Izbira podatkovne preslikave

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

  1. Izberite podatkovno preslikavo, da čarovniku za uvoz podatkov sporočite način organizacije uvoženih podatkov v ustrezne stolpce in polja v programu Dynamics 365.

    Izberite privzeto podatkovno preslikavo, da čarovnik samodejno preslika vaše podatke, ali izberite podatkovno preslikavo, ki ustreza vrsti podatkov, ki jih uvažate.

    Spodnje tabele vam pomagajo pri uporabi različnih podatkovnih preslikav.

  2. Kliknite Naprej.

Sistemske podatkovne preslikave Kdaj uporabiti
Privzeto (samodejna preslikava) Priporočeno. To možnost uporabite, če želite, da čarovnik samodejno preslika uvožene podatke v stolpce in polja v programu Dynamics 365.

Če čarovnik ne more določiti načina za preslikavo podatkov, boste imeli pozneje priložnost za ročno preslikavo. Pomembno: datoteke za uvoz lahko vsebujejo le eno vrsto podatkov, npr. stike, možne stranke, kupce ali primere. Poleg tega se morajo glave stolpcev v izvirni datoteki natančno ujemati z imeni polj v programu Dynamics 365.
Za podatke o splošnih stikih in računih To možnost uporabite, če datoteka za uvoz vsebuje stike ali račune.
Podatkovne preslikave za storitev SalesForce Kdaj uporabiti
Za izvoz poročila o stikih in kupcih To preslikavo uporabite, kadar datoteka za uvoz vsebuje stike ali račune iz storitve SalesForce.
Za izvoz vseh podatkov To preslikavo uporabite, kadar je datoteka za uvoz izvožena iz storitve SalesForce s polnim izvozom podatkov.
Za izvoz poročila To preslikavo uporabite, kadar je datoteka za uvoz izvožena iz storitve SalesForce z izvozom poročila.
Podatkovne preslikave za Microsoft Outlook Business Contact Manager Kdaj uporabiti
Za Microsoft Outlook 2010 z dodatkom Business Contact Manager To preslikavo uporabite, če vaša datoteka za uvoz vsebuje podatke iz programa Microsoft Outlook 2010 z dodatkom Business Contact Manager.
Preslikave po meri(izbirno) Kdaj uporabiti
Preslikave po meri Če je ta možnost na voljo, so v njej navedene podatkovne preslikave po meri, ustvarjene za vašo organizacijo.

Glejte tudi

Uvozite stike
Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov