Iskanje zapisov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Če želite v programu Dynamics 365 for Customer Engagement hitro poiskati svoje zapise, lahko hkrati iščete po več vrstah zapisov. Rezultati iskanja so prikazani v skupinah, razvrščenih po vrsti entitete.

Obstajata dva načina iskanja.

Običajno hitro iskanje

  • Začne se z – rezultati vključujejo zapise, ki se začnejo z določeno besedo. Primer: če želite poiskati "Alpska smučarska koča", v polje za iskanje vnesite alp; če vnesete smu, se zapis ne bo prikazal.

  • Nadomestni znak – na primer *ski ali *ski*

Hitro iskanje po celotnem besedilu (samo za različico »on-premises«)

  • Za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement uporabite iskanje po ustreznosti.

  • Iskanje v – rezultati vključujejo zapise, ki vsebujejo polje z vsemi besedami v iskalnem izrazu. Posamezne besede se lahko prikažejo kjerkoli v nizu in v kateremkoli vrstnem redu. Če na primer iščete »Alpska smučarska koča«, lahko najdete rezultate za »Smučarska sezona se je zame začela v Alpah, kjer smo najeli tudi prijetno kočo«. saj se vse iskalne besede pojavijo v nizu.

  • Pri hitrem iskanju v celotnem besedilu nadomestni znaki niso potrebni.

  1. V iskalno polje v zgornji vrstici za krmarjenje vnesite enega ali več znakov.

  2. Izberite gumb Išči poleg iskalnega polja.

Filtriranje rezultatov iskanja

  • Če želite rezultate filtrirati po eni vrsti zapisa, želeno vrsto zapisa izberite na zaslonu za iskanje v spustnem polju Filtriraj z:.

  • Če želite iskati po vseh vrstah zapisa, v spustnem polju Filtriraj z: izberite Brez

Glejte tudi

Iskanje in odkrivanje v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement
Uporaba iskanja po ustreznosti za hitrejšo vrnitev obsežnih rezultatov iskanja
Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja