Pošiljanje povratnih informacij ali ocen za podatke, shranjene v vašem sistemu

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Če želite izboljšati zadovoljstvo strank, je spremljanje povratnih informacij strank o izdelkih in storitvah, ki jih zagotavlja vaša organizacija, zelo pomembno. Zdaj lahko zapisom dodajate povratne informacije za vse entitete, ki imajo omogočeno možnost povratnih informacij.

Če je na primer entiteta »Primer« omogočena za povratne informacije, lahko zajamete povratne informacije o izkušnji podpore, ki jo je stranka prejela za primer. Ko več strank ocenjuje zapis, je ocene mogoče združiti za vsak zapis prek polja s skupno vrednostjo po meri. Pri scenariju prodaje lahko za entiteto »Izdelek« omogočite povratne informacije, da zajamete povratne informacije uporabnikov o vaših prodajnih izdelkih.

Skrbnik sistema ali prilagojevalec lahko omogočita povratne informacije za entiteto. Če želite zajeti povratne informacije za določeno entiteto, se obrnite na skrbnika sistema ali prilagojevalca. Poiščite skrbnika za Dynamics 365 ali osebo za podporo.

Dodajanje povratnih informacij

Povratne informacije lahko dodajate kateremu koli zapisu z uporabo povezanega seznama zapisov. Lahko pa prosite skrbnika sistema ali prilagojevalca, da na obrazec entitete doda podmrežo.

Navodila v tej temi opisujejo postopek dodajanja povratnih informacij zapisu primera. Pomaknete se lahko do zapisa, ki mu želite dodati povratne informacije.

 1. Odprite možnost Storitev > Primeri.

 2. Odprite zapis primera, ki mu želite dodati povratne informacije.

 3. V vrstici za krmarjenje kliknite puščico poleg imena zapisa in nato kliknite Povratne informacije.

  Pojdi na seznam povezanih zapisov

 4. V orodni vrstici »Dejanja« kliknite Dodaj nove povratne informacije.

 5. Vnesite podatke:

  • Naslov: Vnesite opisen naslov povratnih informacij. Če se povratne informacije navezujejo na primer na zadovoljstvo strank, vnesite to.

  • Vir. Izberite ali so povratne informacije interne ali iz portala. Če ste prejeli povratne informacije prek telefonskega klica, lahko izberete Interno.

   Skrbnik sistema ali prilagojevalec lahko prilagodita polje »Vir« in po potrebi dodata več vrednosti.

  • Komentarji. Vnesite kakršne koli komentarje povratnih informacij.

  • Ocena. Vnesite številko, da določite, kako uporaben je sorodni zapis. Če na primer sledite zadovoljstvu strank za določen primer in ga želite oceniti z 2 na lestvici od 1 do 10, vnesite 2.

  • Najmanjša vrednost ocene in največja vrednost ocene. Določite najmanjšo in največjo vrednost ocene ter tako opredelite ocenjevalno lestvico povratnih informacij. Če želite na primer podeliti oceno 2 na lestvici od 1 do 10, vnesite 1 za najmanjšo oceno in 10 za največjo oceno.

  • Ustvaril (stik). Če ustvarjate povratne informacije v imenu stika stranke, tukaj izberite stik.

   Polji Ustvaril in Zaprl uporabnik sta samodejno izpolnjeni s podatki uporabnika, ki ustvari ali deaktivira zapis povratnih informacij.

  • Normalizirana vrednost. Normalizira oceno na lestvico od 1 do 1. Dynamics 365 izračuna normalizirano vrednost, ki temelji na formuli: (ocena – najmanjša ocena)/(največja ocena – najmanjša ocena).

 6. Ko končate, kliknite Shrani in zapri.

Glejte tudi

Omogočanje povratnih informacij za entitete