnosti in opombe, povezane z izbranim zapisom v rezultatih iskanja. To storite tako, da označite potrditveno polje Išči po dejavnostih in opombah za izbrane zapise na desni strani spustnega seznama Filtriraj z. Potrditveno polje je označeno, če izberete zapis na spustnem seznamu Filtriraj z; če na seznamu Filtriraj z niste izbrali entitete, je polje neoznačeno. Dejavnosti in opombe se vrnejo kot rezultati na najvišji ravni.

Filtriranje zapisov s fasetami

V Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 lahko zdaj z uporabo faset in filtrov podrobneje določite rezultate iskanja. Fasete so na voljo v levem podoknu. Takoj ko izvedete iskanje, so na voljo naslednje globalne fasete za štiri skupna polja:

 • Vrsta zapisa

 • Lastnik

 • Ustvarjeno dne

 • Spremenjeno dne

Fasete »Vrsta zapisa«

Če želite rezultate iskanja omejiti na določeno entiteto, v razdelku Vrsta zapisa izberite entiteto.

Faseta »Vrsta zapisa« za omejitev rezultatov iskanja

Če uporabite filter za določeno vrsto zapisa, lahko vključite dejavnosti in opombe, ki so povezane z izbranim zapisom v rezultatih iskanja. To storite tako, da izberete potrditveno polje Povezane opombe in dejavnosti. Dejavnosti in opombe bodo prikazane v rezultatih na najvišji ravni.

Vključevanje opomb in dejavnosti, povezanih z vrsto zapisa v rezultatih iskanja

Rezultati iskanja, ki se nahajajo v entitetah »E-poštna priloga« ali »Sestanek«, so prikazani v rezultatih iskanja v nadrejenem zapisu – »E-pošta« ali »Sestanek«.

Ko izbiro natančneje določite z vrsto zapisa, se obseg fasete spremeni v izbrano entiteto, prikažejo pa se do štiri fasete, ki so značilne za entiteto. Če na primer izberete entiteto »Račun«, boste poleg globalnih faset videli faseto Glavni stik.

V pogovornem oknu Nastavitev osebnih možnosti lahko med fasetami, ki jih je omogočil skrbnik sistema ali stranka, izberete tudi druge fasete. Nastavitev uporabnika preglasi privzeto nastavitev. Več informacij: Konfiguriranje faset in filtrov za iskanje

Fasete, ki temeljijo na besedilu

Vsa iskanja, nabori možnosti in vrste zapisov so fasete, ki temeljijo na besedilu. Faseta »Lastnik«, ki temelji na besedilu, na primer vsebuje seznam z vrednostmi polj in ustreznim številom teh vrednosti polj.

Faseta, ki temelji na besedilu, v iskanju po ustreznosti

Filtri v teh fasetah so razvrščeni v padajočem vrstnem redu glede na število. Vrednosti prvih štirih faset so privzeto prikazane. Če obstajajo več kot štiri vrednosti faset, boste videli spletno povezavo POKAŽI VEČ, ki jo lahko izberete, da razširite seznam in prikažete vrednosti prvih 15 faset. Izberite posamezno vrednost, da filtrirate rezultate iskanja in na ta način prikažete le zapise s tisto vrednostjo polja, ki ste jo izbrali. Če na primer izberete Kim Abercrombie, bodo rezultati iskanja prikazali vse zapise, kjer je lastnik Kim Abercrombie. Če izberete vrednost fasete »Iskanje« ali »Nabor možnosti«, se rezultati iskanja filtrirajo tako, da vključujejo le zapise z vrednostjo, ki ste jo določili.

Faseti »Datum« in »Čas«

Faseti »Datum« in »Čas« lahko, tako kot druge fasete, uporabite za filtriranje in prikaz rezultatov iskanja za določen čas. Če želite izbrati obseg vrednosti, povlecite drsnik ali izberite enega od navpičnih stolpcev.

Faseti »Datum« in »Ura« za iskanje po ustreznosti

S fasetami in filtri lahko raziščete in odkrijete rezultate trenutnega iskanja, ne da bi morali večkrat zaporedoma natančneje določiti iskalni pogoj. Konfigurirajte fasete in filtre, ki jih želite v pogovornem oknu Nastavitev osebnih možnosti.

Opomba

Prilagojevalec sistema lahko nastavi privzeto izkušnjo za vse entitete, vendar lahko sami konfigurirate svoje fasete in filtre.

Konfiguriranje faset

 1. Izberite gumb za dostop do osebnih nastavitev v zgornjem desnem kotu strani in nato izberite Možnosti.

  Izbira privzete izkušnje iskanja

 2. Na zavihku Splošno v razdelku Izbira privzete izkušnje iskanja izberite Konfiguracija za polje Fasete in filtri.

 3. V pogovornem oknu Konfiguracija faset in filtrov določite fasete, ki jih želite prikazati za entiteto. Vaš skrbnik ali prilagojevalec sistema lahko nastavi privzeto izkušnjo za vse entitete, tukaj pa lahko nastavite svojo.

  • V spustnem seznamu Izbira entitete izberite entiteto, za katero želite konfigurirati fasete. Ta spustni seznam vsebuje le tiste entitete, ki so omogočene za iskanje po ustreznosti.

  • Za izbrano entiteto izberite do štiri polja faset. V pogledu Hitro iskanje so za izbrano entiteto na seznamu privzeto izbrana prva štiri polja z možnostjo fasete. Kot fasete lahko vedno izberete le štiri polja.

   Posodobite lahko več entitet hkrati. Ko izberete V redu, se shranijo spremembe za vse entitete, ki ste jih konfigurirali. Če želite povrniti privzeto vedenje za entiteto, ki ste jo prej konfigurirali, izberite Privzeto.

  Opomba

  • Če prilagojevalec sistema izbriše polje ali onemogoči iskanje v njem, vi pa ste za to polje shranili faseto, ne bo več prikazano kot faseta.
   • Videli boste le polja, ki obstajajo v privzeti rešitvi in ki jih je prilagojevalec sistema konfiguriral kot polja z možnostjo iskanja.

Kategorizirano iskanje vrne rezultate, združene po entitetah, kot so kupci, stiki ali možne stranke.

Rezultate iskanja lahko dodatno omejite na spustnem seznamu Filtriraj z in tako omogočite prikaz rezultatov za posamezno entiteto. Če želite preklopiti z iskanja po ustreznosti na kategorizirano iskanje, izberite Iskanje po ustreznosti in nato na spustnem seznamu izberite Kategorizirano iskanje. Če želite preklopiti nazaj na iskanje po ustreznosti, izberite Kategorizirano iskanje in nato izberite Iskanje po ustreznosti.

Kategorizirano iskanje

Več informacij: Iskanje zapisov

Izbira privzete izkušnje iskanja

Pri izbiri privzete izkušnje iskanje za brskalnik so na voljo naslednje možnosti:

 • Iskanje po ustreznosti

 • Kategorizirano iskanje

 • Uporabi zadnje iskanje

  Izbira možnosti Uporabi zadnje iskanje ponuja izkušnjo zadnjega iskanja, ki ste ga uporabili v trenutnem odjemalcu za brskanje. Če ste za zadnje iskanje uporabili na primer iskanje po ustreznosti, bo sistem ohranil ta način iskanja, dokler ročno ne preklopite na kategorizirano iskanje.

Če želite izbrati privzeto izkušnjo iskanja, upoštevajte ta navodila:

 1. Izberite gumb za dostop do osebnih nastavitev v zgornjem desnem kotu strani in nato izberite Možnosti.

  Izbira privzete izkušnje iskanja

 2. Na zavihku Splošno uporabite spustni seznam Izbira privzete izkušnje iskanja in izberite Iskanje po ustreznosti, Kategorizirano iskanje ali Uporabi zadnje iskanje.

Obvestilo o zasebnosti

Če omogočite funkcijo iskanja po ustreznosti, se bodo podatki v udeleženih entitetah in atributih v vašem primerku Dynamics 365 for Customer Engagement začeli sinhronizirati v kazalo Azure Search, kamor bodo tudi shranjeni.

Funkcija iskanja po ustreznosti privzeto ni omogočena. Skrbnik sistema mora omogočiti funkcijo v primerku Dynamics 365 for Customer Engagement. Ko je funkcija iskanja po ustreznosti omogočena, imajo skrbniki in prilagojevalci sistema popoln nadzor nad podatki, ki bodo sinhronizirani v kazalo Azure Search.

Prilagojevalci sistema lahko v možnosti Orodja za prilagajanje v pogovornem oknu Konfiguracija iskanja po ustreznosti omogočijo posamezne entitete za iskanje in nato konfigurirajo poglede »Hitro iskanje« omogočenih entitet za izbiranje atributov, ki jih je mogoče iskati. Spremembe podatkov se med storitvama Dynamics 365 for Customer Engagement in Azure Search neprestano sinhronizirajo prek varne povezave. Konfiguracijski podatki so šifrirani in vsi zahtevani skrivni podatki so shranjeni v storitvi Azure Key Vault.

Komponente in storitve Azure, povezane s funkcijo iskanja po ustreznosti, so v nadaljevanju podrobno opisane.

Središče zaupanja Microsoft Azure

Storitve Azure Search

Kazalo Azure Search se uporablja za zagotavljanje visokokakovostnih rezultatov iskanja v kratkem času. Azure Search storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement doda zmogljive in napredne zmožnosti iskanja. To je namenska storitev iskanja zunaj storitve Dynamics 365 for Customer Engagement, ki jo omogoča Azure. Vsa nova kazala iskanja za Azure so šifrirana, ko niso aktivna. Če ste možnost omogočili pred 24. januarjem 2018. boste morali ponovno indeksirati svoje podatke tako, da onemogočite iskanje po ustreznosti, nato pa ga po eni uri znova omogočite.

Zbirka podatkov Azure SQL

Iskanje po ustreznosti uporablja storitev Zbirka podatkov Azure SQL za shranjevanje:

 • konfiguracijskih podatkov, povezanih z organizacijo in ustreznim kazalom;

 • metapodatkov, povezanih s storitvijo iskanja in kazali;

 • kazalcev do podatkov in metapodatkov sistema pri sinhronizaciji sprememb;

 • podatkov avtorizacije za omogočanje izboljšane varnosti na ravni vrstic.

Središča za dogodke Azure

Komponenta Središča za dogodke Azure se uporablja za izmenjavo sporočil med storitvama Dynamics 365 for Customer Engagement in Azure ter za ohranjanje delovnih nalog, ki jih upravlja postopek sinhronizacije. Vsako sporočilo hrani podatke, kot sta ID in ime entitete organizacije, ki se uporabljajo za sinhronizacijo podatkov.

Azure Service Fabric Cluster

Obdelavo in indeksiranje podatkov obravnavajo mikrostoritve, uvedene v navideznih računalnikih, ki jih upravlja izvajalnik Service Fabric. API-ji za iskanje in postopek sinhronizacije podatkov prav tako gostujejo v gruči Service Fabric.

Storitev Service Fabric je rezultat večletnih izkušenj pri zagotavljanju operacij storitev v oblaku družbe Microsoft, ki so ključnega pomena za izvajanje, in je zdaj v proizvodnji potrjen že več kot pet let. Predstavlja temeljno tehnologijo, v kateri se izvaja naša osrednja infrastruktura Azure in ki zagotavlja delovanje storitev, kot so Skype za podjetja, Intune, Središča za dogodke Azure, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Zbirka podatkov Azure SQL in Cortana, pri čemer jo je mogoče prilagoditi za obdelavo več kot 500 milijonov vrednotenj na sekundo.

Razširljivi nabori navideznih računalnikov Azure

Razširljivi nabori navideznih računalnikov Azure so prilagodljivi in zasnovani za podpiranje razširjenih bremen. Gruča Azure Service Fabric se izvaja v razširljivih naborih navideznih računalnikov. Mikrostoritve za obdelavo in indeksiranje podatkov gostujejo v razširljivih naborih in jih upravlja izvajalnik Service Fabric.

Azure Key Vault

Azure Key Vault se uporablja za varno upravljanje potrdil, ključev in drugih skrivnih podatkov, ki se uporabljajo v postopku iskanja.

Shramba Azure (shramba zbirke dvojiških podatkov)

Spremembe podatkov stranke so v shrambi Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure shranjene največ 2 dni. Te zbirke dvojiških podatkov so šifrirane tako, da uporabljajo najnovejšo funkcijo kompleta za razvoj programske opreme shrambe storitve Azure, ki omogoča podporo za simetrično in asimetrično šifriranje ter integracijo s storitvijo Azure Key Vault. V različici storitve Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 se dokumenti v območju »Opombe« in »Priloge« iz e-poštnih sporočil in sestankov prav tako sinhronizirajo v shrambo zbirke dvojiških podatkov.

Storitev Azure Active Directory

Azure Active Directory se uporablja za preverjanje pristnosti med storitvama Dynamics 365 for Customer Engagement in Azure.

Program za uravnavanje obremenitve Azure

Program za uravnavanje obremenitve Azure se uporablja za porazdelitev dohodnega prometa med primerke storitev z ustreznim stanjem v storitvah v oblaku ali navidezne računalnike, določene v naboru uravnavanja obremenitev. Funkcija iskanja po ustreznosti ga uporablja za uravnavanje končnih točk v uvedbi.

Navidezna omrežja Azure

Navidezni računalniki v gruči Service Fabric, ki se izvajajo v enem ali več podomrežjih, so povezani prek navideznega omrežja Azure. Varnostni pravilniki, nastavitve DNS, tabele poti in naslovi IP so v tem navideznem omrežju v celoti nadzorovani. Za uporabo varnostnih vlog v tem navideznem omrežju se uporabljajo skupine za varnost omrežja. Ta pravila dovoljujejo ali zavračajo omrežni promet v navideznih računalnikih v navideznem omrežju.

Glejte tudi

Konfiguriranje iskanja po ustreznosti za izboljšanje rezultatov iskanja in učinkovitosti (Vodnik za skrbnike)
Iskanje v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement Iskanje zapisov Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja