Uporaba koledarja delovnega mesta

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V koledarju si lahko ogledate sestanke in storitvene dejavnosti, ki se jih morate udeležiti.

 1. Odprite Trženje > Koledar.

 2. V koledarju spremenite pogled tako, da storite nekaj od naslednjega:

  • Če želite spremeniti pogled koledarja, pri možnosti Pogledi koledarja kliknite enega od pogledov:

   • Mesec. Prikazuje mesečni koledar.

   • Teden. Prikazuje tedenski koledar.

   • Dan. Prikazuje dnevni koledar.

  • Če si želite ogledati povzetek sestanka, na koledarju postavite kazalko na sestanek.

  • Če si želite ogledati ali urediti podrobnosti sestanka, na koledarju kliknite povezavo sestanka. Odpre se obrazec za sestanek.

 3. Če želite spremeniti datume na koledarju, na kontrolniku za koledar kliknite puščice, da si ogledate posamezne mesece, ali kliknite določen datum.

 4. Če si želite ogledati današnje sestanke in storitvene dejavnosti, na kontrolniku za koledar kliknite Danes. V koledarju je prikazan seznam ur za današnji dan.

Opomba

V koledarju so prikazani preklicani in končani sestanki ter storitvene dejavnosti. Če želite iz koledarja odstraniti sestanek ali storitveno dejavnost, izbrišite zapis.

Sestanek ali storitveno dejavnost lahko ustvarite v običajnem koledarju in tudi v koledarju storitev. Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje sestanka,

Glejte tudi

Vsiljevanje dejavnosti v časovni okvir v razporedu storitev (aplikacija Customer Service).

Načrtovanje storitvene dejavnosti (aplikacija Customer Service)